Europos Sąjungoje moksliniai endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijai taikomi nuo 2018 m. birželio 7 d. biocidiniams produktams (Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100), o nuo 2018 m. lapkričio 10 d. – augalų apsaugos produktams (Reglamentas (ES) 2018/605). 2018 m. birželio mėn. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė rekomendacinį dokumentą, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų įgyvendinimo.

Įvertinti medžiagos endokrininę sistemą ardančias savybes yra moksliškai sudėtinga, o Europos Sąjunga pradeda reguliavimo tikslais nustatyti endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Mokymuose daugiausia dėmesio bus skiriama naujų endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų įgyvendinimui taikant šias gaires. Mokymus organizuos EFSA ir ECHA darbuotojai ir jais bus siekiama supažindinti valstybių narių kompetentingų institucijų vertintojus su gairėse pateikta vertinimo strategija ir su tuo, kaip praktiškai ją taikyti pagal kriterijus.

Be to, mokymais siekiama prisidėti prie suderinto kriterijų ir gairių įgyvendinimo valstybėse narėse ir visuose biocidinių produktų bei augalų apsaugos produktų sektoriuose.

BTSF mokymo kursas, skirtas „ECHA-EFSA endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo gairėms“ taikyti