A BTSF antimikrobiális rezisztenciáról szóló képzési programjának általános célkitűzései a következők:

 • Az antimikrobiális rezisztencia felügyeletével és nyomon követésével kapcsolatos információk terjesztése, valamint a bevált gyakorlatok ismertetésére és a nemzeti rendszerek korszerűsítésére irányuló képzés.
 • A képzés célja továbbá, hogy képzést nyújtson az antimikrobiális rezisztencia megelőzésének és leküzdésének módszereiről az állat- és közegészségügyi ágazatban, holisztikus megközelítést alkalmazva a fertőzések megelőzése és a bakteriális rezisztencia csökkentése érdekében.

A képzés célja, hogy a résztvevők körében terjessze az egységes egészségügyi megközelítés („One Health”) megvalósítását szolgáló, az antimikrobiális szerek használatával és az azokkal szembeni rezisztenciával kapcsolatos ismereteket, és bemutassa az antimikrobiális rezisztencia elleni nemzeti cselekvési tervek tervezéséhez, végrehajtásához és irányításához kapcsolódó bevált gyakorlatokat. A terveket a tagállamok illetékes hatóságainak felelősségi körében kell végrehajtani. Ezért minden tagállam fontos szerepet kap e célkitűzések elérésének biztosításában. A képzés lényegi eleme, hogy a résztvevők figyelmét ne csak az állategészségügyben/élelmiszeriparban és a humán ágazatokban alkalmazott bevált gyakorlatokra hívja fel, de azt is hangsúlyozza, hogy mindenképpen uniós szinten elfogadott közös megközelítésre van szükség.

A fenti szándékot szem előtt tartva a képzés a következő célkitűzések elérésére irányul:

 • Terjessze az antimikrobiális szerek alkalmazására és rezisztenciájára vonatkozó „egy egészség” megközelítés alkalmazásával kapcsolatos ismereteket.
 • Bevált gyakorlatok ismertetése az antimikrobiális rezisztencia elleni nemzeti cselekvési tervek tervezéséről, végrehajtásáról és irányításáról.
 • Az antimikrobiális szerek és az antimikrobiális rezisztencia terén közös mutatók, illetve közös nyomonkövetési és felügyeleti rendszerek használatának ösztönzése a humán és az állategészségügyi szektorban egyaránt.
 • Annak biztosítása, hogy a képzés résztvevői alaposan megértsék az antimikrobiális szerek használatának és az azokkal szembeni rezisztencia kialakulásának terén végzett nyomon követésben és felügyeletben részt vevő különböző nemzeti hatóságok és uniós ügynökségek közötti együttműködés és koordináció módszereit.

A képzési program főként a következő résztvevőknek szól:

 • Az illetékes nemzeti hatóságok azon tisztviselői, akik – lehetőleg központi szinten – részt vesznek az antimikrobiális szerek helyes alkalmazására és az azokkal szembeni rezisztenciára irányuló nyomonkövetési, felügyeleti, jelentéstételi és ellenőrzési tevékenységekben a közegészségügyben és az állat-egészségügyi/élelmiszeriparban.
 • Az illetékes közegészségügyi hatóságok vezető tisztviselői.
 • Azon az élelmiszer-előállításra szánt állatok elsődleges termelése terén illetékes hatóságok vezető tisztviselői.
 • Az illetékes élelmiszer-biztonsági hatóságok vezető tisztviselői.
 • Minden olyan fent említett illetékes hatóság vezető tisztviselői, amelyek részt vesznek a környezeti antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos problémák kezelésében.

E személyek:

 • Képesek angol nyelven kommunikálni.
 • Beleegyeznek abba, hogy aktívan terjesztik a képzés tartalmát.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A képzés multidiszciplináris megközelítésének biztosítása érdekében a nemzeti kapcsolattartó pontoknak minden meghívott ülésen 2 résztvevőt kell küldeniük, egyet a közegészségügyi ágazatból, egyet pedig az állat- és élelmiszer-ipari ágazatból. Ők minden esetben részt vesznek az antimikrobiális szerek vagy az azokkal szembeni rezisztencia ellenőrzésében és felügyeletében.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spanyolország
2 13/01/2020 16/01/2020 Athén Görögország
3 03/02/2020 06/02/2020 Zágráb Horvátország
4 24/05/2021 28/05/2021 NINCS NINCS
5 14/06/2021 18/06/2021 NINCS NINCS
6 05/07/2021 09/07/2021 NINCS NINCS
7 13/09/2021 17/09/2021 NINCS NINCS
8 04/10/2021 08/10/2021 NINCS NINCS
9 25/10/2021 29/10/2021 NINCS NINCS
10 29/11/2021 03/12/2021 NINCS NINCS
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Spanyolország
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Spanyolország
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (megerősítendő) Spanyolország
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapest (megerősítendő) Magyarország
Antimikrobiális rezisztencia

