Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä – eLearning-moduuli

Tämän eLearning-kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus parantaa tietojaan ja taitojaan seuraavilla aloilla:

 • Elintarvikkeita ja rehuja koskeva EU:n nopea hälytysjärjestelmä (elintarvikelainsäädännön, elintarvikehygienian, elintarvikevalvontasääntöjen ja muun asiaankuuluvan lainsäädännön viimeaikainen kehitys ja näkökohdat).
 • Vaatimukset, jotka koskevat RASFF-verkoston perustamista maan sisällä, mukaan lukien elintarvike- ja rehuvalvonnan vaadittu taso.
 • Toimivaltaisten viranomaisten organisaatiorakenne.
 • Oikeusperusta ja viestintätarpeet.
 • Vaatimukset, jotka koskevat elintarvikkeita ja rehuja koskevia nopeita hälytyksiä vaihtavien maiden alueellisen verkoston perustamista, mukaan lukien mahdollisuus tietojenvaihtoon, järjestelmän edellyttämä oikeusperusta, avoimuus- ja luottamuksellisuusvaatimukset sekä ilmoitusten jatkotoimet.

Ominaisuudet

365 päivän käyttöoikeus
 • Käytetty aika keskimäärin: 8 tuntia
Verkossa
 • 6 Yksikköä
 • Omatoiminen
 • Multimedia
Saatavilla olevat kieliversiot:

Rekisteröityminen

 • Jos olet valtion virkamies, voit tehdä hakemuksen BTSF:n eLearning-sovelluksella.
 • Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevä työntekijä, ota yhteyttä osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Muita tiedusteluja varten lähetä viesti osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ja BTSF ACADEMY -tiimi on iloinen avustamaan sinua.
Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä – eLearning-moduuli

Koulutuksen tavoitteena on jatkaa tiedonhallintajärjestelmiä koskevaa yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja edistää EU:n nykyisten terveys- ja kasvinsuojelutietojen hallintajärjestelmien ymmärtämistä ja tehokkaampaa käyttöä EU:n ulkopuolisissa maissa.

Sillä pyritään myös helpottamaan niiden integroitumista aktiivisina käyttäjinä näihin järjestelmiin ja Traces-järjestelmän erityistapauksessa tukemaan niitä järjestelmän mukauttamisessa EU:n tasolla sovellettujen periaatteiden mukaisesti tietojenvaihtoon sekä maan sisällä että samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien maiden välillä.

 • Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virkamiehet.
 • Ministeriöt ja tarkastusyksiköt.
 • Osallistua EU:hun vietävien tavaroiden sertifiointiprosessiin.
 • Osallistua sellaisten tavaroiden sertifiointiprosessiin, joilla käydään kauppaa alueellisella tasolla EU:n ulkopuolisten maiden välillä.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 22/11/2021 26/11/2021 verkossa Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Verkossa CDMX, Meksiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Verkossa Norsunluurannikko
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago de Chile Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypti
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonesia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbain Intia
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tansania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapkaupunki Etelä-Afrikka
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thaimaa
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentiina
EU:n tiedonhallintajärjestelmät virallista valvontaa varten – EU:n ulkopuoliset maat

BTSF:n Traces - koulutustoimien tavoitteena jäsenvaltioissa on digitalisoida koko sertifiointiprosessi ja siihen liittyvät menettelyt, ja se on Euroopan digitaalistrategian julistuksen mukainen. Kurssien tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, laajentaa heidän teoreettisia tietojaan ja käytännön taitojaan sekä päästä yhteisymmärrykseen EU:n lainsäädännöstä. Niillä pyritään edistämään EU:n elintarvike- ja rehulainsäädännön parempaa noudattamista EU:n jäsenvaltioissa ja EU:hun vientiä harjoittavissa EU:n ulkopuolisissa maissa ja lisäämään EU:n naapurimaiden tietoisuutta EU:n lähestymistavasta elintarvike- ja rehuhygieniaan, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja viralliseen valvontaan.

Hanke on jaettu viiteen kurssiin, joissa järjestetään yhteensä 16 kolmipäiväistä koulutusta EU:n kaupan valvonta- ja asiantuntijajärjestelmän (TRACES) käytöstä:

 • Kurssi 1. Traces-järjestelmän käyttö elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonnissa: 4 kolmipäiväistä koulutustilaisuutta.
 • Kurssi 2. Traces-järjestelmän käyttö kasviperäisten tuotteiden tuonnissa: 3 kolmipäiväistä koulutustilaisuutta.
 • Kurssi 3. Traces-järjestelmän käyttö elävien kasvien tuonnissa: 3 kolmipäiväistä koulutustilaisuutta.
 • Kurssi 4. Traces-järjestelmän käyttö luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa: 3 kolmipäiväistä koulutustilaisuutta.
 • Kurssi 5. Traces-järjestelmän käyttö EU:n sisäisessä elävien eläinten kaupassa: 3 kolmipäiväistä koulutustilaisuutta.

