Celkové cíle vzdělávacího programu BTSF /Course on Course 2: Kontrola zeměpisných označení v odvětví lihovin:

 • Cíl 1: plné pochopení právního rámce
 • Cíl 2: dokonalá znalost organizačních aspektů kontrol
 • Cíl 3: důkladná znalost předběžných kroků kontrolní činnosti
 • Cíl 4: důkladná znalost úředních kontrol v celém řetězci
 • Cíl 5: plné povědomí o významu správného podávání zpráv a komunikačních činností
 • Cíl č. 6: úplné začlenění všech informací poskytnutých v rámci kurzu

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: GIS pro lihoviny v souvislosti s přehledem politiky jakosti a regulačního rámce EU
 • Téma 2: Kontrolní systémy týkající se zeměpisných označení lihovin
 • Téma 3: Plánování a organizace úředních kontrol zeměpisných označení lihovin
 • Téma 4: Úřední kontroly zeměpisných označení lihovin
 • Téma 5: Komunikace a podávání zpráv v souvislosti s úředními kontrolami zeměpisných označení lihovin
 • Téma 6: Integrační činnosti.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů podílející se na plánování a koordinaci kontrolních činností v odvětví lihovin (nejlépe na centrální úrovni) a terénní inspektoři podílející se na provádění těchto kontrol
 • Zaměstnanci pověřených kontrolních subjektů, na které byly přeneseny zvláštní úkoly související s kontrolními činnostmi v oblasti zeměpisných označení v odvětví lihovin
 • Zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů a celních orgánů působících v odvětví zeměpisných označení lihovin

Uchazeči musí mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Polsko
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Polsko
Kontrola zeměpisných označení v odvětví lihovin

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o kontrole zeměpisných označení v odvětví vína (krok 1) jsou tyto:

 • Cíl 1: plné pochopení právního rámce
 • Cíl 2: dokonalá znalost organizačních aspektů kontrol
 • Cíl 3: důkladná znalost předběžných kroků kontrolní činnosti
 • Cíl 4: důkladná znalost úředních kontrol v celém řetězci
 • Cíl 5: plné povědomí o významu správného podávání zpráv a komunikačních činností
 • Cíl č. 6: úplné začlenění všech informací poskytnutých v rámci kurzu

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: CHOP/CHZO pro vína v souvislosti s přehledem politiky jakosti a regulačního rámce EU
 • Téma 2: Kontrolní systémy týkající se CHOP/CHZO pro vína
 • Téma 3: Plánování a organizace kontrolní činnosti týkající se vín s CHOP/CHZO
 • Téma 4: Úřední kontroly vín s CHOP/CHZO
 • Téma 5: Komunikace a podávání zpráv v souvislosti s úředními kontrolami vín s CHOP/CHZO
 • Téma 6: Integrační činnosti

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů podílející se na plánování a koordinaci kontrolních činností v odvětví vína (nejlépe na centrální úrovni) a terénní inspektoři podílející se na provádění těchto kontrol
 • Zaměstnanci pověřených kontrolních subjektů, na které byly přeneseny zvláštní úkoly související s kontrolními činnostmi zeměpisných označení v rámci režimů jakosti v odvětví vína
 • Zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů a celních orgánů působících v odvětví zeměpisných označení vína

Uchazeči musí mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ZRUŠENO
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turín Itálie
5 09/05/2023 12/05/2023 Vídeň Rakousko
6 17/10/2023 20/10/2023 Turín Itálie
Kontrola zeměpisných označení v odvětví vína

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o kontrole CHOP/CHZO/ZTS v oblasti zemědělských produktů a potravin jsou tyto:

 • Cíl 1: plné pochopení právního rámce.
 • Cíl 2: dokonalá znalost organizačních aspektů kontrol.
 • Cíl 3: důkladná znalost předběžných kroků kontrolní činnosti.
 • Cíl 4: důkladná znalost úředních kontrol v celém řetězci.
 • Cíl 5: plné povědomí o významu správného podávání zpráv a komunikačních činností.
 • Cíl č. 6: úplné začlenění všech informací poskytnutých v průběhu kurzu.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: CHOP/CHZO/ZTS pro zemědělské produkty a potraviny v souvislosti s přehledem politiky jakosti a regulačního rámce EU
 • Téma 2: Kontrolní systémy týkající se CHOP/CHZO/ZTS u zemědělských produktů a potravin
 • Téma 3: Plánování a organizace kontrolní činnosti týkající se produktů s CHOP/CHZO/ZTS
 • Téma 4: Úřední kontroly zemědělských produktů a potravin s CHOP/CHZO/ZTS
 • Téma 5: Komunikace a podávání zpráv v souvislosti s úředními kontrolami zemědělských produktů a potravin s CHOP/CHZO/ZTS
 • Téma 6: Integrační činnosti

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů podílející se na plánování a koordinaci kontrolních činností v zemědělsko-potravinářském odvětví v oblasti zeměpisných označení/ZTS (nejlépe na centrální úrovni) a terénní inspektoři podílející se na provádění těchto kontrol
 • Zaměstnanci pověřených kontrolních subjektů, na které byly přeneseny zvláštní úkoly související s činnostmi kontroly zeměpisných označení v rámci režimů jakosti v zemědělsko-potravinářském odvětví
 • Zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů a celních orgánů působících v odvětví zemědělsko-potravinářských zeměpisných označení

Uchazeči musí mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.


Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lisabonská Portugalsko
5 19/09/2023 22/09/2023 Lisabonská Portugalsko
Kontrola CHOP/CHZO/ZTS v oblasti zemědělských produktů a potravin

Celkové cíle vzdělávacího programu BTSF / Course pro kurz 4: Meziodvětvová odborná příprava v oblasti kontroly trhu v zemědělsko-potravinářském odvětví, vínech a lihovinách je:

 • Cíl 1: plné pochopení právního rámce.
 • Cíl 2: dokonalá znalost organizačních aspektů kontrol.
 • Cíl 3: důkladná znalost předběžných kroků kontrolní činnosti.
 • Cíl 4: důkladná znalost úředních kontrol v celém řetězci.
 • Cíl 5: plné povědomí o významu správného podávání zpráv a komunikačních činností.
 • Cíl č. 6: úplné začlenění všech informací poskytnutých v průběhu kurzu.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: Právní rámec a ochrana zeměpisných označení/ZTS pro odvětví vína, lihovin a zemědělských produktů a potravin
 • Téma 2: Specifika kontrolních činností v odvětví vína, lihovin a zemědělských produktů a potravin se zeměpisným označením/ZTS
 • Téma 3: Kontroly trhu na fyzických tržištích
 • Téma 4: Kontroly trhu v elektronickém obchodu

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů podílející se na plánování a koordinaci činností kontroly trhu v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví vína nebo lihovin (nejlépe na centrální úrovni) a terénní inspektoři podílející se na provádění těchto kontrol
 • Zaměstnanci pověřených kontrolních subjektů, na které byly přeneseny zvláštní úkoly související s činnostmi kontroly trhu v rámci režimů jakosti v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví vína nebo lihovin
 • Zaměstnanci vnitrostátních akreditačních orgánů a celních orgánů působících v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví vína nebo lihovin.

Uchazeči musí mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Atény Řecko
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Francie
5 21/11/2023 24/11/2023 Atény Řecko
Meziodvětvová odborná příprava v oblasti kontrol trhu