The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on Course 2: Control of GIs in the spirit drinks sector are:

 • Goal 1: full grasp of the legal framework
 • Goal 2: perfect command of the organisational aspects of controls
 • Goal 3: in-depth knowledge of the preliminary steps of the control activity
 • Goal 4: in-depth knowledge of official controls in the whole chain
 • Goal 5: full awareness of the importance of correct reporting and communication activities
 • Goal 6: complete integration of all the information provided in the course

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: GIs for spirit drinks in the context of EU quality policy and regulatory framework overview
 • Topic 2: Control systems related to GIs for spirit drinks
 • Topic 3: Planning and organisation of official control activity on GIs for spirit drinks
 • Topic 4: Official controls on GIs for spirit drinks
 • Topic 5: Communication and reporting related to official controls on GIs for spirit drinks
 • Topic 6: Integration activities .

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Staff of competent authorities involved in planning and coordinating control activities of spirit drinks sector (preferably at central level) and field inspectors involved in the delivery of such controls
 • Staff of delegated control bodies to which specific tasks related to GI control activities in the spirit drinks sector have been delegated
 • Staff of national accreditation bodies and customs authorities involved in the spirit drinks GI sector

Applicants must have a good working level of English.

Session Start Date End Date City Country
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 - Online
3 20/06/2022 24/06/2022 - Online
;4 25/10/2022 28/10/2022 Warsaw Poland
5 14/03/2023 17/03/2023 Warsaw Poland
Kontrol med geografiske betegnelser i spiritussektoren
The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on Control of GIs in the wine sector (course 1) are:

 • Goal 1: full grasp of the legal framework
 • Goal 2: perfect command of the organisational aspects of controls
 • Goal 3: in-depth knowledge of the preliminary steps of the control activity
 • Goal 4: in-depth knowledge of official controls in the whole chain
 • Goal 5: full awareness of the importance of correct reporting and communication activities
 • Goal 6: complete integration of all the information provided in the course

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: PDO/PGI for wines in the context of EU quality policy and regulatory framework overview
 • Topic 2: Control systems related to PDO/PGI for wines
 • Topic 3: Planning and organisation of control activity on PDO/PGI wines
 • Topic 4: Official Controls on PDO/PGI wines
 • Topic 5: Communication and reporting related to official controls on PDO/PGI wines
 • Topic 6: Integration activities

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Staff of competent authorities involved in planning and coordinating control activities of the wine sector (preferably at central level) and field inspectors involved in the delivery of such controls
 • Staff of delegated control bodies to which specific tasks related to GI control activities of the quality schemes in the wine sector have been delegated
 • Staff of national accreditation bodies and customs authorities involved in the wine GI sector

Applicants must have a good working level of English.

Session Start Date End Date City Country
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 - CANCELLED
3 06/06/2022 10/06/2022 - Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turin Italy
5 09/05/2023 12/05/2023 Vienna Austria
6 17/10/2023 20/10/2023 Turin Italy
Kontrol af geografiske betegnelser i vinsektoren
The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on Control of PDO/PGI/TSG in the field of agricultural products and foodstuffs are:

 • Goal 1: full grasp of the legal framework.
 • Goal 2: perfect command of the organisational aspects of controls.
 • Goal 3: in-depth knowledge of the preliminary steps of the control activity.
 • Goal 4: in-depth knowledge of official controls in the whole chain.
 • Goal 5: full awareness of the importance of correct reporting and communication activities.
 • Goal 6: complete integration of all the information provided in the course.

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: PDO/PGI/TSG for agricultural products and foodstuffs in the context of EU quality policy and regulatory framework overview
 • Topic 2: Control systems related to PDO/PGI/TSG for agricultural products and foodstuff
 • Topic 3: Planning and organisation of control activity on PDO/PGI/TSG products
 • Topic 4: Official controls on PDO/PGI/TSG agricultural products and foodstuffs
 • Topic 5: Communication and reporting related to official controls on PDO/PGI/TSG agricultural products and foodstuffs
 • Topic 6: Integration activities

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Staff of competent authorities involved in planning and coordinating GI/TSG control activities of the agri-food sector (preferably at central level) and field inspectors involved in the delivery of such controls
 • Staff of delegated control bodies to which specific tasks related to GI control activities of the quality schemes in the agri-food sector have been delegated
 • Staff of national accreditation bodies and customs authorities involved in the agri-food GI sector

Applicants must have a good working level of English.


Session Start Date End Date City Country
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lisbon Portugal
5 19/09/2023 22/09/2023 Lisbon Portugal
Kontrol af BOB/BGB/GTS inden for landbrugsprodukter og fødevarer

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset på kursus 4: Tværsektoriel uddannelse i markedskontrol af landbrugsfødevarer, vin og spiritus er:

 • Mål 1: fuld forståelse af de retlige rammer.
 • Mål 2: fuldstændig beherskelse af de organisatoriske aspekter af kontrollen.
 • Mål 3: indgående kendskab til de indledende trin i kontrolaktiviteten.
 • Mål 4: indgående kendskab til offentlig kontrol i hele kæden.
 • Mål 5: fuld bevidsthed om betydningen af korrekte rapporterings- og kommunikationsaktiviteter.
 • Mål 6: fuldstændig integration af alle de oplysninger, der gives i kurset.

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: Retlige rammer for og beskyttelse af geografiske betegnelser/garanterede traditionelle specialiteter i sektorerne for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer
 • Emne 2: Særlige forhold i forbindelse med kontrolaktiviteter i sektorerne for vin, spiritus og landbrugsprodukter og fødevarer med geografiske betegnelser/garanterede traditionelle specialiteter
 • Emne 3: Markedskontrol på fysiske markedspladser
 • Emne 4: Markedskontrol inden for e-handel

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der er involveret i planlægning og koordinering af markedskontrolaktiviteter inden for landbrugs-, vin- og spiritussektoren (helst på centralt plan), og kontrollører på stedet, der er involveret i gennemførelsen af en sådan kontrol
 • Personale ved kontrolorganer med delegerede opgaver, som har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med markedskontrolaktiviteter i forbindelse med kvalitetsordningerne for landbrugsfødevarer, vin eller spiritus
 • Personale hos nationale akkrediteringsorganer og toldmyndigheder, der er involveret i landbrugs-, vin- og spiritussektoren.

Ansøgerne skal have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Athen Grækenland
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Frankrig
5 21/11/2023 24/11/2023 Athen Grækenland
Tværsektoriel uddannelse i markedskontrol