BTSF:n koulutusohjelman /kurssin 2 yleiset tavoitteet: Maantieteellisten merkintöjen valvonta tislattujen alkoholijuomien alalla on

 • Tavoite 1: kattava käsitys oikeudellisesta kehyksestä
 • Tavoite 2: valvonnan organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot tarkastustoimen alustavista vaiheista
 • Tavoite 4: perusteellinen tietämys virallisesta valvonnasta koko ketjussa
 • Tavoite 5: täydellinen tietoisuus asianmukaisten raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen täydellinen yhdistäminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät EU:n laatupolitiikan ja sääntelykehyksen yhteydessä
 • Aihe 2: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiin merkintöihin liittyvät valvontajärjestelmät
 • Aihe 3: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen virallisen valvonnan suunnittelu ja organisointi
 • Aihe 4: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen virallinen valvonta
 • Aihe 5: Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen viralliseen valvontaan liittyvä tiedonanto ja raportointi
 • Aihe 6: Kotouttamistoimet.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Tislattujen alkoholijuomien alan valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tällaisten tarkastusten toteuttamiseen osallistuvat kenttätarkastajat
 • Niiden valtuutettujen valvontaelinten henkilöstö, joille on siirretty maantieteellisten merkintöjen valvontaan liittyviä erityistehtäviä tislattujen alkoholijuomien alalla
 • Tislattujen alkoholijuomien alalla toimivien kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 11/10/2021 15/10/2021
Verkossa
2 21/02/2022 25/02/2022 Verkossa
3 20/06/2022 24/06/2022 Verkossa
4 25/10/2022 28/10/2022 Varsova Puola
5 14/03/2023 17/03/2023 Varsova Puola
Maantieteellisten merkintöjen valvonta tislattujen alkoholijuomien alalla

Viinialan maantieteellisten merkintöjen valvontaa koskevan BTSF -koulutusohjelman ja -kurssin (kurssi 1) yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Tavoite 1: kattava käsitys oikeudellisesta kehyksestä
 • Tavoite 2: valvonnan organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot tarkastustoimen alustavista vaiheista
 • Tavoite 4: perusteellinen tietämys virallisesta valvonnasta koko ketjussa
 • Tavoite 5: täydellinen tietoisuus asianmukaisten raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen täydellinen yhdistäminen

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Viinien SAN/SMM-nimitys osana EU:n laatupolitiikkaa ja sääntelykehystä
 • Aihe 2: Viinien SAN-/SMM-nimitykseen liittyvät valvontajärjestelmät
 • Aihe 3: SAN-/SMM-viinien valvontatoimien suunnittelu ja organisointi
 • Aihe 4: SAN-/SMM-viinien virallinen valvonta
 • Aihe 5: SAN-/SMM-viinien viralliseen valvontaan liittyvä viestintä ja raportointi
 • Aihe 6: Kotouttamistoimet

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Viinialan valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tarkastusten toteuttamiseen osallistuvat kenttätarkastajat
 • Niiden valtuutettujen tarkastuslaitosten henkilöstö, joille on siirretty viinialan laatujärjestelmien maantieteellisten merkintöjen valvontaan liittyviä erityistehtäviä
 • Viinialan kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 15/11/2021 19/11/2021 Verkossa
2 28/02/2022 04/03/2022 PERUUTETTU
3 06/06/2022 10/06/2022 Verkossa
4 13/12/2022 16/12/2022 Torinon Italia
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Itävalta
6 17/10/2023 20/10/2023 Torinon Italia
Viinialan maantieteellisten merkintöjen valvonta

BTSF:n koulutusohjelman /Course on Control of SAN/SMM/APT maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alalla:

