Nutriția animalelor - modul eLearning

Acest curs de eLearning are scopul de a permite participanților să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile în:

 • Definiții utilizate în hrana pentru animale: furaje, furaje combinate, furaje complete, furaje complementare, furaje minerale și alte definiții din Regulamentul 767/2009, aditivi furajeri, preamestecuri, adjuvanți tehnologici [Regulamentul (CE) nr. 1831/2003].
 • Principii generale de comercializare a furajelor: obiectivele.
 • Etichetarea și publicitatea materiilor prime pentru furaje și a furajelor combinate [Regulamentul (CE) nr. 767/2009]: principii, responsabilitatea etichetării.
 • Catalogul materiilor prime pentru furaje, al materialelor restricționate, al ambalajelor furajelor.
 • Aditivi pentru hrana animalelor: funcții, condiții de autorizare, evaluare [Regulamentul (CE) nr. 1831/2003].
 • Distincția dintre materiile prime furajere, furajele combinate, furajele complementare, preamestecurile, aditivii furajeri și medicamentele de uz veterinar.
 • Furaje destinate unor scopuri nutriționale speciale [Regulamentul (CE) nr. 767/2009].
 • Creanțe [Regulamentul (CE) nr. 767/2009].
 • Furaje medicamentate (Directiva 90/167).
 • Substanțe nedorite în furaje (Directiva 2002/32):
 • Definirea substanțelor nedorite.
  Obiectivele Directivei 2002/32.
  - Principii generale ale Directivei 2002/32 (monitorizare, măsuri de atenuare).
  - Nivelurile maxime și pragurile de acțiune.
  - Substanțe și produse reglementate: Micotoxine, dioxine/PCB-uri, toxine de origine vegetală etc.
  - Transferul coccidiostaticelor în furajele nevizate.


Caracteristici

365 de zile de acces
 • Dedicare medie: 8 ore
În mediul online
 • 4 unități
 • Auto-ambalate
 • Multimedia
Disponibil în:

Cum să vă înregistrați

Nutriția animalelor – modulul eLearning

Obiectivul general al programului de formare BTSF privind normele UE privind igiena hranei pentru animale și auditul HACCP este:

 • Diseminarea cunoștințelor și a celor mai bune practici pentru a spori nivelul de expertiză în ceea ce privește aspectele legate de siguranța hranei pentru animale în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a hranei pentru animale, inclusiv inspecția la fața locului a operatorilor din sectorul hranei pentru animale.

Formarea se desfășoară în cadrul a două cursuri de formare diferite:

 • Cursul 1 – Legislația UE privind hrana pentru animale
 • Cursul 2 – Normele UE privind igiena hranei pentru animale și auditul HACCP

Obiectivul suplimentar al cursului propus este de a oferi cunoștințe și expertiză tehnică în domeniul legislației UE privind hrana funcționarilor care își desfășoară activitatea în sectorul hranei pentru animale în statele membre ale UE și în anumite țări din afara UE, prin acoperirea următoarelor subiecte:

 • Subiectul 1: Prezentare generală
 • Subiectul 2: Igiena furajelor
 • Subiectul 3: Ingredientele hranei pentru animale și contaminarea
 • Subiectul 4: Aplicarea în industria hranei pentru animale – vizite pe teren
 • Subiectul 5: Etichetarea furajelor
 • Subiectul 6: Hrană pentru animale cu scopuri specifice și produse limită
 • Subiectul 7: Importuri și controale oficiale

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Sunteți rugați să verificați conformitatea cu criteriile înainte de a solicita participarea.

 • Candidații trebuie să fie membri ai personalului autorităților competente care desfășoară activități de control oficial în sectorul hranei pentru animale și care au inspecții pe teren în cadrul atribuțiilor lor obișnuite.
 • Cel puțin 1 an de experiență în calitate de personal al autorității competente implicat în controlul hranei pentru animale.
 • Participanții trebuie să se angajeze să disemineze cunoștințele primite în timpul seminarului în rândul părților interesate din instituțiile/țările lor de origine.
 • Întrucât seminarul se va desfășura în limba engleză, fiecare candidat nominalizat trebuie să aibă un nivel de lucru bun (nu de bază) în limba engleză.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
ST18 06/12/2022 08/12/2022 Varșovia Polonia
ST19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugalia
Normele UE privind igiena hranei pentru animale și auditul HACCP

Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind LEGISLAȚIA UE PRIVIND FEED sunt:

 • Obiectivul 1: Diseminarea cunoștințelor și a celor mai bune practici în vederea creșterii nivelului de expertiză în ceea ce privește aspectele legate de siguranța hranei pentru animale în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a hranei pentru animale, inclusiv inspecția la fața locului a operatorilor din sectorul hranei pentru animale.
 • Obiectivul 2: Furnizarea de cunoștințe și expertiză tehnică în domeniul nutriției animalelor (legislația UE privind hrana pentru animale) funcționarilor care își desfășoară activitatea în sectorul hranei pentru animale în statele membre ale UE și în anumite țări din afara UE.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Subiectul 1: Prezentare generală
 • Subiectul 2: Igiena furajelor
 • Subiectul 3: Ingredientele hranei pentru animale și contaminarea
 • Subiectul 4: Aplicarea în industria hranei pentru animale: Vizite la fața locului
 • Subiectul 5: Etichetarea furajelor
 • Subiectul 6: Hrană pentru animale cu scopuri specifice și produse limită
 • Subiectul 7: Importuri și controale oficiale

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Candidații trebuie să fie membri ai personalului autorităților competente care desfășoară activități de control oficial în sectorul hranei pentru animale.
 • Participanții trebuie să se angajeze să disemineze cunoștințele primite în timpul seminarului în rândul părților interesate din instituțiile/țările lor de origine.
 • Întrucât seminarul se va desfășura în limba engleză, fiecare candidat nominalizat trebuie să aibă un nivel de lucru bun (nu de bază) în limba engleză.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
ST17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spania
Legislația UE privind hrana pentru animale

FormareBTSF pentru experții naționali în domeniul igienei hranei pentru animale și al subproduselor de origine animală.

Articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 prevede participarea experților din statele membre (experți naționali) la controalele efectuate de Comisie în statele membre și în țările din afara UE. Experților naționali care îi însoțesc pe experții Comisiei li se acordă aceleași drepturi de acces ca și experții Comisiei.

Pentru a asigura o abordare armonizată din partea experților naționali, asistând în același timp experții Comisiei, Comisia intenționează să organizeze un eveniment de formare la distanță privind controalele oficiale în domeniul noii legislații privind sănătatea animală.

Obiectivele formării sunt ca participanții:

 • Să înțeleagă rolul lor în cadrul unei echipe de audit conduse de Comisie în ceea ce privește colectarea de probe, formularea de concluzii cu privire la importanța acestora și formularea de recomandări.
 • Să utilizeze experiența dobândită în urma acestui curs pentru a identifica punctele slabe și problemele recurente din propriul stat membru și să reflecteze asupra unor posibile soluții atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE.
Igiena hranei pentru animale și subprodusele de origine animală – formarea experților naționali