Diervoeding — eLearning-module

Deze eLearning-cursus is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun kennis en vaardigheden te verbeteren op het gebied van:

 • In diervoeders gebruikte definities: diervoeders, mengvoeders, volledige diervoeders, aanvullende diervoeders, minerale diervoeders en andere definities in Verordening (EG) nr. 767/2009, toevoegingsmiddelen, voormengsels, technische hulpstoffen (Verordening (EG) nr. 1831/2003).
 • Algemene beginselen voor het in de handel brengen van diervoeders: doelstellingen.
 • Etikettering van en reclame voor voedermiddelen en mengvoeders (Verordening (EG) nr. 767/2009): beginselen, verantwoordelijkheid voor etikettering.
 • Catalogus van voedermiddelen, materialen waarvoor beperkingen gelden, verpakking van diervoeders.
 • Toevoegingsmiddelen voor diervoeding: functies, toelatingsvoorwaarden, beoordeling (Verordening (EG) nr. 1831/2003).
 • Onderscheid tussen voedermiddelen, mengvoeders, aanvullende diervoeders, voormengsels, toevoegingsmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
 • Diervoeders met bijzonder voedingsdoel (Verordening (EG) nr. 767/2009).
 • Vorderingen (Verordening (EG) nr. 767/2009).
 • Diervoeders met medicinale werking (Richtlijn 90/167).
 • Ongewenste stoffen in diervoeders (Richtlijn 2002/32):
 • — Definitie van ongewenste stoffen.
  — Doelstellingen van richtlijn 2002/32.
  — Algemene beginselen van richtlijn 2002/32 (monitoring, verzachtende maatregelen).
  — Maximumniveaus en actiedrempels.
  Gereguleerde stoffen en producten: Mycotoxinen, dioxinen/pcb’s, toxinen van plantaardige oorsprong
  enz. — Overdracht van coccidiostatica naar niet-doeldiervoeders.


Kenmerken

365 dagen toegang
 • Gemiddelde toewijding: 8 uur
Online
 • 4 eenheden
 • Zelfverpakt
 • Multimedia
Beschikbaar op:

Inschrijven

 • Als u ambtenaar bent, kun je een aanvraag indienen met behulp van de applicatie BTSF eLearning.
 • Als u bij de EU-instellingen werkt, neem dan contact op met HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu om registratie aan te vragen.
 • Voor andere vragen kunt u een bericht sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu en het BTSF ACADEMY-team zal u kunnen helpen.
Diervoeding — eLearning-module

De algemene doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma inzake diervoederhygiënevoorschriften van de EU en HACCP-audits is:

 • Kennis en beste praktijken verspreiden om het niveau van deskundigheid op het gebied van voederveiligheidskwesties in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van diervoeders te vergroten, met inbegrip van de inspectie ter plaatse van exploitanten van diervoederbedrijven.

De opleiding wordt gegeven in twee verschillende opleidingen:

 • Cursus 1 — EU-wetgeving inzake diervoeders
 • Cursus 2 — EU-regels inzake diervoederhygiëne en HACCP-audit

De aanvullende doelstelling van de voorgestelde cursus is het verstrekken van kennis en technische expertise op het gebied van EU-wetgeving inzake diervoeders aan controleambtenaren die werkzaam zijn in de diervoedersector in de EU-lidstaten en geselecteerde niet-EU-landen, door aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: Algemeen overzicht
 • Onderwerp 2: Diervoederhygiëne
 • Onderwerp 3: Voederingrediënten & contaminatie
 • Onderwerp 4: Toepassing in de diervoederindustrie — bezoeken ter plaatse
 • Onderwerp 5: Etikettering van diervoeders
 • Onderwerp 6: Diervoeders met specifieke doeleinden en grensproducten
 • Onderwerp 7: Invoer en officiële controles

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer a.u.b. of u aan de criteria voldoet voordat u zich inschrijft.

 • Kandidaten moeten personeel zijn van bevoegde autoriteiten die officiële controleactiviteiten in de diervoedersector uitvoeren en in het kader van hun reguliere taken veldkeuringen verrichten.
 • Ten minste 1 jaar ervaring als personeel van de bevoegde autoriteit dat betrokken is bij diervoedercontrole.
 • De deelnemers moeten zich ertoe verbinden de tijdens het seminar ontvangen kennis te verspreiden onder de belanghebbenden in hun eigen instellingen/landen.
 • Aangezien het seminar in het Engels wordt gehouden, moet elke voorgedragen kandidaat een goed (niet basisniveau) van het Engels hebben.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warschau Polen
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
EU-regels inzake diervoederhygiëne en HACCP-audits

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus over EU-LEGISLATIE VOOR FEED zijn:

 • Doelstelling 1: Verspreiding van kennis en beste praktijken om het niveau van deskundigheid op het gebied van voederveiligheidskwesties in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van diervoeders te vergroten, met inbegrip van de inspectie ter plaatse van exploitanten van diervoederbedrijven.
 • Doelstelling 2: Het verstrekken van kennis en technische expertise op het gebied van diervoeding (EU-wetgeving inzake diervoeders) aan controleambtenaren die werkzaam zijn in de diervoedersector in de EU-lidstaten en geselecteerde niet-EU-landen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: Algemeen overzicht
 • Onderwerp 2: Diervoederhygiëne
 • Onderwerp 3: Voederingrediënten & contaminatie
 • Onderwerp 4: Toepassing in de diervoederindustrie: Veldbezoeken
 • Onderwerp 5: Etikettering van diervoeders
 • Onderwerp 6: Diervoeders met specifieke doeleinden en grensproducten
 • Onderwerp 7: Invoer en officiële controles

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Kandidaten moeten personeel zijn van bevoegde autoriteiten die officiële controleactiviteiten in de diervoedersector verrichten.
 • De deelnemers moeten zich ertoe verbinden de tijdens het seminar ontvangen kennis te verspreiden onder de belanghebbenden in hun eigen instellingen/landen.
 • Aangezien het seminar in het Engels wordt gehouden, moet elke voorgedragen kandidaat een goed (niet basisniveau) van het Engels hebben.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spanje
EU-wetgeving inzake diervoeders

BTSF-opleiding voor nationale deskundigen op het gebied van diervoederhygiëne en dierlijke bijproducten.

Artikel 116, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 voorziet in de deelname van deskundigen van de lidstaten (nationale deskundigen) aan de controles van de Commissie in de lidstaten en in derde landen. De nationale deskundigen die deskundigen van de Commissie vergezellen, hebben dezelfde toegangsrechten als de deskundigen van de Commissie.

Om te zorgen voor een geharmoniseerde aanpak door nationale deskundigen en tegelijkertijd deskundigen van de Commissie bij te staan, is de Commissie voornemens een opleidingsevenement op afstand te organiseren over officiële controles op het gebied van nieuwe wetgeving inzake diergezondheid.

De doelstellingen van de opleiding zijn dat de deelnemers:

 • Begrijpen hun rol in een door de Commissie geleid auditteam bij het verzamelen van bewijsmateriaal, conclusies trekken over het belang ervan en aanbevelingen formuleren.
 • De met deze cursus opgedane ervaring gebruiken om zwakke punten en terugkerende problemen in hun eigen lidstaat op te sporen en na te denken over mogelijke oplossingen op zowel lidstaat- als EU-niveau.
Diervoederhygiëne en dierlijke bijproducten — Opleiding van nationale deskundigen