Opći su ciljevi programa BTSF -a za osposobljavanje u području antimikrobne otpornosti sljedeći:

 • Širenje informacija, osposobljavanje u pogledu najboljih praksi i unaprjeđenje nacionalnih sustava u području nadzora i praćenja antimikrobne otpornosti,
 • Osposobljavanjem se nastoji osigurati i osposobljavanje o metodama sprečavanja i kontrole antimikrobne otpornosti u veterinarskom sektoru i sektoru javnog zdravlja s pomoću holističkog pristupa sprečavanju infekcija i smanjenju otpornosti bakterija.

Cilj osposobljavanja bit će proširiti među sudionicima znanje o provedbi pristupa „Jedno zdravlje” u pogledu upotrebe antimikrobnih sredstava i otpornosti na ta sredstva, navodeći najbolje prakse u osmišljanju i provedbi nacionalnih akcijskih planova za borbu protiv antimikrobne otpornosti i upravljanju tim planovima. Za provedbu planova bit će odgovorna nadležna tijela država članica. Stoga svaka država članica ima važnu ulogu u osiguravanju postizanja tih ciljeva. Ključni element osposobljavanja bit će osvijestiti sudionike o najboljim praksama u sektoru veterinarstva/prehrane i humane medicine, ali i naglasiti koliko je važno u cijeloj Uniji primjenjivati zajednički pristup.

Imajući na umu taj cilj, osposobljavanjem će se nastojati postići sljedeći ciljevi:

 • Širiti znanje o provedbi pristupa „jedno zdravlje” u pogledu upotrebe i otpornosti antimikrobnih sredstava.
 • Navedite najbolje prakse u pogledu izrade i provedbe nacionalnih akcijskih planova za borbu protiv antimikrobne otpornosti te upravljanja njima.
 • Promicanje upotrebe zajedničkih pokazatelja, sustava za praćenje i nadzor antimikrobnih sredstava i antimikrobne otpornosti u sektoru humane i veterinarske medicine,
 • Osiguravanje dobrog razumijevanja među sudionicima osposobljavanja u pogledu načina za postizanje suradnje i koordinacije među različitim nacionalnim tijelima i agencijama EU-a uključenima u praćenje i nadzor upotrebe antimikrobnih sredstava i otpornosti na ta sredstva.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Službenicima nacionalnih nadležnih tijela uključenih, po mogućnosti na središnjoj razini, u aktivnosti praćenja, nadzora i kontrole pravilne upotrebe antimikrobnih sredstava i otpornosti na ta sredstva te u aktivnosti izvješćivanja o tome, u okviru sektora javnog zdravstva i veterinarskog/prehrambenog sektora,
 • Višim službenicima nadležnih tijela iz sektora javnog zdravstva,
 • Višim službenicima nadležnih tijela odgovornih za primarnu proizvodnju životinja za hranu,
 • Višim službenicima nadležnih tijela za sigurnost hrane,
 • Višim službenicima nekog od prethodno navedenih nadležnih tijela koja se bave okolišnim pitanjima povezanima s antimikrobnom otpornošću.

Moraju:

 • Moći komunicirati na engleskom jeziku,
 • Pristati na aktivno širenje sadržaja tečaja osposobljavanja.

VAŽNA NAPOMENA: Kako bi se osigurao multidisciplinarni pristup osposobljavanju, nacionalne kontaktne točke morat će po pozivu poslati dva sudionika, jednog iz sektora javnog zdravstva i jednog iz veterinarskog/prehrambenog sektora. U svim će slučajevima biti uključeni u kontrolu i nadzor primjene antimikrobnih sredstava ili njihove otpornosti.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 25/11/2019 28/11/2019 Malagi Španjolska
2 13/01/2020 16/01/2020 Atena Grčka
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Hrvatska
4 24/05/2021 28/05/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
5 14/06/2021 18/06/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
6 05/07/2021 09/07/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
7 13/09/2021 17/09/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
8 04/10/2021 08/10/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
9 25/10/2021 29/10/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
10 29/11/2021 03/12/2021 NIJE PRIMJENJIVO NIJE PRIMJENJIVO
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Španjolska
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Španjolska
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (još nije potvrđeno) Španjolska
18 14/11/2022 17/11/2022 Budimpešta (još nije potvrđeno) Mađarska
Antimikrobna otpornost

Glavni ciljevi ovog programa osposobljavanja o otpornosti na antimikrobna sredstva za zemlje koje nisu članice EU-a su sljedeći:

 • Raditi na jačanju suradnje i suradnje s međunarodnim organizacijama te pojačati suradnju sa zemljama izvan Europske unije u području antimikrobne otpornosti.
 • Pružanje potpore strategijama i mjerama za promicanje i jačanje razborite upotrebe antimikrobnih sredstava i praćenje otpornosti u sektorima veterinarstva, sigurnosti hrane, javnog zdravlja i zdravlja okoliša.
 • Širenje znanja među sudionicima o tome kako EU primjenjuje pristup „Jedno zdravlje” pri promicanju razborite i odgovorne upotrebe antimikrobnih sredstava i borbi protiv antimikrobne otpornosti.
 • Razmjena najboljih praksi o izradi i provedbi nacionalnih akcijskih planova za borbu protiv antimikrobne otpornosti i upravljanju njima, kao i razmjena iskustava sa sudionicima koji pohađaju osposobljavanje i učenje od njih.

