Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (πρόσφατες εξελίξεις και πτυχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της υγιεινής των τροφίμων, των κανόνων ελέγχου των τροφίμων και άλλης σχετικής νομοθεσίας).
 • Απαιτήσεις για τη δημιουργία δικτύου RASFF εντός μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπέδου ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών.
 • Οργανωτική δομή των αρμόδιων αρχών.
 • Νομική βάση και ανάγκες επικοινωνίας.
 • Απαιτήσεις για τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου χωρών που ανταλλάσσουν ταχείες προειδοποιήσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών, της απαιτούμενης νομικής βάσης για το σύστημα, των απαιτήσεων διαφάνειας και εμπιστευτικότητας και της παρακολούθησης της κοινοποίησης.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 6 μονάδες
 • Αυτοπαραγεμισμένα
 • Πολυμέσων
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για τυχόν άλλες ερωτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει με χαρά.
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχος της κατάρτισης είναι η συνέχιση των δραστηριοτήτων συνεργασίας σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και τη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών ΥΦΠ της ΕΕ από τις αρμόδιες αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε τρίτες χώρες.

Θα έχει επίσης ως στόχο να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους ως ενεργών χρηστών σε αυτά τα συστήματα και, στην ειδική περίπτωση του συστήματος TRACES, να τους βοηθήσει να το προσαρμόσουν, σύμφωνα με τις αρχές που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ από το εν λόγω σύστημα, για την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο εντός της χώρας όσο και μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

 • Υπάλληλοι της εθνικής αρμόδιας αρχής.
 • Κυβερνητικά υπουργεία και υπηρεσίες επιθεώρησης.
 • Να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης για εμπορεύματα που εξάγονται στην ΕΕ.
 • Να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ τρίτων χωρών.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 22/11/2021 26/11/2021 διαδικτυακά Ουκρανία
2 28/02/2022 04/03/2022 Διαδικτυακά CDMX, Μεξικό
3 12/07/2022 15/07/2022 Διαδικτυακά Ακτή Ελεφαντοστού
4 11/07/2022 15/07/2022 Σαντιάγο Χιλή
5 19/09/2022 23/09/2022 Κάιρο Αίγυπτος
6 08/11/2022 10/11/2022 Τζακάρτα Ινδονησία
7 16/01/2023 19/01/2023 Βομβάη Ινδία
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Τανζανία
9 19/09/2023 22/09/2023 Κέιπταουν Νότια Αφρική
10 16/09/2023 16/09/2023 Τασκένδη Ουζμπεκιστάν
11 13/11/2023 16/11/2023 Μπανγκόκ Ταϊλάνδη
12 11/12/2023 14/12/2023 Μπουένος Άιρες Αργεντινή
Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών της ΕΕ για επίσημους ελέγχους — εκτός ΕΕ

Στόχος των δραστηριοτήτων κατάρτισης BTSF στο TRACES στα κράτη μέλη είναι η ψηφιοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας πιστοποίησης και των συνδεδεμένων διαδικασιών, και συνάδει με τη δήλωση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Στόχος των κύκλων μαθημάτων κατάρτισης είναι η κατάρτιση των εμπειρογνωμόνων, η διεύρυνση των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων τους και η εξασφάλιση κοινής κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ. Επιπλέον, στόχος τους είναι να συμβάλουν στη βελτίωση της τήρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε γειτονικές τρίτες χώρες σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τους επίσημους ελέγχους.

Το έργο διαρθρώνεται σε 5 κύκλους μαθημάτων με συνολικά 16 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης σχετικά με τη «Χρήση του συστήματος TRACES»:

 • Κύκλος μαθημάτων 1. Χρήση του TRACES στις εισαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης: 4 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης.
 • Κύκλος μαθημάτων 2. Χρήση του TRACES στις εισαγωγές προϊόντων φυτικής προέλευσης: 3 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης.
 • Κύκλος μαθημάτων 3. Χρήση του TRACES στις εισαγωγές ζώντων φυτών: 3 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης.
 • Κύκλος μαθημάτων 4. Χρήση του TRACES στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων: 3 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης.
 • Κύκλος μαθημάτων 5. Χρήση του TRACES στο ενδοενωσιακό εμπόριο ζώντων ζώων: 3 τριήμερες συνεδρίες κατάρτισης.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Να παρασχεθεί κατάρτιση στο προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων ώστε να είναι ενήμερο σχετικά με τη χρήση του συστήματος TRACES της ΕΕ.
 • Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την εναρμονισμένη χρήση του συστήματος TRACES, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες διαθέσιμες επικαιροποιήσεις. Δεδομένου ότι το σύστημα TRACES είναι ένα εργαλείο ΤΠ που εξελίσσεται συνεχώς, το πρόγραμμα θα είναι επίσης ευέλικτο και θα μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε νέες μελλοντικές δυνατότητες του συστήματος. Τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας θα επωφεληθούν από την πιο εναρμονισμένη χρήση του TRACES και τη βαθύτερη γνώση του συστήματος από το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους επίσημους ελέγχους: καλύτερη συνεργασία με τα τελωνεία, διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, μείωση των διοικητικών εργασιών, ταχύτερος εκτελωνισμός του φορτίου στα σύνορα κ.λπ.

