BTSF mācību programmas/Course on Course 2 vispārējie mērķi: ĢIN kontrole stipro alkoholisko dzērienu nozarē ir:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne
 • Mērķis: pilnīgas vadības par kontroļu organizatoriskajiem aspektiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi
 • Mērķis: visas kursā sniegtās informācijas pilnīga integrēšana

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIS ES kvalitātes politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā
 • Tēma: Kontroles sistēmas, kas saistītas ar stipro alkoholisko dzērienu ĢIN
 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālās kontroles pasākumu plānošana un organizēšana
 • Tēma: Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālās kontroles
 • Tēma: Saziņa un ziņošana saistībā ar stipro alkoholisko dzērienu ĢIN oficiālajām kontrolēm
 • Tēma: Integrācijas darbības.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • To kompetento iestāžu darbinieki, kas iesaistīti kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā stipro alkoholisko dzērienu nozarē (vēlams centrālajā līmenī), un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti īpaši uzdevumi saistībā ar ĢIN kontroles darbībām stipro alkoholisko dzērienu nozarē
 • Stipro alkoholisko dzērienu ĢIN nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 11/10/2021 15/10/2021
Tiešsaistē
2 21/02/2022 25/02/2022 Tiešsaistē
3 20/06/2022 24/06/2022 Tiešsaistē
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Polija
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Polija
ĢIN kontrole stipro alkoholisko dzērienu nozarē

BTSF mācību programmas/ĢIN kontroles kursu vīna nozarē (1. mācību kurss) vispārējie mērķi ir šādi:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne
 • Mērķis: pilnīgas vadības par kontroļu organizatoriskajiem aspektiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi
 • Mērķis: visas kursā sniegtās informācijas pilnīga integrēšana

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: ACVN/AĢIN vīniem ES kvalitātes politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā
 • Tēma: Kontroles sistēmas, kas saistītas ar ACVN/AĢIN vīniem
 • Tēma: ACVN/AĢIN vīnu kontroles pasākumu plānošana un organizēšana
 • Tēma: Oficiālās kontroles attiecībā uz ACVN/AĢIN vīniem
 • Tēma: Saziņa un ziņošana saistībā ar ACVN/AĢIN vīnu oficiālajām kontrolēm
 • Tēma: Integrācijas pasākumi

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Vīna nozares kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā iesaistīto kompetento iestāžu darbinieki (vēlams centrālajā līmenī) un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti konkrēti uzdevumi saistībā ar kvalitātes shēmu ĢIN kontroles darbībām vīna nozarē
 • Vīna ĢIN nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 15/11/2021 19/11/2021 Tiešsaistē
2 28/02/2022 04/03/2022 ATCELTS
3 06/06/2022 10/06/2022 Tiešsaistē
4 13/12/2022 16/12/2022 Turīna Itālija
5 09/05/2023 12/05/2023 Vīne Austrija
6 17/10/2023 20/10/2023 Turīna Itālija
ĢIN kontrole vīna nozarē

BTSF mācību programmas/Course on Control of PDO/AĢIN/GTĪ lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu jomā vispārējie mērķi ir šādi:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne.
 • Mērķis: nevainojami vadīt kontroles organizatoriskos aspektus.
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem.
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē.
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi.
 • Mērķis: pilnībā integrēt visu kursā sniegto informāciju.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: ACVN/AĢIN/GTĪ attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ES kvalitātes politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā
 • Tēma: Kontroles sistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ACVN/AĢIN/GTĪ
 • Tēma: ACVN/AĢIN/GTĪ produktu kontroles pasākumu plānošana un organizēšana
 • Tēma: Oficiālās kontroles attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ar ACVN/AĢIN/GTĪ
 • Tēma: Paziņojums un ziņošana saistībā ar oficiālajām kontrolēm attiecībā uz ACVN/AĢIN/GTĪ lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem
 • Tēma: Integrācijas pasākumi

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • To kompetento iestāžu darbinieki, kas iesaistīti ĢIN/GTĪ kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā lauksaimniecības pārtikas nozarē (vēlams centrālajā līmenī), un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti konkrēti uzdevumi saistībā ar kvalitātes shēmu ĢIN kontroles darbībām lauksaimniecības pārtikas nozarē
 • Lauksaimniecības pārtikas produktu ĢIN nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.


Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 29/11/2021 03/12/2021 Tiešsaistē Tiešsaistē
2 21/03/2022 25/03/2022 Tiešsaistē Tiešsaistē
3 16/05/2022 20/05/2022 Tiešsaistē Tiešsaistē
4 29/11/2022 02/12/2022 Lisabona Portugāle
5 19/09/2023 22/09/2023 Lisabona Portugāle
ACVN/AĢIN/GTĪ kontrole lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu jomā

BTSF mācību programmas/Course on Course 4 vispārējie mērķi: Starpnozaru apmācība par tirgus kontroli lauksaimniecības pārtikas, vīna un stipro alkoholisko dzērienu jomā ir:

 • Mērķis: tiesiskā regulējuma pilnīga izpratne.
 • Mērķis: nevainojami vadīt kontroles organizatoriskos aspektus.
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par kontroles darbības priekšdarbiem.
 • Mērķis: padziļinātas zināšanas par oficiālajām kontrolēm visā ķēdē.
 • Mērķis: pilnīga izpratne par pareizu ziņošanas un komunikācijas pasākumu nozīmi.
 • Mērķis: pilnībā integrēt visu kursā sniegto informāciju.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: Tiesiskais regulējums un ĢIN/GTĪ aizsardzība vīna, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības un pārtikas produktu nozarē
 • Tēma: Kontroles darbību specifika vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ar ĢIN/GTĪ nozarēs
 • Tēma: Tirgus kontroles fiziskās tirdzniecības vietās
 • Tēma: Tirgus kontrole e-komercijā

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • To kompetento iestāžu darbinieki, kas iesaistīti lauksaimniecības pārtikas, vīna vai stipro alkoholisko dzērienu nozares tirgus kontroles darbību plānošanā un koordinēšanā (vēlams centrālajā līmenī), un šādu kontroļu veikšanā iesaistītie lauka inspektori
 • To deleģēto kontroles institūciju darbinieki, kurām deleģēti īpaši uzdevumi saistībā ar kvalitātes shēmu tirgus kontroles darbībām lauksaimniecības pārtikas, vīna vai stipro alkoholisko dzērienu nozarē
 • Lauksaimniecības pārtikas, vīna vai stipro alkoholisko dzērienu nozarē iesaistīto valsts akreditācijas struktūru un muitas iestāžu darbinieki.

Kandidātiem jābūt labā darba līmenī angļu valodā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 24/01/2022 28/01/2022 Tiešsaistē
2 04/07/2022 08/07/2022 Tiešsaistē
3 17/01/2023 20/01/2023 Atēnas Grieķija
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseļas Francijā
5 21/11/2023 24/11/2023 Atēnas Grieķija
Starpnozaru apmācība par tirgus kontroli