 • Tavoite 1: kattava käsitys oikeudellisesta kehyksestä.
 • Tavoite 2: kontrollien organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta.
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot tarkastustoimen alustavista vaiheista.
 • Tavoite 4: perusteellinen tietämys virallisesta valvonnasta koko ketjussa.
 • Tavoite 5: täydellinen tietoisuus asianmukaisten raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä.
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen täydellinen yhdistäminen.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: SAN/SMM/APT maataloustuotteille ja elintarvikkeille osana EU:n laatupolitiikkaa ja sääntelykehystä
 • Aihe 2: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden SAN-, SMM- ja APT-tuotteisiin liittyvät valvontajärjestelmät
 • Aihe 3: SAN-, SMM- ja APT-tuotteiden valvontatoimien suunnittelu ja organisointi
 • Aihe 4: SAN-, SMM-/APT-tuotteiden ja elintarvikkeiden virallinen valvonta
 • Aihe 5: SAN-, SMM-/APT-tuotteiden ja elintarvikkeiden viralliseen valvontaan liittyvä viestintä ja raportointi
 • Aihe 6: Kotouttamistoimet

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Maatalouselintarvikealan maantieteellisten merkintöjen/APT-valvontatoimien suunnitteluun ja koordinointiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tällaisten tarkastusten toteuttamiseen osallistuvat kenttätarkastajat
 • Niiden valtuutettujen valvontaelinten henkilöstö, joille on siirretty maatalouselintarvikealan laatujärjestelmien maantieteellisten merkintöjen valvontaan liittyviä erityistehtäviä
 • Maatalouselintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen alalla toimivien kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.


Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 29/11/2021 03/12/2021 Verkossa Verkossa
2 21/03/2022 25/03/2022 Verkossa Verkossa
3 16/05/2022 20/05/2022 Verkossa Verkossa
4 29/11/2022 02/12/2022 Lissabon Portugali
5 19/09/2023 22/09/2023 Lissabon Portugali
SAN:n, SMM:n/APT:n valvonta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alalla

BTSF:n koulutusohjelman /kurssin 4 yleiset tavoitteet: Maatalouselintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinavalvontaa koskeva monialainen koulutus on

 • Tavoite 1: kattava käsitys oikeudellisesta kehyksestä.
 • Tavoite 2: kontrollien organisatoristen näkökohtien täydellinen hallinta.
 • Tavoite 3, perusteelliset tiedot tarkastustoimen alustavista vaiheista.
 • Tavoite 4: perusteellinen tietämys virallisesta valvonnasta koko ketjussa.
 • Tavoite 5: täydellinen tietoisuus asianmukaisten raportointi- ja viestintätoimien tärkeydestä.
 • Tavoite 6: kaikkien kurssin aikana annettujen tietojen täydellinen yhdistäminen.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Viinien, tislattujen alkoholijuomien sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen/APT-sopimusten oikeudellinen kehys ja suoja
 • Aihe 2: Viinialan, tislattujen alkoholijuomien ja maataloustuotteiden sekä maantieteellisillä merkinnöillä/APT-merkinnällä varustettujen elintarvikkeiden valvontatoimien erityispiirteet
 • Aihe 3: Fyysisten markkinapaikkojen markkinatarkastukset
 • Aihe 4: Markkinoiden valvonta sähköisessä kaupankäynnissä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Maatalouselintarvike-, viini- ja tislattujen alkoholijuomien alan markkinavalvonnan suunnitteluun ja koordinointiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö (mieluiten keskustasolla) ja tällaisen valvonnan toteuttamiseen osallistuvat kenttätarkastajat
 • Niiden valtuutettujen valvontaelinten henkilöstö, joille on siirretty maatalouselintarvike-, viini- tai tislattujen alkoholijuomien laatujärjestelmien markkinavalvontaan liittyviä erityistehtäviä
 • Maatalouselintarvike-, viini- ja tislattujen alkoholijuomien alalla toimivien kansallisten akkreditointielinten ja tulliviranomaisten henkilöstö.

Hakijoilla on oltava hyvä englannin kielen taso.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 24/01/2022 28/01/2022 Verkossa
2 04/07/2022 08/07/2022 Verkossa
3 17/01/2023 20/01/2023 Ateena Kreikka
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Ranska
5 21/11/2023 24/11/2023 Ateena Kreikka
Markkinoiden valvontaa koskeva monialainen koulutus