Hurtigt varslingssystem for fødevarer og foder — e-læringsmodul

Formålet med dette e-læringskursus er at give deltagerne mulighed for at forbedre deres viden og færdigheder inden for:

 • EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (den seneste udvikling og aspekter af fødevarelovgivningen, fødevarehygiejne, fødevarekontrolregler og anden relevant lovgivning).
 • Krav til oprettelse af et RASFF-netværk i et land, herunder det krævede niveau af fødevare- og foderkontrol.
 • De kompetente myndigheders organisationsstruktur.
 • Retsgrundlag og kommunikationsbehov.
 • Krav om oprettelse af et regionalt netværk af lande, der udveksler hurtige varslinger om fødevarer og foder, herunder mulighed for udveksling af oplysninger, påkrævet retsgrundlag for systemet, krav om gennemsigtighed og fortrolighed og opfølgning på meddelelser.

Funktioner

365 dages adgang
 • Gennemsnitligt engagement: Højst 8 timer
Online
 • 6 enheder
 • Selvpakket
 • Multimedier
Tilgængelig på:

Sådan registreres du

 • Hvis du er embedsmand i en offentlig forvaltning, kan du ansøge ved hjælp af "BTSF eLearning" -applikationen.
 • Hvis du er ansat i EU-institutionerne, kan du kontakte HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu for at anmode om registrering.
 • Hvis du har andre spørgsmål, bedes du sende en besked til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, og BTSF ACADEMY-teamet vil gerne hjælpe dig.
Hurtigt varslingssystem for fødevarer og foder — e-læringsmodul

Formålet med uddannelsen er at fortsætte samarbejdet om informationsstyringssystemer på internationalt plan med henblik på yderligere at øge bevidstheden og bidrage til en bedre forståelse og en mere effektiv anvendelse af EU's eksisterende SPS-informationsforvaltningssystemer hos de kompetente myndigheder og andre interessenter i tredjelande.

Den vil også sigte mod at lette deres integration som aktive brugere i disse systemer og i det særlige tilfælde med Traces-systemet støtte dem i at tilpasse det i overensstemmelse med de principper, der anvendes på EU-plan i dette system, til udveksling af oplysninger både internt i landet og mellem lande i samme geografiske område.

 • Embedsmænd fra den nationale kompetente myndighed.
 • Offentlige ministerier og inspektionstjenester.
 • Være involveret i certificeringsprocessen for varer, der eksporteres til EU.
 • Deltage i certificeringsprocessen for varer, der handles på regionalt plan mellem lande uden for EU.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraine
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexico
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Elfenbenskysten
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypten
6 08/11/2022 10/11/2022 Djakarta Indonesien
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai Indien
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Cape Town Sydafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Tasjkent Usbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
EU-informationsstyringssystemer for offentlig kontrol — ikke-EU

Formålet med BTSF-uddannelsesaktiviteter vedrørende Traces i medlemsstaterne er at digitalisere hele certificeringsprocessen og tilknyttede procedurer og er i overensstemmelse med erklæringen i den digitale dagsorden for Europa. Formålet med uddannelseskurserne er at uddanne eksperter, udvide deres teoretiske viden og praktiske færdigheder og nå frem til en fælles forståelse af EU-lovgivningen. De har til formål at bidrage til bedre overholdelse af EU's fødevare- og foderlovgivning i de EU-medlemsstater og tredjelande, der eksporterer til EU, og mod at øge bevidstheden i nabolande uden for EU om EU's tilgang til fødevare- og foderhygiejne, dyresundhed, dyrevelfærd, plantesundhed og offentlig kontrol.

Projektet er opdelt i 5 kurser for i alt 16 tredages uddannelseskurser om "Use of the EU Trade Control and Expert System (Traces)":

 • Kursus 1. Anvendelse af Traces ved import af levende dyr og animalske produkter: 4 tredages uddannelseskurser.
 • Kursus 2. Anvendelse af Traces ved import af vegetabilske produkter: 3 tredages uddannelseskurser.
 • Kursus 3. Anvendelse af Traces ved import af levende planter: 3 tredages uddannelseskurser.
 • Kursus 4. Anvendelse af Traces ved import af økologiske produkter: 3 tredages uddannelseskurser.
 • Kursus 5. Anvendelse af Traces i samhandelen med levende dyr inden for EU: 3 tredages uddannelseskurser.

