Fóður — eLearning mát

Þetta eLearning námskeið er ætlað að gera þátttakendum kleift að bæta þekkingu sína og færni í:

 • Skilgreiningar sem eru notaðar í fóður: fóður, fóðurblöndur, heilfóður, fóðurbætir, steinefnafóður og aðrar skilgreiningar í reglugerð 767/2009, fóðuraukefni, forblöndur, hjálparefni við vinnslu (reglugerð 1831/2003).
 • Almennar meginreglur um markaðssetningu fóðurs: markmið.
 • Merking og auglýsingar á fóðurefnum og fóðurblöndum (reglugerð 767/2009): meginreglur, ábyrgð á merkingum.
 • Skrá yfir fóðurefni, efni sem eru háð takmörkunum, umbúðir fóðurs.
 • Fóðuraukefni: starfsemi, skilyrði fyrir leyfisveitingu, mat (reglugerð 1831/2003).
 • Aðgreining á fóðurefnum, fóðurblöndum, fóðurbæti, forblöndum, fóðuraukefnum og dýralyfjum.
 • Fóður með sérstök næringarmarkmið í huga (reglugerð 767/2009).
 • Kröfur (reglugerð 767/2009).
 • Lyfjablandað fóður (tilskipun 90/167).
 • Óæskileg efni í fóðri (tilskipun 2002/32):
 • — Skilgreining á óæskilegum efnum.
  — Markmið tilskipunar 2002/32.
  — Almennar meginreglur tilskipunar 2002/32 (vöktun, ráðstafanir til að draga úr áhættu).
  — Hámarksgildi og aðgerðarmörk.
  — Reglufest efni og vörur: Sveppaeitur, díoxín/PCB-
  efni, eiturefni úr jurtaríkinu o.s.frv.


Lögun

365 daga aðgangur
 • Meðaltal vígslu: 8 klukkustundir
Á netinu
 • 4 einingar
 • Self-Paced
 • Margmiðlun
Fáanlegt í:

Hvernig á að skrá sig

 • Ef þú ert opinber starfsmaður getur þú sótt um með því að nota BTSF ACADEMY Training Management System.
 • Ef þú ert starfsmaður hjá stofnunum ESB hafðu samband við HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu til óska eftir skráningu.
 • Fyrir aðrar fyrirspurnir skaltu senda skilaboð til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu og BTSF ACADEMY Team mun vera fús til að aðstoða þig.
Dýrafæðu — rafrænt nám

Heildarmarkmið þjálfunaráætlunar BTSF um reglur ESB um hollustuhætti í tengslum við fóður og GáHMSS-úttekt er að:

 • Breiða út þekkingu og bestu starfsvenjur til að auka sérþekkingu á málefnum er varða öryggi fóðurs á öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar fóðurs, þ.m.t. vettvangsskoðun stjórnenda fóðurfyrirtækja.

Þjálfunin fer fram á tveimur mismunandi námskeiðum:

 • Námskeið 1 — Lögsetning ESB um fóður
 • Námskeið 2 — Reglur ESB um hollustuhætti á sviði fóðurs og GáHMSS-endurskoðun

Viðbótarmarkmiðið fyrir fyrirhugaða námskeiðið er að veita eftirlitsmönnum, sem starfa í fóður, þekkingu og tæknilega sérþekkingu á sviði löggjafar ESB um fóður, sem starfa í fóðurgeiranum í aðildarríkjum ESB og völdum löndum utan ESB, með umfjöllun um eftirfarandi atriði:

 • Efni 1: Almennt yfirlit
 • Efni 2: Hollustuhættir sem varða fóður
 • Efni 3: Fæða innihaldsefni og mengun
 • Efni 4: Umsókn í fóðuriðnaði — vettvangsheimsóknir
 • Efni 5: Merking fóðurs
 • Efni 6: Fóður í sérstökum tilgangi og vörur sem eru á landamærum
 • Efni 7: Innflutningur og opinbert eftirlit

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að viðmiðunum áður en sótt er um.