Τα προφίλ των αιτούντων θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι υπάλληλοι της εθνικής αρμόδιας αρχής, των αρμόδιων κρατικών υπουργείων ή υπηρεσιών επιθεώρησης που συμμετέχουν (ή ενδέχεται να συμμετέχουν) στη χρήση της εφαρμογής TRACES σε:
  • Κύκλος μαθημάτων 1: Επίπεδο ΣΣΕ.
  • Κύκλος μαθημάτων 2: Επίπεδο ΚΣΕ.
  • Κύκλος μαθημάτων 3: Σταθμό ελέγχου.
  • Κύκλος μαθημάτων 4: Επίπεδο ΣΣΕ και ΚΣΕ.
  • Κύκλος μαθημάτων 5: Επίπεδο ΤΚΜ.
 • Να συμμετέχουν στην κατάρτιση ή προσαρμογή πολιτικών και κανονισμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, που αφορούν τη χρήση του TRACES.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές του συστήματος βιολογικής γεωργίας (για τον κύκλο μαθημάτων 4).
 • Να έχουν δεσμευτεί να διαδώσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από την κατάρτιση αφού ολοκληρώσουν τη συνεδρία κατάρτισης.
 • Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της κατάρτισης (αγγλικά/γαλλικά ανάλογα με τη συνεδρία).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Διοργανωτής Τοποθεσία
04/04/2022 08/04/2022 Διαδικτυακά Εικονική 
02/05/2022 07/05/2022 Διαδικτυακά Εικονική 
20/06/2022 24/06/2022 F2F Αθήνα, Ελλάδα
1ΣΤ 15/11/2022 18/11/2022 F2F Αθήνα, Ελλάδα
14/02/2023 17/02/2023 F2F Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
07/03/2023 10/03/2023 F2F Λισσαβόνα, Πορτογαλία
TRACES στο κράτος μέλος

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων BTSF σχετικά με τη χρήση των συνιστωσών του IMSOC για την επίτευξη του επόμενου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών είναι οι εξής:

 • Να υπάρξει κοινή κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τα κατάλληλα εργαλεία και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων για τις εφαρμογές iRASFF και TRACES·
 • Εστίαση στην ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των εφαρμογών για την ενίσχυση του δικτύου
 • Να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών·
 • Να δοθεί η ευκαιρία στους ασκούμενους να συγκρίνουν βασικά στοιχεία των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και άλλα στοιχεία ετοιμότητας που εκπονούν τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, προκειμένου να εντοπίζουν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές (π.χ. υφιστάμενα συστήματα προειδοποίησης και εργαλεία επικοινωνίας)·
 • Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου IMSOC (με παραπομπές στις εισαγωγές, COI, INTRA, AHL, OCR) και χρήση του IMSOC (TRACES, RASFF και Europhyt) στους ΣΣΕ (με αναφορά στα CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Ενισχυμένοι επίσημοι έλεγχοι (IOC), TRACES και iRASFF
 • Νέο νομικό πλαίσιο για τις COI- Πώς εφαρμόζεται αυτό στο IMSOC
 • Συλλογή πληροφοριών (τρόπος χρήσης των δεδομένων που ανακτώνται από όλα τα σχετικά εργαλεία, όπως το TRACES NT και άλλα συστήματα, για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων
 • Διαχείριση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Υπάλληλοι αρμόδιων αρχών που οργανώνουν, εφαρμόζουν και επιβάλλουν τη νομοθεσία σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και αρμόδιες αρχές που διενεργούν τους επίσημους ελέγχους στα φορτία που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες (κεντρικό, ΣΣΕ, περιφερειακό).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 18/10/2022 21/10/2022 Ρώμη Ιταλία
2 17/01/2023 20/01/2023 Αθήνα Ελλάδα
3 13/06/2023 15/06/2023 Αλικάντε Ισπανία
4 21/11/2023 23/11/2023 Ρώμη Ιταλία
Χρήση των συνιστωσών του IMSOC για την επίτευξη του επόμενου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών