Euroopan unionissa hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevia tieteellisiä kriteerejä on sovellettu 7. kesäkuuta 2018 alkaen biosidivalmisteisiin (delegoitu asetus (EU) 2017/2100) ja kasvinsuojeluaineisiin 10. marraskuuta 2018 alkaen (asetus (EU) 2018/605). Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisivat kesäkuussa 2018 ohjeasiakirjan, jossa annetaan neuvoja hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevien kriteerien täytäntöönpanosta.

Aineen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien arviointi on tieteellisesti monimutkaista, ja Euroopan unioni on edelläkävijä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisessa sääntelytarkoituksia varten. Koulutuksessa keskitytään hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevien uusien kriteerien täytäntöönpanoon soveltamalla ohjeita. Koulutuksen antavat EFSAn ja ECHAn henkilöstö, ja sen tarkoituksena on saada jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten arvioijat tutustumaan ohjeiden arviointistrategiaan ja siihen, miten sitä sovelletaan käytännössä kriteerien mukaisesti.

Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on edistää kriteerien ja ohjeiden yhdenmukaista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja biosidivalmiste- ja kasvinsuojeluainealoilla.

BTSF-koulutus hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevien ECHA-EFSAn ohjeiden soveltamisesta