Animal Nutrition — eLearning modul

Dette eLearning kurset er rettet mot å tillate deltakerne å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter i:

 • Definisjoner som brukes i fôrvarer: fôrvarer, fôrblandinger, fullfôr, tilskuddsfôr, mineralfôr og andre definisjoner i forordning 767/2009, tilsetningsstoffer i fôrvarer, premikser, bearbeidingsmidler (forordning 1831/2003).
 • Generelle prinsipper for fôrmarkedsføring: målene.
 • Merking og reklame for fôrmidler og fôrblandinger (forordning 767/2009): prinsipper, ansvar for merking.
 • Katalog over fôrmidler, begrensede materialer, emballering av fôrvarer.
 • Tilsetningsstoffer i fôrvarer: funksjoner, vilkår for godkjenning, vurdering (forordning 1831/2003).
 • Skille mellom fôrmidler, fôrblandinger, komplementære fôrvarer, premikser, tilsetningsstoffer i fôrvarer og veterinærpreparater.
 • Fôr til spesielle ernæringsformål (forordning 767/2009).
 • Krav (forordning 767/2009).
 • Medisinfôr (direktiv 90/167).
 • Uønskede stoffer i fôrvarer (direktiv 2002/32):
 • — Definisjon av uønskede stoffer.
  Formålet med direktiv 2002/32.
  Generelle prinsipper i direktiv 2002/32 (Overvåking, begrensningstiltak).
  Grenseverdier og handlingsgrenser.
  — Regulerte stoffer og produkter: Mykotoksiner, dioksiner/PCBer, toksiner av vegetabilsk opprinnelse osv
  . — Bær over av koksidiostatika til fôr utenfor målgruppen.


Funksjoner

365 dagers tilgang
 • Gjennomsnittlig dedikasjon: 8 timer
På nettet
 • 4 enheter
 • Selvbetjening
 • Multimedia
Tilgjengelig i:

Hvordan registrere seg

 • Hvis du er en offentlig tjenestemann, kan du søke ved hjelp av BTSF ACADEMY Training Management System.
 • Hvis du er en medarbeider som arbeider i EU-institusjoner, kontakt HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu for å be om registrering.
 • For eventuelle andre henvendelser vennligst send en melding til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu og BTSF ACADEMY Team vil gjerne hjelpe deg.
Dyr ernæring — eLearning modul

Det overordnede målet med BTSF - opplæringsprogrammet om EUs regler for fôrhygiene og HACCP-revisjon er å:

 • Spre kunnskap og beste praksis for å øke kompetansenivået om fôrsikkerhetsspørsmål i alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen av fôrvarer, herunder inspeksjon på stedet av driftsansvarlige for fôrforetak.

Opplæringen leveres i to forskjellige kurs:

 • Kurs 1 — EU-lovgivning om fôr
 • Kurs 2 — EU-regler for fôrhygiene og HACCP-revisjon

Det ekstra målet for det foreslåtte kurset er å gi kunnskap og teknisk ekspertise innen EU-lovgivning om fôr for å kontrollere tjenestemenn som arbeider i fôrsektoren i EU-medlemsstatene og utvalgte land utenfor EU, gjennom dekning av følgende emner:

 • Emne 1: Generell oversikt
 • Emne 2: Fôrhygiene
 • Emne 3: Fôringredienser og forurensning
 • Emne 4: Søknad i fôrindustrien — feltbesøk
 • Emne 5: Merking av fôrvarer
 • Emne 6: Fôr med særlige formål og grenseprodukter
 • Emne 7: Import og offentlig kontroll

Dette opplæringsprogrammet er designet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av kriteriene før du søker.

 • Kandidatene skal være personale hos vedkommende myndigheter som utfører offentlig kontrollvirksomhet i fôrsektoren og ha feltinspeksjon som en del av deres vanlige oppgaver.
 • Minst ett års erfaring som vedkommende myndighets personale som deltar i fôrkontroll.
 • Deltakerne må forplikte seg til å formidle kunnskapen som mottas under seminaret blant interessenter i deres hjemmeinstitusjoner/land.
 • Siden seminaret vil bli gjennomført på engelsk, må hver nominerte kandidat ha et godt (ikke grunnleggende) arbeidsnivå på engelsk.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warszawa Polen
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
EU-regler for fôrhygiene og HACCP-revisjon

De overordnede målene for BTSF Training Programme/Course on EU LEGISLATION PÅ FEED er:

 • Mål 1: Å spre kunnskap og beste praksis for å øke kompetansen om fôrsikkerhetsspørsmål i alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen av fôrvarer, herunder inspeksjon på stedet av driftsansvarlige for fôrforetak.
 • Mål 2: Å gi kunnskap og teknisk ekspertise innen Animal Nutrition (EUs lov om fôr) for å kontrollere tjenestemenn som arbeider i fôrsektoren i EU-medlemsstatene og utvalgte land utenfor EU.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Emne 1: Generell oversikt
 • Emne 2: Fôrhygiene
 • Emne 3: Fôringredienser og forurensning
 • Emne 4: Anvendelse i fôrindustrien: Feltbesøk
 • Emne 5: Merking av fôrvarer
 • Emne 6: Fôr med særlige formål og grenseprodukter
 • Emne 7: Import og offentlig kontroll

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Kandidatene skal være personale hos vedkommende myndigheter som utfører offentlig kontrollvirksomhet i fôrsektoren.
 • Deltakerne må forplikte seg til å formidle kunnskapen som mottas under seminaret blant interessenter i deres hjemmeinstitusjoner/land.
 • Siden seminaret vil bli gjennomført på engelsk, må hver nominerte kandidat ha et godt (ikke grunnleggende) arbeidsnivå på engelsk.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
VC11 14/02/2022 18/02/2022 På nett På nett
VC13 28/03/2022 01/04/2022 På nett På nett
VC15 20/06/2022 24/06/2022 På nett På nett
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spania
EU-regelverk for fôr

BTSF trening for nasjonale eksperter på fôrhygiene og animalske biprodukter.

I henhold til artikkel 116 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 skal eksperter fra medlemsstatene (nasjonale sakkyndige) delta i Kommisjonens kontroll i medlemsstatene og i stater utenfor EU. Nasjonale sakkyndige som følger Kommisjonens sakkyndige, får samme tilgangsrett som Kommisjonens sakkyndige.

For å sikre en harmonisert tilnærming av nasjonale sakkyndige samtidig som den bistår Kommisjonens sakkyndige, har Kommisjonen til hensikt å arrangere en ekstern opplæringshendelse om offentlig kontroll på området New Legislation on Animal Health.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal:

 • Forstå deres rolle i et kommisjonsledet revisjonsteam i å samle bevis, konkludere med dens betydning og formulere anbefalinger.
 • Bruk erfaringene fra dette kurset til å identifisere svakheter og tilbakevendende problemer i sin egen medlemsstat og reflektere over mulige løsninger på både medlemsstat og EU-nivå.
Fôrhygiene og animalske biprodukter — opplæring av nasjonale eksperter