A nem uniós országok antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos képzési programjának fő célkitűzései a következők:

 • A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés és együttműködés megerősítése, valamint az Európai Unión kívüli országokkal az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos együttműködés fokozása.
 • Az antimikrobiális szerek körültekintő alkalmazásának előmozdítására és megerősítésére, valamint a rezisztencia figyelemmel kísérésére irányuló stratégiák és intézkedések támogatása az állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági, közegészségügyi és környezeti egészségügyi ágazatokban.
 • Az arra vonatkozó ismeretek terjesztése a résztvevők között, hogy az antimikrobiális szerek körültekintő és felelősségteljes alkalmazásának előmozdítása és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem során az EU hogyan hajtja végre az „Egy az egészség” megközelítést.
 • Az antimikrobiális rezisztencia elleni nemzeti cselekvési tervek kidolgozásával, végrehajtásával és kezelésével kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása, valamint a képzésben részt vevő résztvevőkkel való eszmecsere és a tőlük való tanulás.

Az antimikrobiális rezisztencia a mikroorganizmusok azon képessége, hogy semlegesítsék az előállított gyógyszerek hatását azok legyőzésére. Természetes biológiai jelenség, de az utóbbi időben számos tényező járult hozzá e védelmi mechanizmusok felgyorsításához, például: nem megfelelő vagy a terápiás antibiotikumokkal való visszaélés a humán- és állatgyógyászatban; elégtelen higiéniai és fertőzésmegelőzési intézkedések az egészségügyi létesítményekben és a gazdaságok szintjén; vagy az új, hatékony antimikrobiális alternatívák hiánya.

A gyógyszerek hatékonyságának hiánya olyan közvetlen súlyos hatásokkal jár, mint a hosszabb betegség, a megnövekedett halálozás, a hosszabb kórházi tartózkodás, a gyógyszervédelem hiánya a műveletekben és az orvosi eljárásokban, valamint a megnövekedett költségek. Az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem globális közegészségügyi kihívássá vált.

Az antimikrobiális rezisztencia kezelésére vonatkozó „Egy az egészség” koncepció lényege annak megértése, hogy az antimikrobiális rezisztencia elleni megfelelő és hatékony küzdelem érdekében összehangolt, együttműködésen alapuló erőfeszítésekre van szükség az emberi egészség, az állatgyógyászati készítmények és a környezetvédelem ágazatában. Ennek magában kell foglalnia a több kapcsolódó tudományág kapcsolódási pontjain dolgozók közötti partnerségeket, az állatorvosok, orvosok, epidemiológusok, közegészségügyi és ökológiai kutatók cselekvéseit, amelyekben a konszenzus elérése a politikai elkötelezettségtől függ.

A megerősített felügyeleti rendszerek fejlesztése és az antimikrobiális szerek humán- és állatgyógyászatban való körültekintő alkalmazása az antimikrobiális rezisztencia elleni uniós politika két kulcsfontosságú cselekvési területe.

Nemzetközi szinten az Unió különösen az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban a nemzetközi fórumokon tett kötelezettségvállalások – többek között a WHO antimikrobiális rezisztenciára vonatkozó globális cselekvési terve, valamint a WOAH és a FAO határozatai – végrehajtására kíván összpontosítani. A nyomon követés fontos elemei a politikai lendület fenntartása, a következő lépésekre való összpontosítás, valamint a nemzetközi tudatosság és együttműködés fokozása.

