Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer – e-tanulási modul

Ennek az e-tanulási tanfolyamnak az a célja, hogy lehetővé tegye a résztvevők számára tudásuk és készségeik fejlesztését a következő területeken:

 • Uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (az élelmiszerjog, az élelmiszer-higiénia, az élelmiszer-ellenőrzési szabályok és más vonatkozó jogszabályok legújabb fejleményei és szempontjai).
 • Az adott országon belüli RASFF-hálózat létrehozására vonatkozó követelmények, beleértve az élelmiszerek és takarmányok ellenőrzésének előírt szintjét.
 • Az illetékes hatóságok szervezeti felépítése.
 • Jogalap és kommunikációs igények.
 • Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztásokat cserélő országok regionális hálózatának létrehozására vonatkozó követelmények, beleértve az információcsere lehetőségét, a rendszer jogalapját, az átláthatósági és titoktartási követelményeket, valamint az értesítés nyomon követését.

Jellemzők

365 napos hozzáférés
 • Átlagos időszükséglet: 8 óra
Online
 • 6 egység
 • Önbeállított
 • Multimédiás
Rendelkezésre álló nyelvi változatok:

Hogyan kell regisztrálni

 • Ha Ön kormányzati tisztviselő, a BTSF eLearning alkalmazáson keresztül pályázhat.
 • Ha Ön uniós intézményekben dolgozó alkalmazott, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu e -mail-címen.
 • Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, küldjön üzenetet a HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu e -mail-címre, és a BTSF ACADEMY csapata örömmel segít Önnek.
Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer – e-tanulási modul

A képzés célja a nemzetközi szintű információkezelési rendszerekkel kapcsolatos együttműködési tevékenységek folytatása a tudatosság további növelése, valamint annak elősegítése érdekében, hogy a nem uniós országok illetékes hatóságai és más érdekelt felei jobban megértsék és hatékonyabban használják a meglévő uniós SPS információkezelési rendszereket.

Célja továbbá, hogy megkönnyítse aktív felhasználóként való integrációjukat e rendszerekbe és a TRACES rendszer konkrét esetében, támogassa őket abban, hogy a rendszer által uniós szinten alkalmazott elvekkel összhangban kiigazítsák azt mind az országon belül, mind az ugyanazon földrajzi régióban található országok közötti információcsere érdekében.

 • Az illetékes nemzeti hatóság tisztviselői.
 • Kormányzati minisztériumok és ellenőrző szolgálatok.
 • Részt vesz az EU-ba exportált áruk tanúsítási folyamatában.
 • Részt kell vennie a nem uniós országok között regionális szinten forgalmazott áruk tanúsítási folyamatában.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajna
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexikó
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Elefántcsontpart
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago de Chile Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairó Egyiptom
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonézia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzánia
9 19/09/2023 22/09/2023 Fokváros Dél-Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taskent Üzbegisztán
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thaiföld
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentína
A hatósági ellenőrzések uniós információkezelési rendszerei – nem uniós

A tagállamokban a BTSF TRACES -re vonatkozó képzési tevékenységeinek célja a teljes tanúsítási folyamat és a kapcsolódó eljárások digitalizálása, és összhangban van az európai digitális menetrendben tett nyilatkozattal. A tanfolyamok célja a szakértők képzése, elméleti ismereteik és gyakorlati készségeik bővítése, valamint az uniós jogszabályok közös értelmezésének elérése. Céljuk, hogy az uniós tagállamokban és az EU-ba exportáló nem uniós országokban hozzájáruljanak az uniós élelmiszer- és takarmányjog szigorúbb betartásához, valamint hogy a szomszédos nem uniós országokban növeljék a tájékozottságot az élelmiszer- és takarmányhigiénia, az állategészségügy, az állatjólét, a növényegészségügy és a hatósági ellenőrzések uniós megközelítésével kapcsolatban.

A projektet 5 tanfolyam keretében valósítják meg, ahol összesen 16 három napos képzést tartanak „Az EU kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerének (TRACES) használatáról”.

 • Tanfolyam A TRACES használata az élőállatok és állati eredetű termékek behozatalakor: 4 három napos képzés.
 • Tanfolyam A TRACES használata a növényi eredetű termékek behozatalakor: 3 három napos képzés.
 • Tanfolyam A TRACES használata a növények behozatalakor: 3 három napos képzés.
 • Tanfolyam A TRACES használata a biotermékek behozatalakor: 3 három napos képzés.
 • Tanfolyam A TRACES használata az élőállatok Unión belüli kereskedelme során: 3 három napos képzés.

