Ενότητα «Διατροφή των ζώων» — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές: ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές, πλήρεις ζωοτροφές, συμπληρωματικές ζωοτροφές, ανόργανες ζωοτροφές και άλλοι ορισμοί του κανονισμού 767/2009, πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, προμείγματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (κανονισμός 1831/2003).
 • Γενικές αρχές της εμπορίας ζωοτροφών: στόχοι.
 • Επισήμανση και διαφήμιση πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών (κανονισμός 767/2009): αρχές, ευθύνη της επισήμανσης.
 • Κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών, υλικά που υπόκεινται σε περιορισμούς, συσκευασία ζωοτροφών.
 • Πρόσθετα ζωοτροφών: λειτουργίες, όροι αδειοδότησης, αξιολόγηση (κανονισμός 1831/2003).
 • Διάκριση μεταξύ πρώτων υλών ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών, συμπληρωματικών ζωοτροφών, προμειγμάτων, πρόσθετων υλών ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Ζωοτροφές για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς (κανονισμός 767/2009).
 • Απαιτήσεις (κανονισμός 767/2009).
 • Φαρμακούχες ζωοτροφές (οδηγία 90/167).
 • Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (οδηγία 2002/32):
  • Ορισμός των ανεπιθύμητων ουσιών.
  • Σκοποί της οδηγίας 2002/32.
  • Γενικές αρχές της οδηγίας 2002/32 (παρακολούθηση, μέτρα μετριασμού).
  • Ανώτατα επίπεδα και όρια ανάληψης δράσης.
  • Ρυθμιζόμενες ουσίες και προϊόντα: Μυκοτοξίνες, διοξίνες/PCB, τοξίνες φυτικής προέλευσης κ.λπ.
  • Μεταφορά κοκκιδιοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.


Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 4 μονάδες
 • Αυτοπαραγεμισμένα
 • Πολυμέσων
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για τυχόν άλλες ερωτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει με χαρά.
ΕΝΟΤΗΤΑ για τη ΔΙΑΤΡΟΦΗ των ΖΩΩΝ — ΕΝΟΤΗΤΑ eLearning
The overall objective of the BTSF Training Programme on EU fe...

The overall objective of the BTSF Training Programme on EU feed hygiene rules and HACCP auditing is to:

 • Spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.

The training is delivered in two different training courses:

 • Course 1 - EU Legislation on Feed
 • Course 2 - EU Feed Hygiene Rules and HACCP Auditing

The additional objective for the proposed course is to provide knowledge and technical expertise in the field of EU Legislation on Feed to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries, through coverage of the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry - field visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This training programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the criteria before applying.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector and having field inspection as part of their regular duties.
 • At least 1 year of experience as Competent Authority staff involved in feed control.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warsaw Poland
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
Κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή των ζωοτροφών και έλεγχος HACCP
The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on EU LEGISLATION ON FEED are:

 • Objective 1: To spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.
 • Objective 2: To provide knowledge and technical expertise in the field of Animal Nutrition (EU Legislation on Feed) to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries.

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry: Field Visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spain
Νομοθεσία της ΕΕ για τις ζωοτροφές
BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal...

BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal by-products.

Article 116(4) of Regulation (EU) 2017/625 provides for participation of experts from the Member States (national experts) in Commission controls in Member States and in non-EU countries. National experts accompanying Commission experts are given the same rights of access as the Commission experts.

To ensure a harmonised approach by national experts while assisting Commission experts, the Commission intends to arrange a remote training event on official controls in the area of New Legislation on Animal Health.

The goals of the training are that participants will:

 • Understand their role in a Commission-led audit team in gathering evidence, concluding on its significance and formulating recommendations.
 • Use the experience gained from this course to identify weaknesses and recurring problems in their own Member State and reflect on possible solutions at both Member State and EU level.
Υγιεινή των ζωοτροφών και ζωικά υποπροϊόντα — Κατάρτιση εθνικών εμπειρογνωμόνων