A mezőgazdasági termékek egyik legnagyobb piacaként az EU fontos szerepet játszhat azáltal, hogy kereskedelmi partnereivel előmozdítja az antimikrobiális rezisztencia kezelésére vonatkozó normáit és intézkedéseit. A javasolt képzés célja ezért az EU mint „erősebb globális szereplő” megerősítése, a meglévő kapcsolatokra építve és az érintett országokkal folytatott szakpolitikai párbeszéd megkönnyítése.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Az AMR előfordulási tényezői zoonózisokban és más, közegészségügyi jelentőséggel bíró baktériumokban, valamint az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos általános fogalmak. Az „Egy az egészség” koncepció és az antimikrobiális rezisztencia hatásai a világban.
 • Az Európai Bizottság cselekvési terve az antimikrobiális rezisztencia növekvő veszélyeivel szemben, különös tekintettel az „Egy az egészség” megközelítésére.
 • Az antimikrobiális rezisztenciára és az antimikrobiális szerek használatára alkalmazandó uniós jogi keret áttekintése.
 • Vonatkozó nemzetközi kezdeményezések és szabványok az antimikrobiális rezisztencia területén.
 • A zoonózisokban és más közegészségügyi jelentőséggel bíró baktériumokban előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követésére vonatkozó uniós rendelkezések gyakorlati alkalmazása. Vita az antimikrobiális rezisztencia régióbeli felügyeletéről.
 • A Bizottság útmutató dokumentumai az antimikrobiális szereknek az állatgyógyászati készítményekben és az emberi egészségben való körültekintő alkalmazásáról.
 • Példák az antimikrobiális szerek körültekintő alkalmazásának előmozdítását és megerősítését célzó stratégiákra és intézkedésekre vonatkozó bevált gyakorlatokra, beleértve a sikeres magánszabványokat vagy az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos szakpolitikákat.
 • Az antimikrobiális rezisztencia környezetben való megjelenésével, mozgatórugóival és állandósulásával kapcsolatos kérdések megvitatása, szabályozási betekintést nyújtva az EU-tól. A környezeti antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban megvitatják a forrásra, az útvonalra és a receptorokra vonatkozó kockázatértékelési módszertant.

A képzés főként a következő résztvevőknek szól:

 • Döntéshozó és politikai döntéshozók, az illetékes közegészségügyi hatóságok vezető tisztviselői.
 • Döntéshozó és politikai döntéshozók, az illetékes hatóság állatgyógyászati készítményekkel foglalkozó vezető tisztviselői.
 • A döntéshozók és a politikai döntéshozók, az elsődleges állattartásban részt vevő, az élelmiszerekért felelős illetékes hatóságoknak szánt vezető tisztviselők.
 • Döntéshozó és politikai döntéshozók, az illetékes élelmiszer-biztonsági hatóságok vezető tisztviselői.
 • Döntéshozók és politikai döntéshozók, vezető tisztviselők a környezeti egészség és a környezeti kockázatértékelés területén.
 • Az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos nemzeti és/vagy regionális hálózatokban dolgozó vezető tisztviselők.
 • A fentiek hiányában a résztvevők akkor fogadhatók el, ha az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem területén tevékenykedő közszervezeteknél vagy alapítványoknál dolgoznak.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Szenegál) VC (Szenegál)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazília) VC (Brazília)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kína) VC (Kína)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Óceánia) VC (Óceánia)
S01 – II. szakasz 31/01/2023 03/02/2023 Fokváros Dél-Afrika
S02 – II. szakasz 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Costa Rica
S03 – II. szakasz 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thaiföld
S04 – II. szakasz 03/10/2023 06/10/2023 Belgrád Szerbia
S05 – II. szakasz 27/11/2023
30/11/2023 Santiago de Chile Chile
ELHALASZTVA 18/12/2023 21/12/2023 Ammán Jordánia
S06 – II. szakasz 06/02/2024
09/02/2024 Újdelhi India
S07 – II. szakasz 19/03/2024
22/03/2024 Addisz-Abeba Indonézia
ELHALASZTVA 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Szenegál
S08 – II. szakasz 06/05/2024 09/05/2024 Peking Kína
S09 – II. szakasz 13/05/2024 16/05/2024 Ammán Jordánia
S10 – II. szakasz 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Szenegál
S11 – II. szakasz 04/06/2024 07/06/2024 Isztambul Törökország
Antimikrobiális rezisztencia az EU-n kívül