 • Umsækjendur verða að vera starfsfólk lögbærra yfirvalda sem annast opinbera eftirlitsstarfsemi í fóðurgeiranum og hafa akurskoðun sem hluta af reglulegum skyldum sínum.
 • A.m.k. eins árs reynslu sem starfsfólk lögbærs yfirvalds sem kemur að eftirliti með fóðri.
 • Þátttakendur verða að skuldbinda sig til að miðla þekkingu sem barst á málþinginu milli hagsmunaaðila í heimastofnunum sínum/löndum.
 • Þar sem námstefnan fer fram á ensku þarf hver tilnefndur umsækjandi að hafa gott (ekki grunn) á ensku.
Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Varsjá Pólland
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portúgal
Reglur ESB um hollustuhætti sem varða fóður og GáHMSS-úttekt

Heildarmarkmið BTSF þjálfunaráætlunarinnar / Course on EU LEGISLATION ON FEED eru:

 • Markmið 1: Að breiða út þekkingu og bestu starfsvenjur til að auka sérþekkingu á málefnum er varða öryggi fóðurs á öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar fóðurs, þ.m.t. vettvangsskoðun stjórnenda fóðurfyrirtækja.
 • Markmið 2: Að veita eftirlitsmönnum sem starfa í fóðurgeiranum þekkingu og tæknilega sérþekkingu á sviði fóðurs (löggjöf ESB um fóður) til að hafa eftirlit með embættismönnum sem starfa í fóðurgeiranum í aðildarríkjum ESB og völdum löndum utan ESB.

Námskeiðið fjallar um eftirfarandi atriði:

 • Efni 1: Almennt yfirlit
 • Efni 2: Hollustuhættir sem varða fóður
 • Efni 3: Fæða innihaldsefni og mengun
 • Efni 4: Umsókn í fóðuriðnaði: Vettvangsheimsóknir
 • Efni 5: Merking fóðurs
 • Efni 6: Fóður í sérstökum tilgangi og vörur sem eru á landamærum
 • Efni 7: Innflutningur og opinbert eftirlit

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að valforsendum áður en umsóknir eru lagðar fram eða staðfestar.

 • Umsækjendur verða að vera starfsfólk lögbærra yfirvalda sem annast opinbera eftirlitsstarfsemi í fóðurgeiranum.
 • Þátttakendur verða að skuldbinda sig til að miðla þekkingu sem barst á málþinginu milli hagsmunaaðila í heimastofnunum sínum/löndum.
 • Þar sem námstefnan fer fram á ensku þarf hver tilnefndur umsækjandi að hafa gott (ekki grunn) á ensku.
Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Á Netinu Á Netinu
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Á Netinu Á Netinu
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Á Netinu Á Netinu
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spánn
Löggjöf ESB um fóður

BTSF þjálfun fyrir innlenda sérfræðinga um hollustuhætti í fóðri og aukaafurðum úr dýrum.

Í 4. mgr. 116. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er kveðið á um þátttöku sérfræðinga frá aðildarríkjunum (landssérfræðingum) í eftirliti framkvæmdastjórnarinnar í aðildarríkjum og löndum utan ESB. Innlendir sérfræðingar, sem fylgja sérfræðingum framkvæmdastjórnarinnar, fá sama aðgangsrétt og sérfræðingar framkvæmdastjórnarinnar.

Til að tryggja samræmda nálgun landsbundinna sérfræðinga um leið og hún aðstoðar sérfræðinga framkvæmdastjórnarinnar hyggst framkvæmdastjórnin skipuleggja fjarþjálfunarviðburð um opinbert eftirlit á sviði nýrrar löggjafar um heilbrigði dýra.

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur munu:

 • Skilja hlutverk sitt í endurskoðunarhópi undir forystu framkvæmdastjórnarinnar við öflun sönnunargagna, komast að niðurstöðu um mikilvægi þess og mótun tilmæla.
 • Notaðu þá reynslu sem fæst af þessu námskeiði til að greina veikleika og endurtekin vandamál í eigin aðildarríki og endurspegla mögulegar lausnir bæði á vettvangi aðildarríkja og ESB.
Hollustuhættir sem varða fóður og aukaafurðir úr dýrum — þjálfun innlendra sérfræðinga