De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset på kursus 2: Kontrollen med geografiske betegnelser i spiritussektoren er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: Geografiske betegnelser for spiritus i forbindelse med EU's kvalitetspolitik og lovgivningsmæssige rammer
 • Emne 2: Kontrolsystemer vedrørende geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 3: Planlægning og tilrettelæggelse af offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 4: Offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 5: Kommunikation og rapportering vedrørende offentlig kontrol af geografiske betegnelser for spiritus
 • Emne 6: Integrationsaktiviteter.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter i spiritussektoren (helst på centralt plan), og inspektører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med kontrolaktiviteter vedrørende geografiske betegnelser i spiritussektoren
 • Personale ved nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i sektoren for geografiske betegnelser for spiritus

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polen
Kontrol med geografiske betegnelser i spiritussektoren

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i kontrol med geografiske betegnelser i vinsektoren (kursus 1) er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: BOB/BGB for vin i forbindelse med EU's kvalitetspolitik og lovgivningsmæssige rammer
 • Emne 2: Kontrolsystemer i forbindelse med BOB/BGB for vin
 • Emne 3: Planlægning og tilrettelæggelse af kontrolaktiviteterne for BOB-/BGB-vine
 • Emne 4: Officiel kontrol af BOB/BGB-vine
 • Emne 5: Kommunikation og rapportering vedrørende offentlig kontrol af BOB/BGB-vine
 • Emne 6: Integrationsaktiviteter

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter i vinsektoren (helst på centralt plan), og kontrollører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med kontrol af geografiske betegnelser i forbindelse med kvalitetsordningerne i vinsektoren
 • Personale hos nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i sektoren for geografiske betegnelser for vin

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ANNULLERET
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Torino Italien
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Østrig
6 17/10/2023 20/10/2023 Torino Italien
Kontrol af geografiske betegnelser i vinsektoren

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i kontrol med BOB/BGB/GTS inden for landbrugsprodukter og fødevarer er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer.
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen.
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten.
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden.
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter.
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset.

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: BOB/BGB/GTS for landbrugsprodukter og fødevarer i forbindelse med EU's kvalitetspolitik og lovgivningsmæssige rammer
 • Emne 2: Kontrolsystemer vedrørende BOB/BGB/GTS for landbrugsprodukter og fødevarer
 • Emne 3: Planlægning og tilrettelæggelse af kontrolaktiviteter for BOB/BGB/GTS-produkter
 • Emne 4: Offentlig kontrol af landbrugsprodukter og fødevarer med BOB/BGB/GTS
 • Emne 5: Kommunikation og rapportering vedrørende offentlig kontrol af landbrugsprodukter og fødevarer med BOB/BGB/GTS
 • Emne 6: Integrationsaktiviteter

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af kontrolaktiviteter vedrørende geografiske betegnelser/garanterede traditionelle specialiteter i landbrugsfødevaresektoren (helst på centralt plan), og inspektører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af sådanne kontroller
 • Personale i kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med kontrol af geografiske betegnelser i kvalitetsordningerne i landbrugsfødevaresektoren
 • Personale hos nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i sektoren for geografiske betegnelser for landbrugsfødevarer

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.


Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lissabon Portugal
5 19/09/2023 22/09/2023 Lissabon Portugal
Kontrol af BOB/BGB/GTS inden for landbrugsprodukter og fødevarer

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset på kursus 4: Tværsektoriel uddannelse i markedskontrol af landbrugsfødevarer, vin og spiritus er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer.
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen.
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten.
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden.
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter.
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset.

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: Retlige rammer for og beskyttelse af geografiske betegnelser/garanterede traditionelle specialiteter i sektorerne for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer
 • Emne 2: Særlige forhold i forbindelse med kontrolaktiviteter i sektorerne for vin, spiritus og landbrugsprodukter og fødevarer med geografiske betegnelser/garanterede traditionelle specialiteter
 • Emne 3: Markedskontrol på fysiske markedspladser
 • Emne 4: Markedskontrol inden for e-handel

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af markedskontrolaktiviteter inden for landbrugs-, vin- og spiritussektoren (helst på centralt plan), og kontrollører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med markedskontrolaktiviteter i forbindelse med kvalitetsordningerne for landbrugsfødevarer, vin eller spiritus
 • Personale hos nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i landbrugs-, vin- og spiritussektoren.

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Athen Grækenland
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Frankrig
5 21/11/2023 24/11/2023 Athen Grækenland
Tværsektoriel uddannelse i markedskontrol