Kursets specifikke mål er:

 • At uddanne personale, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter, for at holde dem ajour ved hjælp af EU's Traces-system (Trade Control and Expert System).
 • Programmet vil således sigte mod at sikre en harmoniseret anvendelse af Traces under hensyntagen til de seneste tilgængelige opdateringer. Da Traces er et IT-værktøj i løbende udvikling, vil programmet også være fleksibelt og i stand til at tilpasse dets indhold til de nye muligheder i systemet. Både den private og den offentlige sektor vil drage fordel af en mere harmoniseret anvendelse af Traces og en dybere viden om systemet hos de medarbejdere, der er ansvarlige for den offentlige kontrol: bedre samarbejde med toldmyndighederne, tilgængelige statistiske data, reduktion af det administrative arbejde, hurtigere toldbehandling af forsendelsen ved grænsen osv.

Ansøgernes profiler skal opfylde følgende kriterier:

 • Være embedsmænd fra den nationale kompetente myndighed, relevante ministerier eller inspektionstjenester, der er involveret (eller potentielt kan være involveret) i anvendelsen af Traces-applikationen på:
  • Kursus 1: Grænsekontrolstedsniveau.
  • Kursus 2: DPE-niveau.
  • Kursus 3: Kontrolsted.
  • Kursus 4: Grænsekontrolsted og DPE-niveau.
  • Kursus 5: LVU-niveau.
 • Inddrages i udarbejdelsen eller tilpasningen af politikker og forordninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004 og i forbindelse med anvendelsen af Traces.
 • Kende principperne for ordningen for økologisk landbrug (kursus 4).
 • Blive kompromitteret med hensyn til at udbrede læringen af uddannelsen, når de afslutter kurset.
 • Beherske undervisningssproget (engelsk/fransk ifølge kurset).
Session Startdato Slutdato Arrangør Beliggenhed
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtuelt 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtuelt 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Athen, Grækenland
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Athen, Grækenland
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Slovenien
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lissabon, Portugal
Traces i medlemsstaterne

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i anvendelse af IMSOC-komponenterne for at opnå det næste niveau af samarbejde mellem de kompetente myndigheder er:

 • At sikre en fælles forståelse af den nuværende situation med hensyn til passende værktøjer og tilgange til håndtering af nye udviklinger for iRASFF- og Traces-applikationerne
 • At fokusere på integration mellem disse applikationer for at styrke netværket
 • At vise, hvordan disse platforme kan anvendes til at øge effektiviteten af offentlig kontrol, effektiv kommunikation og udveksling af oplysninger
 • At give praktikanter mulighed for at sammenligne centrale elementer i beredskabsplaner og andre beredskabselementer, der er udarbejdet af deres respektive medlemsstater, med henblik på at identificere og udveksle bedste praksis (f.eks. eksisterende varslingssystemer og kommunikationsværktøjer)
 • At give mulighed for udveksling af erfaringer og formidling af bedste praksis.

Kurset behandler følgende emner:

 • Oversigt over de lovgivningsmæssige rammer IMSOC (med henvisninger til import, COI, INTRA, AHL, OCR) og anvendelse af IMSOC (Traces, RASFF og Europhyt) i grænseovergangsstederne (med henvisning til CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Intensiveret offentlig kontrol (IOC), Traces og iRASFF
 • Ny retlig ramme om COI — Sådan anvendes dette i IMSOC
 • Indsamling af efterretninger (hvordan man bruger de data, der er hentet fra alle relevante værktøjer såsom Traces NT og andre systemer til at identificere mulige risici
 • Håndtering af manglende overensstemmelse

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Embedsmænd fra de kompetente myndigheder, der tilrettelægger, gennemfører og håndhæver lovgivning om offentlig kontrol, og kompetente myndigheder, der udfører offentlig kontrol af sendinger, der indføres i Unionen fra lande uden for EU (centralt, grænsekontrolsted, regionalt).
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 18/10/2022 21/10/2022 Rom Italien
2 17/01/2023 20/01/2023 Athen Grækenland
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Spanien
4 21/11/2023 23/11/2023 Rom Italien
Anvendelse af IMSOC-komponenter til at opnå det næste niveau af samarbejde mellem kompetente myndigheder