Obiectivele generale ale programului de formare BTSF privind rezistența la antimicrobiene sunt:

 • Diseminarea informațiilor, formarea în materie de bune practici și modernizarea sistemelor naționale în ceea ce privește supravegherea și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene.
 • Formarea urmărește, de asemenea, să ofere formare cu privire la metodele de prevenire și control al RAM în sectorul veterinar și în cel al sănătății publice, cu o abordare holistică pentru prevenirea infecțiilor și reducerea rezistenței bacteriene.

Scopul formării va consta în răspândirea, în rândul participanților, a cunoștințelor privind implementarea abordării „O singură sănătate” cu privire la utilizarea antimicrobienelor și rezistența la antimicrobiene, furnizând cele mai bune practici referitoare la conceperea, implementarea și gestionarea planurilor de acțiune naționale împotriva rezistenței la antimicrobiene. Planurile vor trebui să fie implementate sub responsabilitatea autorităților competente din statele membre. Fiecare stat membru are, așadar, un rol important de jucat în asigurarea atingerii acestor obiective. Un element-cheie al formării va consta nu numai în a sensibiliza participanții cu privire la bunele practici în sectoarele veterinar/alimentar și al sănătății umane, ci și în a evidenția caracterul vital al adoptării unei abordări comune în întreaga Uniune.

Ținând seama de acest scop, formarea va viza atingerea următoarelor obiective:

 • Diseminarea cunoștințelor privind punerea în aplicare a abordării „O singură sănătate” în ceea ce privește utilizarea și rezistența antimicrobienelor.
 • Punerea la dispoziție a celor mai bune practici în ceea ce privește conceperea, implementarea și gestionarea planurilor de acțiune naționale împotriva rezistenței la antimicrobiene;
 • Promovarea utilizării de indicatori comuni, de sisteme de monitorizare și supraveghere a antimicrobienelor și a RAM în sectorul sănătății umane și cel veterinar;
 • Asigurarea faptului că participanții dețin o înțelegere solidă a modalităților de colaborare și coordonare între diferitele autorități naționale, precum și între agenții ale UE implicate în monitorizarea și supravegherea utilizării antimicrobienelor și a rezistenței la acestea.

Programul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Funcționari din cadrul autorităților competente naționale implicate, de preferat la nivel central, în activități de monitorizare, supraveghere, raportare și control, vizând utilizarea corectă a antimicrobienelor și rezistența la acestea în sectorul sănătății publice și cel veterinar/alimentar;
 • Înalți funcționari din autoritățile competente din domeniul sănătății publice;
 • Înalți funcționari din domeniul producției primare de animale, care ar putea să reprezinte autorități competente în domeniul alimentar;
 • Înalți funcționari din autoritățile competente din domeniul siguranței alimentare;
 • Înalți funcționari în cadrul oricărora dintre autoritățile competente implicate anterioare, care se ocupă de aspectele de mediu legate de RAM.

Aceștia trebuie:

 • Să poată comunica în limba engleză;
 • Să fie de acord să disemineze în mod activ conținutul cursului de formare.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Pentru a asigura o abordare multidisciplinară în cadrul formării, PNC vor trebui să trimită 2 de participanți pentru fiecare sesiune invitată, 1 din sectorul sănătății publice și 1 din sectorul veterinar/alimentar. În orice caz, aceștia vor fi implicați în controlul și supravegherea utilizării antimicrobienelor sau a rezistenței la acestea.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spania
2 13/01/2020 16/01/2020 Atena Grecia
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Croația
4 24/05/2021 28/05/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
5 14/06/2021 18/06/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
6 05/07/2021 09/07/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
7 13/09/2021 17/09/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
8 04/10/2021 08/10/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
9 25/10/2021 29/10/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
10 29/11/2021 03/12/2021 NU EXISTĂ NU EXISTĂ
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Spania
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Spania
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (de confirmat) Spania
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapesta (de confirmat) Ungaria
Rezistența la antimicrobiene

Principalele obiective ale acestui program de formare privind rezistența la antimicrobiene pentru țările din afara UE sunt:

 • Să depună eforturi în vederea consolidării angajamentului și a colaborării cu organizațiile internaționale și a intensificării cooperării cu țările din afara Uniunii Europene în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene.
 • Să ofere sprijin pentru strategiile și acțiunile de promovare și consolidare a utilizării prudente a antimicrobienelor și de monitorizare a rezistenței, în sectorul veterinar, în cel al siguranței alimentare, în cel al sănătății publice și în cel al sănătății mediului.
 • Diseminarea cunoștințelor în rândul participanților cu privire la modul în care UE pune în aplicare abordarea de tip „O singură sănătate” atunci când promovează o utilizare prudentă și responsabilă a antimicrobienelor și combate RAM.
 • Schimbul de bune practici privind conceperea, punerea în aplicare și gestionarea planurilor naționale de acțiune împotriva RAM, precum și schimbul de experiență cu participanții care participă la formare și învățarea de la aceștia.

Rezistența la antimicrobiene este capacitatea microorganismelor de a neutraliza efectul medicamentelor produse pentru a le învinge. Este un fenomen biologic natural, dar, în ultima vreme, o varietate de factori au contribuit la accelerarea acestor mecanisme de apărare, cum ar fi: utilizarea necorespunzătoare sau abuzul de antibiotice terapeutice în medicina umană și veterinară; măsuri deficitare de igienă și de prevenire a infecțiilor în unitățile de asistență medicală și la nivel de fermă; sau lipsa unor noi alternative eficace la antimicrobiene.

