Výživa zvířat – modul eLearning

Cílem tohoto kurzu e-learningu je umožnit účastníkům zlepšit jejich znalosti a dovednosti v oblasti:

 • Definice používané v krmivech: krmiva, krmné směsi, kompletní krmiva, doplňková krmiva, minerální krmiva a další definice v nařízení 767/2009, doplňkové látky, premixy, pomocné látky (nařízení 1831/2003).
 • Obecné zásady uvádění krmiv na trh: cíle.
 • Označování krmných surovin a krmných směsí a související reklama (nařízení 767/2009): zásady, odpovědnost za označování.
 • Katalog krmných surovin, materiálů podléhajících omezení, balení krmiv.
 • Doplňkové látky: funkce, podmínky povolení, posouzení (nařízení 1831/2003).
 • Rozlišení mezi krmnými surovinami, krmnými směsmi, doplňkovými krmivy, premixy, doplňkovými látkami a veterinárními léčivými přípravky.
 • Krmiva pro zvláštní účely výživy (nařízení 767/2009).
 • Pohledávky (nařízení č. 767/2009).
 • Medikovaná krmiva (směrnice 90/167).
 • Nežádoucí látky v krmivech (směrnice 2002/32):
  • Definice nežádoucích látek.
  • Cíle směrnice 2002/32.
  • Obecné zásady směrnice 2002/32 (Monitorování, zmírňující opatření).
  • Maximální limity a akční prahy.
  • Regulované látky a produkty: Mykotoxiny, dioxiny/PCB, Toxiny rostlinného původu atd.
  • Přenos kokcidiostatik do necílového krmiva.


Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba potřebná k absolvování kurzu: 8 hodin
Online
 • 4 jednotky
 • Samovolný
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li vládním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Pokud jste zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu s žádostí o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu Můžete Vám pomoci tým AKADEMY BTSF.
Výživa zvířat – modul eLearning
The overall objective of the BTSF Training Programme on EU fe...

The overall objective of the BTSF Training Programme on EU feed hygiene rules and HACCP auditing is to:

 • Spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.

The training is delivered in two different training courses:

 • Course 1 - EU Legislation on Feed
 • Course 2 - EU Feed Hygiene Rules and HACCP Auditing

The additional objective for the proposed course is to provide knowledge and technical expertise in the field of EU Legislation on Feed to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries, through coverage of the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry - field visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This training programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the criteria before applying.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector and having field inspection as part of their regular duties.
 • At least 1 year of experience as Competent Authority staff involved in feed control.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warsaw Poland
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
Pravidla EU pro hygienu krmiv a audit HACCP
The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course ...

The overall objectives of the BTSF Training Programme/Course on EU LEGISLATION ON FEED are:

 • Objective 1: To spread knowledge and best practice in order to increase the level of expertise regarding feed safety issues at all stages of production, processing and distribution of feeding stuff, including the on-site inspection of feed business operators.
 • Objective 2: To provide knowledge and technical expertise in the field of Animal Nutrition (EU Legislation on Feed) to control officials working in the feed sector in the EU Member States and selected non-EU countries.

The course addresses the following topics:

 • Topic 1: General overview
 • Topic 2: Feed hygiene
 • Topic 3: Feed ingredients & contamination
 • Topic 4: Application in the feed industry: Field Visits
 • Topic 5: Feed labelling
 • Topic 6: Feed with specific purposes and borderline products
 • Topic 7: Imports and official controls

This Training Programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the selection criteria before submitting or validating applications.

 • Candidates must be staff of competent authorities performing official control activities in the feed sector.
 • Participants must commit themselves to disseminate the knowledge received during the seminar among stakeholders in their home institutions/countries.
 • As the seminar will be conducted in English, each nominated candidate must have a good (not basic) working level of English.
Session Start Date End Date City Country
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spain
Právní předpisy EU týkající se krmiv
BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal...

BTSF training for National Experts on Feed Hygiene and Animal by-products.

Article 116(4) of Regulation (EU) 2017/625 provides for participation of experts from the Member States (national experts) in Commission controls in Member States and in non-EU countries. National experts accompanying Commission experts are given the same rights of access as the Commission experts.

To ensure a harmonised approach by national experts while assisting Commission experts, the Commission intends to arrange a remote training event on official controls in the area of New Legislation on Animal Health.

The goals of the training are that participants will:

 • Understand their role in a Commission-led audit team in gathering evidence, concluding on its significance and formulating recommendations.
 • Use the experience gained from this course to identify weaknesses and recurring problems in their own Member State and reflect on possible solutions at both Member State and EU level.
Hygiena krmiv a vedlejší produkty živočišného původu – odborná příprava národních odborníků