Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса по курс 2: Контролът на ГУ в сектора на спиртните напитки е:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните стъпки на контролната дейност
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилните дейности за докладване и комуникация
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена в курса

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: ГИС за спиртни напитки в контекста на прегледа на политиката за качество и регулаторната рамка на ЕС
 • Тема 2: Системи за контрол, свързани с ГО за спиртни напитки
 • Тема 3: Планиране и организиране на дейности по официален контрол на ГО за спиртни напитки
 • Тема 4: Официален контрол на ГО за спиртни напитки
 • Тема 5: Комуникация и докладване във връзка с официалния контрол на ГО за спиртни напитки
 • Тема 6: Интеграционни дейности.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на контролните дейности в сектора на спиртните напитки (за предпочитане на централно равнище), и инспектори на място, участващи в извършването на такива проверки
 • Персонал на делегираните контролни органи, на които са делегирани специфични задачи, свързани с дейностите по контрол на ГО в сектора на спиртните напитки
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в сектора на спиртните напитки

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 11/10/2021 15/10/2021
Електронна
2 21/02/2022 25/02/2022 Електронна
3 20/06/2022 24/06/2022 Електронна
4 25/10/2022 28/10/2022 Варшава Полша
5 14/03/2023 17/03/2023 Варшава Полша
Контрол на ГО в сектора на спиртните напитки

Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса по контрол на ГО в лозаро-винарския сектор (курс 1) са:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните стъпки на контролната дейност
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилните дейности за докладване и комуникация
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена в курса

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: ЗНП/ЗГУ за вина в контекста на прегледа на политиката за качество и регулаторната рамка на ЕС
 • Тема 2: Системи за контрол, свързани със ЗНП/ЗГУ за вина
 • Тема 3: Планиране и организация на контролната дейност върху вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 4: Официален контрол на вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 5: Комуникация и докладване във връзка с официалния контрол на вината със ЗНП/ЗГУ
 • Тема 6: Интеграционни дейности

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на контролните дейности в лозаро-винарския сектор (за предпочитане на централно равнище), и инспектори на място, участващи в извършването на такъв контрол
 • Персонал на делегираните контролни органи, на които са делегирани специфични задачи, свързани с дейностите по контрол на ГО по схемите за качество в лозаро-винарския сектор
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в сектора на ГУ

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 15/11/2021 19/11/2021 Електронна
2 28/02/2022 04/03/2022 ОТМЕНЕНО
3 06/06/2022 10/06/2022 Електронна
4 13/12/2022 16/12/2022 Торино Италия
5 09/05/2023 12/05/2023 Виена Австрия
6 17/10/2023 20/10/2023 Торино Италия
Контрол на географските означения в лозаро-винарския сектор

Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса за контрол на ЗНП/ЗГУ/ХТСХ в областта на селскостопанските продукти и храни са:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка.
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола.
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните стъпки на контролната дейност.
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига.
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилните дейности за докладване и комуникация.
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена по време на курса.

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: ЗНП/ЗГУ/ХТСХ за селскостопански продукти и храни в контекста на прегледа на политиката на ЕС за качество и регулаторната рамка
 • Тема 2: Системи за контрол, свързани със ЗНП/ЗГУ/ХТСХ за селскостопански продукти и храни
 • Тема 3: Планиране и организация на контролната дейност върху продукти със ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
 • Тема 4: Официален контрол на селскостопански продукти и храни със ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
 • Тема 5: Комуникация и докладване във връзка с официалния контрол на селскостопански продукти и храни със ЗНП/ЗГУ/ХТСХ
 • Тема 6: Интеграционни дейности

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на контролните дейности на ГУ/ХТСХ в хранително-вкусовия сектор (за предпочитане на централно равнище), и инспектори на място, участващи в извършването на такъв контрол
 • Персонал на делегираните контролни органи, на които са делегирани конкретни задачи, свързани с дейностите по контрол на ГО по схемите за качество в хранително-вкусовия сектор
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в хранително-вкусовия сектор на ГУ

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.


Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 29/11/2021 03/12/2021 Електронна Електронна
2 21/03/2022 25/03/2022 Електронна Електронна
3 16/05/2022 20/05/2022 Електронна Електронна
4 29/11/2022 02/12/2022 Лисабон Португалия
5 19/09/2023 22/09/2023 Лисабон Португалия
Контрол на ЗНП/ЗГУ/ХТСХ в областта на селскостопанските продукти и храните

Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса по курс 4: Междусекторното обучение в областта на контрола на пазара на селскостопански хранителни продукти, вино и спиртни напитки е:

 • Цел 1: пълно разбиране на правната рамка.
 • Цел 2: отлично владеене на организационните аспекти на контрола.
 • Цел 3: задълбочено познаване на предварителните стъпки на контролната дейност.
 • Цел 4: задълбочени познания за официалния контрол по цялата верига.
 • Цел 5: пълна осведоменост за значението на правилните дейности за докладване и комуникация.
 • Цел 6: пълно интегриране на цялата информация, предоставена по време на курса.

Курсът разглежда следните теми:

 • Тема 1: Правна рамка и защита на ГО/ХТСХ за секторите на виното, спиртните напитки и селскостопанските продукти и храните
 • Тема 2: Особености на контролните дейности в секторите на виното, спиртните напитки и селскостопанските продукти и храните с ГО/ХТСХ
 • Тема 3: Контрол на пазара на физически пазари
 • Тема 4: Контрол на пазара в електронната търговия

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, участващи в планирането и координирането на дейностите по контрол на пазара в секторите на хранително-вкусовата промишленост, виното или спиртните напитки (за предпочитане на централно равнище), и инспекторите на място, участващи в извършването на такъв контрол
 • Персонал на делегираните контролни органи, на които са делегирани специфични задачи, свързани с дейностите по контрол на пазара по схемите за качество в секторите на хранително-вкусовата промишленост, виното или спиртните напитки
 • Служители на националните органи по акредитация и митническите органи, участващи в секторите на хранително-вкусовата промишленост, виното или спиртните напитки.

Кандидатите трябва да имат добро работно ниво на английски език.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 24/01/2022 28/01/2022 Електронна
2 04/07/2022 08/07/2022 Електронна
3 17/01/2023 20/01/2023 Атина Гърция
4 27/06/2023 30/06/2023 Марсилия Франция
5 21/11/2023 24/11/2023 Атина Гърция
Междусекторно обучение относно контрола на пазара