Kurssin erityistavoitteet ovat seuraavat:

 • Koulutetaan viralliseen valvontaan osallistuvaa henkilöstöä, jotta se pysyy ajan tasalla EU:n Traces-järjestelmän (TRACES) käytöstä.
 • Ohjelmalla pyritään näin varmistamaan Traces-järjestelmän yhdenmukainen käyttö ottaen huomioon viimeisimmät saatavilla olevat päivitykset. Koska Traces-järjestelmä on tietotekninen väline jatkuvassa kehittämisessä, ohjelma on myös joustava ja sen sisältö voidaan mukauttaa järjestelmän tuleviin uusiin mahdollisuuksiin. Sekä yksityinen että julkinen sektori hyötyvät Traces-järjestelmän yhdenmukaisemmasta käytöstä ja virallisesta valvonnasta vastaavan henkilöstön syvemmästä tietämyksestä järjestelmästä: yhteistyön parantaminen tullin kanssa, saatavilla olevat tilastotiedot, hallinnollisen työn vähentäminen, lähetyksen nopeampi selvittäminen rajalla jne.

Hakijoiden profiilien olisi täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Olla kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, asiaankuuluvien ministeriöiden tai tarkastusyksiköiden virkamiehiä, jotka osallistuvat Traces-sovelluksen käyttöön (tai mahdollisesti osallistuvat) seuraavaan osoitteeseen:
  • Kurssi 1: Rajatarkastusaseman taso.
  • Kurssi 2: Nimetyn saapumispaikan taso.
  • Kurssi 3: Tarkastuslaitos.
  • Kurssi 4: Rajatarkastusaseman ja nimetyn saapumispaikan taso.
  • Kurssi 5: LVU:n taso.
 • Osallistua Traces-järjestelmän käyttöön liittyvien politiikkojen ja asetusten laatimiseen tai mukauttamiseen asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.
 • Tunnettava luonnonmukaisen maatalouden järjestelmän periaatteet (kurssin 4 osalta).
 • On vaarannettava koulutuksen oppimistulosten levittämiseksi sen jälkeen, kun he ovat saaneet koulutuksen päätökseen.
 • Osaavat koulutuksen kielellä (istunnon mukaan englanniksi/ranskaksi).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Järjestäjä Sijainti
1E 04/04/2022 08/04/2022 Verkossa Virtuaalinen 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Verkossa Virtuaalinen 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Ateena, Kreikka
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Ateena, Kreikka
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Slovenia
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lissabon, Portugali
Traces-järjestelmä jäsenvaltioissa

BTSF:n koulutusohjelman ja IMSOC - komponenttien käyttöä koskevan kurssin yleiset tavoitteet toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön seuraavan tason saavuttamiseksi ovat seuraavat:

 • Luodaan yhteinen käsitys iRASFF- ja Traces-sovellusten uusien kehityssuuntausten käsittelyyn soveltuvien välineiden ja lähestymistapojen nykytilanteesta;
 • Keskitytään näiden sovellusten yhdistämiseen verkon vahvistamiseksi.
 • Osoittaa, miten näitä alustoja voidaan käyttää virallisen valvonnan tehostamiseen, tehokkaaseen viestintään ja tietojenvaihtoon;
 • Annetaan harjoittelijoille mahdollisuus vertailla valmiussuunnitelmien keskeisiä osia ja muita oman jäsenvaltionsa laatimia valmiustekijöitä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja jakamiseksi (esim. olemassa olevat hälytysjärjestelmät ja viestintävälineet);
 • Mahdollistaa kokemusten vaihto ja levittää parhaita käytäntöjä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Yleiskatsaus sääntelykehykseen IMSOC (viittauksineen tuonti, alkuperämaatiedot, INTRA, AHL, OCR) ja IMSOC(TRACES,RASFF ja Europhyt) käyttö rajanylityspaikoilla (viite: CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD ja CHEDPP).
 • Tehostettu virallinen valvonta (IOC), Traces ja iRASFF
 • COI-tietoja koskeva uusi oikeudellinen kehys – miten tätä sovelletaan IMSOC:ssä
 • Tiedustelutietojen kerääminen (miten voidaan käyttää kaikista asiaankuuluvista välineistä, kuten Traces-NT-järjestelmästä ja muista järjestelmistä, saatuja tietoja mahdollisten riskien tunnistamiseksi
 • Vaatimustenvastaisuuksien hallinta

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka järjestävät, panevat täytäntöön ja valvovat virallista valvontaa koskevaa lainsäädäntöä, ja toimivaltaiset viranomaiset, jotka suorittavat virallista valvontaa EU:n ulkopuolisista maista (keskus, rajanylityspaikka, alueellinen) unioniin tulevien lähetysten virallista valvontaa.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 18/10/2022 21/10/2022 Rooma Italia
2 17/01/2023 20/01/2023 Ateena Kreikka
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Espanja
4 21/11/2023 23/11/2023 Rooma Italia
IMSOC-komponenttien käyttö toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön seuraavan tason saavuttamiseksi