De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over cursus 2: De controle op geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken is als volgt:

 • Doelstelling 1: volledig begrip van het rechtskader
 • Doelstelling 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doelstelling 6: volledige integratie van alle informatie die in de cursus wordt verstrekt

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: GA’s voor gedistilleerde dranken in het kader van het EU-kwaliteitsbeleid en het overzicht van het regelgevingskader
 • Onderwerp 2: Controlesystemen met betrekking tot GA’s voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van officiële controleactiviteiten met betrekking tot geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 4: Officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging in verband met officiële controles van geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de profielen en functies die hieronder worden beschreven. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten van de sector gedistilleerde dranken (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met de controleactiviteiten inzake geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de sector geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken

Aanvragers moeten een goed werkniveau van het Engels hebben.

Sessie Begindatum Einddatum Stad Land
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 - Online
3 20/06/2022 24/06/2022 - Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warschau Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warschau Polen
Fase II - 1 05/11/2024 08/11/2024 Warschau Polen
Fase II - 2 25/02/2025 28/02/2025 Athene Griekenland
Fase II - 3 11/11/2025 14/11/2025 Warschau Polen
Controle van geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over de controle van geografische aanduidingen in de wijnsector (cursus 1) zijn:

 • Doelstelling 1: volledig begrip van het rechtskader
 • Doelstelling 2: perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van controles
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten
 • Doelstelling 6: volledige integratie van alle informatie die in de cursus wordt verstrekt

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: BOB/BGA voor wijnen in het kader van het EU-kwaliteitsbeleid en het overzicht van het regelgevingskader
 • Onderwerp 2: Controlesystemen met betrekking tot BOB/BGA voor wijnen
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van de controleactiviteiten voor wijnen met een BOB/BGA
 • Onderwerp 4: Officiële controles van BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 5: Communicatie en verslaglegging in verband met officiële controles van BOB-/BGA-wijnen
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de profielen en functies die hieronder worden beschreven. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van controleactiviteiten van de wijnsector (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met de controleactiviteiten inzake geografische aanduidingen van de kwaliteitsregelingen in de wijnsector zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de sector geografische aanduidingen voor wijn

Aanvragers moeten een goed werkniveau van het Engels hebben.

Sessie Begindatum Einddatum Stad Land
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 - GEANNULEERD
3 06/06/2022 10/06/2022 - Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turijn Italië
5 09/05/2023 12/05/2023 Wenen Oostenrijk
6 17/10/2023 20/10/2023 Turijn Italië
Fase II - 1 28/01/2025 31/01/2025 Bologna Italië
Fase II - 2 17/06/2025 20/06/2025 Wenen Oostenrijk
Fase II - 3 27/01/2026 30/01/2026 Bologna Italië
Controle van geografische aanduidingen in de wijnsector

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over de controle van BOB/BGA/GTS op het gebied van landbouwproducten en levensmiddelen zijn:

 • Doelstelling 1: volledige kennis van het wettelijk kader.
 • Doelstelling 2: een perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles.
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit.
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten.
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten.
 • Doelstelling 6: volledige integratie van alle informatie die in de cursus wordt verstrekt.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: BOB/BGA/GTS voor landbouwproducten en levensmiddelen in het kader van het EU-kwaliteitsbeleid en het overzicht van het regelgevingskader
 • Onderwerp 2: Controlesystemen in verband met BOB/BGA/GTS voor landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 3: Planning en organisatie van de controleactiviteiten met betrekking tot BOB-/BGA-/GTS-producten
 • Onderwerp 4: Officiële controles van landbouwproducten en levensmiddelen met een BOB/BGA/GTS
 • Onderwerp 5: Communicatie en rapportage in verband met officiële controles van landbouwproducten en levensmiddelen met een BOB/BGA/GTS
 • Onderwerp 6: Integratieactiviteiten

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de profielen en functies die hieronder worden beschreven. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van GI-/GTS-controleactiviteiten van de agrovoedingssector (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met de controleactiviteiten inzake geografische aanduidingen van de kwaliteitsregelingen in de agrovoedingssector zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de sector geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Aanvragers moeten een goed werkniveau van het Engels hebben.


Sessie Begindatum Einddatum Stad Land
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lissabon Portugal
5 19/09/2023 22/09/2023 Lissabon Portugal
Fase II - 1 25/03/2025
28/03/2025
Lissabon Portugal
Fase II - 2 16/09/2025 19/09/2025
Lissabon Portugal
Fase II - 3 09/12/2025 12/12/2025 Madrid  Spanje 
Controle van BOB/BGA/GTS op het gebied van landbouwproducten en levensmiddelen

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over cursus 4: Sectoroverschrijdende opleidingen over marktcontroles van agrovoedingsmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken zijn:

 • Doelstelling 1: volledige kennis van het wettelijk kader.
 • Doelstelling 2: een perfecte beheersing van de organisatorische aspecten van de controles.
 • Doel 3: grondige kennis van de voorbereidende stappen van de controleactiviteit.
 • Doel 4: grondige kennis van officiële controles in de hele keten.
 • Doel 5: volledig besef van het belang van correcte rapportage- en communicatieactiviteiten.
 • Doelstelling 6: volledige integratie van alle informatie die in de cursus wordt verstrekt.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: Rechtskader en bescherming van GA's/GTS'en voor de sectoren wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten en levensmiddelen
 • Onderwerp 2: Specifieke controleactiviteiten in de sectoren wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten en levensmiddelen met GA’s/GTS’en
 • Onderwerp 3: Marktcontroles op fysieke markten
 • Onderwerp 4: Marktcontroles in de e-handel

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de profielen en functies die hieronder worden beschreven. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning en coördinatie van marktcontroleactiviteiten van de sectoren agrovoedingsmiddelen, wijn of gedistilleerde dranken (bij voorkeur op centraal niveau) en veldinspecteurs die betrokken zijn bij de uitvoering van dergelijke controles
 • Personeel van gedelegeerde controleorganen waaraan specifieke taken in verband met marktcontroleactiviteiten van de kwaliteitsregelingen in de sectoren agrovoeding, wijn of gedistilleerde dranken zijn gedelegeerd
 • Personeel van nationale accreditatie-instanties en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de sectoren agrovoeding, wijn of gedistilleerde dranken.

Aanvragers moeten een goed werkniveau van het Engels hebben.

Sessie Begindatum Einddatum Stad Land
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 - Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Athene Griekenland
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Frankrijk
5 21/11/2023 24/11/2023 Athene Griekenland
Fase II - 1 10/12/2024
13/12/2024 Athene Griekenland
Fase II - 2 13/05/2025
16/05/2025
Wenen Oostenrijk
Fase II - 3 14/10/2025 17/10/2025 Madrid Spanje
Sectoroverschrijdende opleiding inzake marktcontroles