A tanfolyam konkrét célkitűzései a következők:

 • A hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzet képzése, hogy naprakészek legyenek az uniós kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) használatában.
 • Ezáltal a program a TRACES harmonizált használatának biztosítását célozza, figyelembe véve az elérhető legújabb frissítéseket. Mivel a TRACES egy folyamatosan fejlesztett informatikai eszköz, a program egyben rugalmas is, és képes hozzáigazítani a képzési tartalmat a rendszer következő új tartalmaihoz. Mind a magán-, mind a közszféra számára előnyös lesz a TRACES összehangoltabb használata, valamint a hatósági ellenőrzésekért felelős személyzet mélyebb ismeretei a rendszerről: jobb együttműködés a vámügyekkel, a rendelkezésre álló statisztikai adatok, az adminisztratív munka csökkentése, a szállítmány gyorsabb vámkezelése a határon stb.

A jelentkezők profiljainak meg kell felelniük a következő kritériumoknak:

 • A nemzeti illetékes hatóság, az érintett kormányzati minisztériumok vagy a TRACES alkalmazás használatában érintett (vagy potenciálisan érintett) ellenőrzési szolgálatok tisztviselői a következő szinteken:
  • Tanfolyam: ÁEH szint.
  • Tanfolyam: Kijelölt beléptetési hely.
  • Tanfolyam: Állategészségügyi állomás.
  • Tanfolyam: ÁEH és kijelölt beléptetési hely szintje.
  • Tanfolyam: LVU-szint.
 • Részvétel a szakpolitikai intézkedések és rendeletek kidolgozásában és kiigazításában, a 882/2004/EK rendelettel összhangban és a TRACES használatához kapcsolódóan.
 • A biogazdálkodási rendszerek elveinek ismerete (a 4. tanfolyam esetében).
 • Beleegyezés abba, hogy a képzés befejezése után terjeszteni fogják a képzésen tanultakat.
 • A képzés nyelvének (angol/francia az adott képzéstől függően) jó ismerete.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Szervező Elhelyezkedés
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtuális 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtuális 
5A. 20/06/2022 24/06/2022 F2F Athén, Görögország
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Athén, Görögország
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Szlovénia
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lisszabon, Portugália
TRACES a tagállamban

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés következő szintjének elérése érdekében a BTSF képzési programjának/tanfolyamának általános célkitűzései a következők:

 • Az iRASFF és a TRACES alkalmazások esetében az új fejlemények kezelésére szolgáló megfelelő eszközök és megközelítések jelenlegi helyzetének egységes értelmezése;
 • Az alkalmazások közötti integrációra való összpontosítás a hálózat megerősítése érdekében
 • Annak bemutatása, hogy ezeket a platformokat hogyan lehet felhasználni a hatósági ellenőrzések hatékonyságának növelésére, a hatékony kommunikációra és az információcserére;
 • Biztosítsanak lehetőséget a gyakornokoknak arra, hogy összehasonlítsák a készenléti tervek kulcsfontosságú elemeit és a saját tagállamuk által kidolgozott egyéb felkészültségi elemeket a bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása érdekében (pl. a meglévő riasztási rendszerek és kommunikációs eszközök);
 • A tapasztalatcsere lehetővé tétele és a legjobb méltánytalanságok terjesztése.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének áttekintő szabályozási kerete (a behozatalra, a COI-ra, az INTRA-ra, az AHL-re, az OCR-re való hivatkozással) és a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének (TRACES,RASFF és Europhyt) használata a határátkelőhelyeken (a CHEDA, a CHEDP, a COI, a CHEDD és a CHEDPP tekintetében).
 • Fokozott hatósági ellenőrzések (IOC), TRACES és iRASFF
 • A COI-ra vonatkozó új jogi keret – Hogyan alkalmazzák ezt a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében?
 • Információgyűjtés (hogyan kell felhasználni az összes releváns eszközből, például a TRACES NT-ből és más rendszerekből származó adatokat a lehetséges kockázatok azonosítására
 • A meg nem felelések kezelése

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályokat szervező, végrehajtó és érvényesítő illetékes hatósági tisztviselők, valamint a nem uniós országokból az Unióba beléptetett szállítmányok hatósági ellenőrzését végző illetékes hatóságok (központi, határállomás, regionális hatóságok).
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 18/10/2022 21/10/2022 Róma Olaszország
2 17/01/2023 20/01/2023 Athén Görögország
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Spanyolország
4 21/11/2023 23/11/2023 Róma Olaszország
A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének összetevőinek használata az illetékes hatóságok közötti együttműködés következő szintjének elérése érdekében