Antimikrobna otpornost sposobnost je mikroorganizama da neutraliziraju učinak lijekova koji se proizvode kako bi ih se porazilo. Riječ je o prirodnoj biološkoj pojavi, ali u posljednje vrijeme različiti čimbenici pridonijeli su ubrzanju tih mehanizama obrane, kao što su: neprimjerena ili zloupotreba terapijskih antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini; loše higijenske mjere i mjere za sprečavanje infekcija u zdravstvenim ustanovama i na razini poljoprivrednih gospodarstava; ili nedostatak novih učinkovitih antimikrobnih alternativa.

Neučinkovitost lijekova uzrokuje izravne teške posljedice kao što su dulje bolesti, povećana smrtnost, dugotrajni boravci u bolnicama i nedostatak zaštite od droga u operacijama i medicinskim postupcima te povećani troškovi. Borba protiv antimikrobne otpornosti postala je globalni izazov u području javnog zdravlja.

Bit pristupa „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti podrazumijeva da su za odgovarajuću i učinkovitu borbu protiv antimikrobne otpornosti potrebni zajednički napori u svim sektorima zdravlja ljudi, veterinarske medicine i okoliša. Mora uključivati partnerstva među onima koji rade na sučelju više povezanih disciplina, u kojima se objedinjuju aktivnosti veterinara, liječnika, epidemiologa, istraživača u području javnog zdravlja i ekologije, u kojima postizanje konsenzusa ovisi o političkoj predanosti.

Razvoj sustava pojačanog nadzora i razborita uporaba antimikrobnih sredstava u humanoj i veterinarskoj medicini dva su ključna područja djelovanja politike EU-a protiv antimikrobne otpornosti.

Na međunarodnoj razini Unija se posebno želi usredotočiti na provedbu obveza preuzetih u pogledu antimikrobne otpornosti u međunarodnim forumima, uključujući Globalni akcijski plan SZO-a za borbu protiv antimikrobne otpornosti, kao i u rezolucijama WOAH-a i FAO-a. Održavanje političkog zamaha, usmjeravanje na sljedeće korake i povećanje međunarodne svijesti i suradnje važni su elementi za daljnje postupanje.

Kao jedno od najvećih tržišta poljoprivrednih proizvoda EU može imati bitnu ulogu u promicanju svojih standarda i mjera za rješavanje problema antimikrobne otpornosti sa svojim trgovinskim partnerima. Stoga će cilj predloženog osposobljavanja biti jačanje EU-a kao „snažog globalnog aktera” te nadogradnja postojećih odnosa i olakšavanje političkog dijaloga s uključenim zemljama.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Čimbenici pojave antimikrobne otpornosti u zoonotskim i drugim bakterijama koji su važni za javno zdravlje i opći koncepti povezani s AMR-om. Pristup „Jedno zdravlje” i učinci antimikrobne otpornosti u svijetu.
 • Akcijski plan Europske komisije protiv sve većih prijetnji od antimikrobne otpornosti s naglaskom na njezinu pristupu „Jedno zdravlje”.
 • Pregled pravnog okvira EU-a koji se primjenjuje na antimikrobnu otpornost i upotrebu antimikrobnih sredstava.
 • Relevantne međunarodne inicijative i standarde u području antimikrobne otpornosti.
 • Praktična primjena odredbi EU-a o praćenju antimikrobne otpornosti u zoonotskim i drugim bakterijama od važnosti za javno zdravlje. Rasprava o nadzoru nad AMR-om u regiji.
 • Smjernice Komisije o razboritoj uporabi antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini i zdravlju ljudi.
 • Primjeri dobre prakse za strategije i mjere usmjerene na promicanje i jačanje razborite upotrebe antimikrobnih sredstava, uključujući primjere uspješnih privatnih standarda ili politika povezanih s antimikrobnom otpornošću.
 • Rasprava o pitanjima povezanima s pojavom, pokretačima i nastavkom antimikrobne otpornosti u okolišu, čime se pruža regulatorni uvid EU-a. Razmotrit će se izvor, put i metodologija procjene rizika receptora u pogledu antimikrobne otpornosti u okolišu.

Program osposobljavanja uglavnom je namijenjen:

 • Donositelji odluka i donositelji politika, viši službenici iz tijela nadležnih za javno zdravlje.
 • Donositelji odluka i donositelji politika, viši službenici nadležnog tijela koji rade na veterinarsko-medicinskim proizvodima.
 • Donositelji odluka i donositelji politika, viši službenici u primarnoj proizvodnji životinja namijenjenih za proizvodnju hrane.
 • Donositelji odluka i donositelji politika, viši službenici iz nadležnih tijela za sigurnost hrane.
 • Donositelji odluka i donositelji politika, viši službenici u području procjene rizika za zdravlje okoliša i okoliš.
 • Viši službenici koji rade u nacionalnim i/ili regionalnim mrežama povezanima s antimikrobnom otpornošću.
 • U nedostatku navedenoga, sudionici bi mogli biti prihvaćeni ako rade u javnim udrugama ili zakladama koje djeluju u području borbe protiv antimikrobne rezistencije.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazil) VC (Brazil)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kina) VC (Kina)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceania) VC (Oceania)
S01 – II. faza 31/01/2023 03/02/2023 Cape Town Južna Afrika
S02 – II. faza 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Kostarika
S03 – II. faza 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Tajland
S04 – II. faza 03/10/2023 06/10/2023 Beograd Srbija
S05 – II. faza 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Čile
ODGOĐEN 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordan
S06 – II. faza 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi Indija
S07 – II. faza 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopija
ODGOĐEN 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – II. faza 06/05/2024 09/05/2024 Peking Kina
S09 – II. faza 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordan
S10 – II. faza 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – II. faza 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turska
Antimikrobna otpornost izvan EU-a