Ineficiența medicamentelor provoacă efecte grave directe, cum ar fi boli mai lungi, mortalitate crescută, șederi prelungite în spitale, lipsa protecției împotriva drogurilor în timpul operațiilor și al procedurilor medicale, precum și creșterea costurilor. Combaterea rezistenței la antimicrobiene a devenit o provocare globală pentru sănătatea publică.

Esența abordării de tip „O singură sănătate” pentru combaterea RAM este înțelegerea faptului că, pentru a combate RAM în mod corespunzător și eficace, sunt necesare eforturi concertate de colaborare în toate sectoarele sănătății umane, medicinii veterinare și mediului. Aceasta trebuie să implice parteneriate între cei care lucrează la interfața mai multor discipline conexe, reunind acțiuni din partea medicilor veterinari, a medicilor, a epidemiologilor, a cercetătorilor din domeniul sănătății publice și al ecologiei, în cadrul cărora ajungerea la un consens depinde de angajamentul politic.

Dezvoltarea unor sisteme de supraveghere mai strictă și utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina umană și veterinară sunt două dintre domeniile-cheie de acțiune ale politicii UE împotriva RAM.

La nivel internațional, Uniunea dorește în special să se concentreze asupra punerii în aplicare a angajamentelor asumate în ceea ce privește RAM în cadrul forurilor internaționale, inclusiv Planul global de acțiune al OMS privind RAM, precum și în rezoluțiile WOAH și FAO. Susținerea impulsului politic, axarea pe etapele următoare și creșterea gradului de conștientizare și de cooperare la nivel internațional sunt componente importante pentru monitorizare.

Fiind una dintre cele mai mari piețe pentru produsele agricole, UE poate juca un rol major prin promovarea standardelor și a măsurilor sale de combatere a RAM împreună cu partenerii săi comerciali. Prin urmare, formarea propusă va urmări consolidarea UE ca „actor mai puternic pe plan mondial”, precum și valorificarea relațiilor existente și facilitarea dialogului politic cu țările implicate.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Factori de apariție a RAM la bacterii zoonotice și la alte bacterii cu importanță pentru sănătatea publică și concepte generale legate de RAM. Abordarea de tip „O singură sănătate” și impactul RAM în lume.
 • Planul de acțiune al Comisiei Europene împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de RAM, cu accent pe abordarea sa de tip „O singură sănătate”.
 • Prezentare generală a cadrului juridic al UE aplicabil RAM și utilizării antimicrobienelor.
 • Inițiative și standarde internaționale relevante în domeniul RAM.
 • Aplicarea practică a dispozițiilor UE privind monitorizarea RAM în cazul zoonozelor și al altor bacterii cu importanță pentru sănătatea publică. Discuție privind supravegherea RAM în regiune.
 • Documente de orientare ale Comisiei privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară și în sănătatea umană.
 • Exemple de bune practici pentru strategii și acțiuni menite să promoveze și să consolideze utilizarea prudentă a antimicrobienelor, inclusiv exemple de standarde private de succes sau politici legate de RAM.
 • Discutarea aspectelor legate de apariția, factorii determinanți și perpetuarea RAM în mediu, oferind informații în materie de reglementare din partea UE. Se vor discuta despre sursa, calea de urmat și metodologia de evaluare a riscurilor receptorilor în ceea ce privește RAM în mediu.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

 • Factorii de decizie și factorii de decizie politică, înalți funcționari din cadrul autorităților competente din domeniul sănătății publice.
 • Factorii de decizie și factorii de decizie politică, înalți funcționari care lucrează în domeniul medicamentelor de uz veterinar în cadrul autorității competente.
 • Factorii de decizie și factorii de decizie politică, înalți funcționari din sectorul producției primare de animale destinate a fi autorități competente în domeniul alimentar.
 • Factorii de decizie și factorii de decizie politică, înalți funcționari din cadrul autorităților competente în domeniul siguranței alimentare.
 • Factorii de decizie și factorii de decizie politică, înalți funcționari în domeniul sănătății mediului și al evaluării riscurilor pentru mediu.
 • Înalți funcționari care lucrează în rețele naționale și/sau regionale legate de rezistența la antimicrobiene.
 • În absența celor de mai sus, participanții ar putea fi acceptați dacă lucrează în cadrul unor asociații sau fundații publice care își desfășoară activitatea în domeniul combaterii rezistenței la antimicrobiene.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazilia) VC (Brazilia)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (China) VC (China)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceania) VC (Oceania)
S01 – Faza II 31/01/2023 03/02/2023 Cape Town Africa de Sud
S02 – Faza II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Costa Rica
S03 – Faza II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thailanda
S04 – Faza II 03/10/2023 06/10/2023 Belgrad Serbia
S05 – Faza II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Chile
AMÂNATĂ 18/12/2023 21/12/2023 Amman Iordania
S06 – Faza II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi India
S07 – Faza II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopia
AMÂNATĂ 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – Faza II 06/05/2024 09/05/2024 Beijing China
S09 – Faza II 13/05/2024 16/05/2024 Amman Iordania
S10 – Faza II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – Faza II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turcia
Rezistența la antimicrobiene în afara UE