Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o tečaju 2: Nadzor geografskih označb v sektorju žganih pijač je:

 • Dolgoročni cilj 1: celovito razumevanje pravnega okvira
 • Dolgoročni cilj 2: odlično znanje o organizacijskih vidikih kontrol
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi
 • Cilj 5: popolna ozaveščenost o pomenu pravilnega poročanja in komunikacijskih dejavnosti
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, zagotovljenih med tečajem

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: GIS za žgane pijače v okviru pregleda politike kakovosti in regulativnega okvira EU
 • Področje 2: Nadzorni sistemi v zvezi z geografskimi označbami za žgane pijače
 • Tema 3: Načrtovanje in organizacija dejavnosti uradnega nadzora nad geografskimi označbami za žgane pijače
 • Tema 4: Uradni nadzor geografskih označb za žgane pijače
 • Tema 5: Obveščanje in poročanje v zvezi z uradnim nadzorom geografskih označb za žgane pijače
 • Tema 6: Dejavnosti vključevanja.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, vključeno v načrtovanje in usklajevanje nadzornih dejavnosti sektorja žganih pijač (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, vključeni v izvajanje takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih nadzornih organov, na katere so bile prenesene posebne naloge v zvezi z dejavnostmi nadzora geografskih označb v sektorju žganih pijač
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v sektor geografskih označb žganih pijač

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Poljska
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Poljska
Nadzor geografskih označb v sektorju žganih pijač

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course on Control of GIs v vinskem sektorju (tečaj 1) so:

 • Dolgoročni cilj 1: celovito razumevanje pravnega okvira
 • Dolgoročni cilj 2: odlično znanje o organizacijskih vidikih kontrol
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi
 • Cilj 5: popolna ozaveščenost o pomenu pravilnega poročanja in komunikacijskih dejavnosti
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, zagotovljenih med tečajem

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: ZOP/ZGO za vina v okviru pregleda politike kakovosti in regulativnega okvira EU
 • Področje 2: Nadzorni sistemi v zvezi z ZOP/ZGO za vina
 • Tema 3: Načrtovanje in organizacija dejavnosti nadzora vin z ZOP/ZGO
 • Tema 4: Uradni nadzor vin z ZOP/ZGO
 • Tema 5: Obveščanje in poročanje v zvezi z uradnim nadzorom vin z ZOP/ZGO
 • Tema 6: Dejavnosti vključevanja

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju nadzornih dejavnosti v vinskem sektorju (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, ki sodelujejo pri izvajanju takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih nadzornih organov, na katere so bile prenesene posebne naloge v zvezi z dejavnostmi nadzora geografskih označb v okviru shem kakovosti v vinskem sektorju
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v sektor geografskih označb vina

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 PREKLICANO
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Torinu Italija
5 09/05/2023 12/05/2023 Dunaj Avstrija
6 17/10/2023 20/10/2023 Torinu Italija
Nadzor geografskih označb v vinskem sektorju

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course on Control of PDO/ZGO/ZTP na področju kmetijskih proizvodov in živil so:

 • Dolgoročni cilj 1: celovito razumevanje pravnega okvira.
 • Dolgoročni cilj 2: odlično znanje o organizacijskih vidikih kontrol.
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti.
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi.
 • Cilj 5: popolno zavedanje o pomenu pravilnih dejavnosti poročanja in komuniciranja.
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, predloženih na tečaju.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: ZOP/ZGO/ZTP za kmetijske proizvode in živila v okviru pregleda politike kakovosti in regulativnega okvira EU
 • Področje 2: Nadzorni sistemi v zvezi z ZOP/ZGO/ZTP za kmetijske proizvode in živila
 • Tema 3: Načrtovanje in organizacija dejavnosti nadzora proizvodov z ZOP/ZGO/ZTP
 • Tema 4: Uradni nadzor kmetijskih proizvodov in živil z ZOP/ZGO/ZTP
 • Tema 5: Obveščanje in poročanje v zvezi z uradnim nadzorom kmetijskih proizvodov in živil z ZOP/ZGO/ZTP
 • Tema 6: Dejavnosti vključevanja

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju nadzornih dejavnosti GO/ZTP v agroživilskem sektorju (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, ki sodelujejo pri izvajanju takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih izvajalcev nadzora, na katere so bile prenesene posebne naloge v zvezi z dejavnostmi nadzora geografskih označb v okviru shem kakovosti v agroživilskem sektorju
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v agroživilski sektor GO

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.


Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lizbonska Portugalska
5 19/09/2023 22/09/2023 Lizbonska Portugalska
Nadzor ZOP/ZGO/ZTP na področju kmetijskih proizvodov in živil

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Curze o tečaju 4: Medsektorsko usposabljanje o tržnem nadzoru agroživilskih proizvodov, vina in žganih pijač je:

 • Dolgoročni cilj 1: celovito razumevanje pravnega okvira.
 • Dolgoročni cilj 2: odlično znanje o organizacijskih vidikih kontrol.
 • Tretji cilj: poglobljeno poznavanje predhodnih korakov nadzorne dejavnosti.
 • Četrti cilj: poglobljeno poznavanje uradnega nadzora v celotni verigi.
 • Cilj 5: popolno zavedanje o pomenu pravilnih dejavnosti poročanja in komuniciranja.
 • Dolgoročni cilj 6: popolna vključitev vseh informacij, predloženih na tečaju.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: Pravni okvir in zaščita geografskih označb/ZTP za sektorje vina, žganih pijač ter kmetijskih proizvodov in živil
 • Področje 2: Posebnosti nadzornih dejavnosti v sektorjih vina, žganih pijač ter kmetijskih proizvodov in živil z geografskimi označbami/ZTP
 • Tema 3: Nadzor trga na fizičnih tržnicah
 • Tema 4: Nadzor trga pri e-trgovanju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, vključeno v načrtovanje in usklajevanje dejavnosti tržnega nadzora v agroživilskem sektorju, sektorju vina ali žganih pijač (po možnosti na centralni ravni), in inšpektorji na terenu, ki sodelujejo pri izvajanju takega nadzora
 • Osebje pooblaščenih nadzornih organov, na katere so bile prenesene posebne naloge v zvezi z dejavnostmi tržnega nadzora shem kakovosti v agroživilskem sektorju, sektorju vina ali žganih pijač
 • Osebje nacionalnih akreditacijskih organov in carinskih organov, vključenih v kmetijsko-živilski sektor, sektor vina ali sektorja žganih pijač.

Kandidati morajo imeti dobro delovno raven angleščine.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Atene Grčija
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Francija
5 21/11/2023 24/11/2023 Atene Grčija
Medsektorsko usposabljanje o nadzoru trga