Odborná príprava BTSF týkajúca sa nariadenia o úradných kontrolách

Cieľom tohto projektu je zlepšiť znalosti a zvýšiť informovanosť o nových ustanoveniach, režime a prístupe, ktoré sa prijímajú na základe zásad „inteligentnejších pravidiel pre bezpečnejšie potraviny“.

Odborná príprava BTSF týkajúca sa nariadenia o úradných kontrolách je zameraná na šírenie poznatkov a zlepšenie odborných zručností v oblasti označovania potravín a informovania o nich.

Výberové kritériá pre účastníkov sú:

  • Relevantnosť pre každodennú prácu: účastníkmi by mali byť prednostne zamestnanci príslušných orgánov s pozíciou súvisiacou s úradnými kontrolami;
  • Dostatočná úroveň jazyka: s cieľom zabezpečiť prenos znalostí a príležitostí na výmenu názorov by účastníci mali ovládať jazyk odbornej prípravy, o ktorý požiadali, ak nie je uvedené inak, úradným jazykom workshopov bude angličtina.
  • Schopnosť podeliť sa o svoje skúsenosti: uprednostnia sa účastníci, ktorých pozícia im umožní podeliť sa s kolegami o výstupy školení.
  • Prednostne úradníci pracujúci v orgánoch kontroly potravín na úrovni ústrednej správy alebo miestnej správy, ktorí sú zodpovední za vypracovanie, koordináciu alebo vykonávanie úradných plánov monitorovania a kontrol.
  • IT vyžaduje: účastníci budú potrebovať prenosný počítač s aktuálnym softvérom, kamerou a mikrofónom (vstavaným alebo externým) a spoľahlivým pripojením WIFI.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Umiestnenie
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuálne
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuálne
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuálne
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuálne
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuálne
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuálne
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Írsko
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukurešť, Rumunsko
9 15/11/2022 18/11/2022 Rím, Taliansko
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lisabon, Portugalsko
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Lotyšsko
13 28/11/2023 01/12/2023 Rím, Taliansko
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varšava, Poľsko
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Španielsko
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Lotyšsko
18 23/09/2024 26/09/2024 Lisabon, Portugalsko
19 12/11/2024 15/11/2024 Athens, Grécko
Nariadenie o úradných kontrolách

BTSFseminár na témuNariadenie o úradných kontrolách – všeobecné otázky.

Nariadenie (EÚ) 2017/625 (ďalej len „ nariadenie“) nadobudlo účinnosť 14. decembra 2019. Nariadenie sa zaoberá úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami vykonávanými s cieľom zabezpečiť uplatňovanie potravinového a krmivového práva, pravidiel týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, ekologickej výroby a má širší rozsah pôsobnosti ako predchádzajúce nariadenie (ES) č. 882/2004, ktoré bolo zrušené.

Prevádzkovatelia a príslušné orgány členských štátov využívajú zjednodušený rámec, ktorý integruje pravidlá úradných kontrol do jedného nariadenia.

Nariadenie o úradných kontrolách – všeobecné otázky

SeminárBTSF o nariadení o úradných kontrolách – kontroly dovozu.

Nariadenie (EÚ) 2017/625 (ďalej len „ nariadenie“) nadobudlo účinnosť 14. decembra 2019. Nariadenie sa zaoberá úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami vykonávanými na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, predpisov o zdraví zvierat a dobrých životných podmienkach zvierat, zdraví rastlín, prípravkoch na ochranu rastlín a ekologickej poľnohospodárskej výrobe a má širší rozsah pôsobnosti ako nariadenie (ES) č. 882/2004, ktoré bolo zrušené.

Prevádzkovatelia a príslušné orgány členských štátov využívajú zjednodušený rámec, ktorý začleňuje pravidlá úradných kontrol do jedného nariadenia.

Nariadenie o úradných kontrolách – kontroly dovozu