Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje – modul e-učenja

Cilj je ovog tečaja e-učenja omogućiti sudionicima da poboljšaju svoje znanje i vještine u području:

 • Sustav brzog uzbunjivanja EU-a za hranu i hranu za životinje (nedavna kretanja i aspekti propisa o hrani, higijene hrane, pravila o kontroli hrane i drugog relevantnog zakonodavstva).
 • Zahtjevi za uspostavu mreže RASFF unutar zemlje, uključujući potrebnu razinu kontrola hrane i hrane za životinje.
 • Organizacijska struktura nadležnih tijela.
 • Pravna osnova i komunikacijske potrebe.
 • Zahtjevi za uspostavu regionalne mreže zemalja koje razmjenjuju brza upozorenja o hrani i hrani za životinje, uključujući mogućnost razmjene informacija, potrebnu pravnu osnovu za sustav, zahtjeve u pogledu transparentnosti i povjerljivosti te daljnje postupanje u vezi s obavješćivanjem.

Značajke

365 dana pristupa
 • Prosječna namjena: 8 sati
Online
 • 6 jedinica
 • Samostalno
 • Multimedijalni
Dostupno na:

Kako se registrirati

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje – modul e-učenja

Cilj je osposobljavanja nastavak aktivnosti suradnje na sustavima upravljanja informacijama na međunarodnoj razini kako bi se dodatno podigla razina osviještenosti i doprinijelo boljem razumijevanju i učinkovitijoj upotrebi postojećih sustava EU-a za upravljanje sanitarnim i fitosanitarnim informacijama od strane nadležnih tijela i drugih dionika u zemljama izvan EU-a.

Cilj će biti i olakšati njihovu integraciju kao aktivnih korisnika u te sustave, a u posebnom slučaju sustava TRACES, pružiti im potporu u njegovoj prilagodbi, u skladu s načelima koja se upotrebljavaju na razini EU-a u okviru tog sustava, za razmjenu informacija unutar zemlje i među zemljama koje se nalaze u istoj zemljopisnoj regiji.

 • Službenici nacionalnog nadležnog tijela.
 • Državna ministarstva i inspekcijske službe.
 • Sudjelovati u postupku certificiranja za robu izvezenu u EU.
 • Sudjelovati u postupku certificiranja za robu kojom se trguje na regionalnoj razini među zemljama koje nisu članice EU-a.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Meksiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Côte d’Ivoire
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Čile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egipat
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonezija
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai Indija
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzanija
9 19/09/2023 22/09/2023 Cape Town Južna Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tajland
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
Sustavi EU-a za upravljanje informacijama za službene kontrole – izvan EU-a

Cilj je aktivnosti osposobljavanja u okviru programa BTSF o sustavu TRACES u državama članicama digitalizirati cijeli postupak certifikacije i povezane postupke te je u skladu s izjavom Digitalne agende za Europu. Cilj je tečaja osposobiti stručnjake, obogatiti njihovo teoretsko znanje i praktične vještine te postići zajedničko razumijevanje zakonodavstva EU-a. Usmjeren je na bolje poštovanje zakonodavstva EU-a u području hrane i hrane za životinje u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a koje izvoze u EU te na povećanje osviještenosti susjednih zemalja koje nisu članice EU-a o pristupu EU-a higijeni hrane i hrane za životinje, zdravlju životinja, dobrobiti životinja, zdravlju biljaka te službenim kontrolama.

Projekt je osmišljen u obliku pet tečajeva od ukupno 16 trodnevnih dijelova s temom „Upotreba stručnog sustava EU-a za kontrolu trgovine (TRACES)”.

 • Tečaj 1.: Upotreba sustava TRACES pri uvozu živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla: Četiri trodnevna tečaja
 • Tečaj br. 2. Upotreba sustava TRACES pri uvozu proizvoda biljnog podrijetla: 3 trodnevna tečaja.
 • Tečaj br. 3. Upotreba sustava TRACES pri uvozu živog bilja: 3 trodnevna tečaja.
 • Tečaj br. 4. Upotreba sustava TRACES pri uvozu organskih proizvoda: 3 trodnevna tečaja.
 • Tečaj br. 5. Upotreba sustava TRACES pri trgovini živim životinjama unutar EU-a: 3 trodnevna tečaja.

