De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over cursus 2: De controle op geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken is:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: GIS voor gedistilleerde dranken in de context van het kwaliteitsbeleid en het regelgevingskader van de EU
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van officiële controleactiviteiten met betrekking tot geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 4: Officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging in verband met officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten in de sector gedistilleerde dranken (bij voorkeur op centraal niveau) en inspecteurs ter plaatse die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met GA-controleactiviteiten in de sector gedistilleerde dranken zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de GA-sector gedistilleerde dranken

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warschau Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warschau Polen
Controle van geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken

De algemene doelstellingen van het BOVF-opleidingsprogramma /cursus over de beheersing van geografische aanduidingen in de wijnsector (cursus 1) zijn:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: BOB/BGA voor wijnen in het kader van het kwaliteitsbeleid en het regelgevingskader van de EU
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met BOB/BGA voor wijnen
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van de controleactiviteiten met betrekking tot BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 4: Officiële controles op BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging met betrekking tot officiële controles van BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten in de wijnsector (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met GA-controleactiviteiten in het kader van de kwaliteitsregelingen in de wijnsector zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de GA-sector wijn

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 GEANNULEERD
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turijn Italië
5 09/05/2023 12/05/2023 Wenen Oostenrijk
6 17/10/2023 20/10/2023 Turijn Italië
Controle van geografische aanduidingen in de wijnsector

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over de controle van BOB/BGA/GTS op het gebied van landbouwproducten en levensmiddelen zijn:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader.
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles.
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit.
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten.
 • Doel 5: zich volledig bewust zijn van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten.
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: BOB/BGA/GTS voor landbouwproducten en levensmiddelen in het kader van het kwaliteitsbeleid en het regelgevingskader van de EU
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met BOB/BGA/GTS voor landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van de controle op BOB-/BGA-/GTS-producten
 • Onderwerp 4: Officiële controles van BOB’s/BGA’s/GTS landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 5: Communicatie en rapportage in verband met officiële controles van BOB-/BGA-/GTS-landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van GA-/GTS-controleactiviteiten in de agrovoedingssector (bij voorkeur op centraal niveau) en inspecteurs ter plaatse die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met GA-controleactiviteiten van de kwaliteitsregelingen in de agrovoedingssector zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de GA-sector van de agrovoedingssector

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.


Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lissabon Portugal
5 19/09/2023 22/09/2023 Lissabon Portugal
Controle van BOB/BGA/GTS op het gebied van landbouwproducten en levensmiddelen

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over cursus 4: Sectoroverschrijdende opleidingen op het gebied van marktcontroles in de agrovoedingssector, wijn en gedistilleerde dranken zijn:

 • Doel 1: volledig inzicht in het rechtskader.
 • Doel 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles.
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit.
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten.
 • Doel 5: zich volledig bewust zijn van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten.
 • Doel 6: volledige integratie van alle tijdens de cursus verstrekte informatie.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: Rechtskader en bescherming van GA’s/GTS’en voor de sectoren wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 2: Specifieke kenmerken van controleactiviteiten in de sectoren wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten en levensmiddelen met GA’s/GTS’en
 • Onderwerp 3: Marktcontroles op fysieke marktplaatsen
 • Onderwerp 4: Marktcontroles in de elektronische handel

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van marktcontroleactiviteiten in de agrovoedingssector, de wijnsector of de sector gedistilleerde dranken (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met marktcontroleactiviteiten in het kader van de kwaliteitsregelingen in de agrovoedingssector, de wijnsector of de sector gedistilleerde dranken zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de agrovoedingssector, de wijnsector of de sector gedistilleerde dranken.

De sollicitanten moeten een goed Engels hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Athene Griekenland
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Frankrijk
5 21/11/2023 24/11/2023 Athene Griekenland
Sectoroverschrijdende opleiding inzake marktcontroles