Djurfoder – modul för e-lärande

Syftet med denna e-lärandekurs är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • Definitioner som används i foder: foder, foderblandningar, helfoder, kompletteringsfoder, mineralfoder och andra definitioner i förordning (EG) nr 767/2009, fodertillsatser, förblandningar, processhjälpmedel (förordning 1831/2003).
 • Allmänna principer för saluföring av foder: mål.
 • Märkning och reklam för foderråvaror och foderblandningar (förordning (EG) nr 767/2009): principer, ansvar för märkning.
 • Katalog över foderråvaror, råvaror för vilka begränsningar gäller, foderförpackningar.
 • Fodertillsatser: funktioner, villkor för godkännande och bedömning (förordning (EG) nr 1831/2003).
 • Åtskillnad mellan foderråvaror, foderblandningar, kompletteringsfoder, förblandningar, fodertillsatser och veterinärmedicinska läkemedel.
 • Foder för särskilda näringsbehov (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Fordringar (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Foder som innehåller läkemedel (direktiv 90/167).
 • Främmande ämnen i foder (direktiv 2002/32):
  • Definition av främmande ämnen.
  • Syftena med direktiv 2002/32.
  • Allmänna principer i direktiv 2002/32 (övervakning, begränsande åtgärder).
  • Gränsvärden och åtgärdsgränser.
  • Reglerade ämnen och produkter: Mykotoxiner, dioxiner/PCB, toxiner av vegetabiliskt ursprung osv.
  • Överföring av koccidiostatika till foder som läkemedlet inte är avsett för.


Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 4 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Djurfoder – eLearning-modulen
The overall objective of the BTSF Training Programme on EU fe...

The overall objective of the BTSF Training Programme on EU feed hygiene rules and HACCP auditing is to:

 • Spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.

The training is delivered in two different training courses:

 • Course 1 - EU Legislation on Feed
 • Course 2 - EU Feed Hygiene Rules and HACCP Auditing

The additional objective for the proposed course is to provide knowledge and technical expertise in the field of EU Legislation on Feed to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries, through coverage of the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry - field visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This training programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the criteria before applying.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector and having field inspection as part of their regular duties.
 • At least 1 year of experience as Competent Authority staff involved in feed control.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warsaw Poland
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
EU:s regler för foderhygien och HACCP-revision
The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on EU LEGISLATION ON FEED are:

 • Objective 1: To spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.
 • Objective 2: To provide knowledge and technical expertise in the field of Animal Nutrition (EU Legislation on Feed) to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries.

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry: Field Visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spain
EU:s lagstiftning om foder
BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal...

BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal by-products.

Article 116(4) of Regulation (EU) 2017/625 provides for participation of experts from the Member States (national experts) in Commission controls in Member States and in non-EU countries. National experts accompanying Commission experts are given the same rights of access as the Commission experts.

To ensure a harmonised approach by national experts while assisting Commission experts, the Commission intends to arrange a remote training event on official controls in the area of New Legislation on Animal Health.

The goals of the training are that participants will:

 • Understand their role in a Commission-led audit team in gathering evidence, concluding on its significance and formulating recommendations.
 • Use the experience gained from this course to identify weaknesses and recurring problems in their own Member State and reflect on possible solutions at both Member State and EU level.
Foderhygien och animaliska biprodukter – utbildning av nationella experter