Posebni su ciljevi tečaja sljedeći:

 • Osposobljavanje članova osoblja koji sudjeluju u aktivnostima službene kontrole kako bi bili u toku s upotrebom stručnog sustava za kontrolu trgovine EU-a (TRACES),
 • Stoga će se programom nastojati osigurati usklađena upotreba sustava TRACES, uzimajući u obzir najnovija dostupna ažuriranja. Budući da je TRACES informatički alat koji se stalno razvija, program će isto tako biti fleksibilan i njegov će se sadržaj moći prilagoditi novim mogućnostima sustava. I privatni i javni sektor imat će koristi od usklađenije upotrebe sustava TRACES i boljeg znanja osoblja odgovornog za službene kontrole o sustavu: bolja suradnja s carinom, dostupni statistički podaci, smanjenje administrativnog posla, brže carinjenje pošiljke na granici itd.

Profili sudionika trebali bi biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • Službenici nacionalnog nadležnog tijela, relevantnih ministarstava ili inspekcijskih službi koje sudjeluju (ili bi mogle sudjelovati) u upotrebi sustava TRACES:
  • Tečaj 1.: Razina GIP-a.
  • Drugi tečaj: Razina DPE-a.
  • Tečaj br. 3: Inspekcijska postaja.
  • Tečaj br. 4: Razina GIP-a i DPE-a.
  • Tečaj br. 5: Razina LVU-a.
 • Moraju biti uključeni u izradu ili prilagodbu politika i propisa u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004, koji se odnose na upotrebu sustava TRACES,
 • Poznavati načela programa ekološke poljoprivrede (na 4. tečaju).
 • Moraju se obvezati na širenje naučenog po završetku osposobljavanja,
 • Moraju se služiti jezikom tečaja na naprednoj razini (engleski/francuski, ovisno o tečaju).
Sjednici Datum početka Datum završetka Organizator Lokacija
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtualna 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtualna 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Atena, Grčka
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Atena, Grčka
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Slovenija
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lisabon, Portugal
Sustav TRACES u državama članicama

Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Turse o korištenju komponenata IMSOC-a kako bi se postigla sljedeća razina suradnje među nadležnim tijelima:

 • Osigurati zajedničko razumijevanje trenutačnog stanja odgovarajućih alata i pristupa za suočavanje s novim kretanjima za aplikacije iRASFF i TRACES;
 • Usredotočiti se na integraciju među tim aplikacijama kako bi se ojačala mreža
 • Pokazati kako se te platforme mogu koristiti za povećanje učinkovitosti službenih kontrola, učinkovitu komunikaciju i razmjenu informacija;
 • Omogućiti polaznicima da usporede ključne elemente kriznih planova i drugih elemenata pripravnosti koje su izradile njihove države članice kako bi se utvrdile i razmijenile najbolje prakse (npr. postojeći sustavi uzbunjivanja i komunikacijski alati);
 • Omogućiti razmjenu iskustava i širiti najbolje pohvale.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Pregled regulatornog okvira IMSOC (s upućivanjima na uvoz, COI, INTRA, AHL, OCR) i upotrebu sustava IMSOC(TRACES,RASFF i Europhyt) na graničnim kontrolnim postajama (s upućivanjem na ZZEDA, CHEDP, COI, ZZUD, CHEDPP).
 • Pojačane službene kontrole (IOC), TRACES i iRASFF
 • Novi pravni okvir za COI – Kako se to primjenjuje u sustavu IMSOC
 • Prikupljanje obavještajnih podataka (kako upotrijebiti podatke dobivene iz svih relevantnih alata kao što su TRACES NT i drugi sustavi za utvrđivanje mogućih rizika
 • Upravljanje nesukladnostima

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Službenici nadležnih tijela koji organiziraju, provode i izvršavaju zakonodavstvo o službenim kontrolama i nadležna tijela koja provode službene kontrole pošiljaka koje ulaze u Uniju iz zemalja koje nisu članice EU-a (središnja, granična kontrolna postaja, regionalna).
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 18/10/2022 21/10/2022 Rim Italija
2 17/01/2023 20/01/2023 Atena Grčka
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Španjolska
4 21/11/2023 23/11/2023 Rim Italija
Upotreba komponenata sustava IMSOC za postizanje sljedeće razine suradnje među nadležnim tijelima