Formarea BTSF cu privire la Regulamentul privind controalele oficiale

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți cunoștințele și de a sensibiliza publicul cu privire la noile dispoziții, regimuri și abordări adoptate pe baza principiilor „Norme mai inteligente pentru o alimentație mai sigură”.

Formarea BTSF cu privire la Regulamentul privind controalele oficiale vizează diseminarea cunoștințelor și îmbunătățirea competențelor profesionale în materie de etichetare alimentară și de informare.

Criteriile de selecție a participanților sunt:

  • Relevanța pentru activitatea zilnică: participanții ar trebui să fie în mod prioritar membri ai personalului autorităților competente, cu o funcție legată de controalele oficiale;
  • Nivel suficient de limbă: pentru a asigura transferul de cunoștințe și de oportunități de schimb de opinii, participanții ar trebui să stăpânească limba sesiunii de formare pentru care și-au depus candidatura, dacă nu se specifică altfel, limba oficială a atelierelor va fi engleza.
  • Capacitatea de a-și împărtăși experiența: se va acorda prioritate participanților a căror poziție le va permite să comunice colegilor rezultatele sesiunilor de formare.
  • De preferință, funcționarii care lucrează la nivelul autorităților de control al alimentelor la nivelul administrației centrale sau al administrației locale și care sunt responsabili de elaborarea, coordonarea sau punerea în aplicare a planurilor oficiale de monitorizare și control.
  • Cerințe IT: participanții vor avea nevoie de un laptop cu software actualizat, cu cameră video și microfon (construit în sau extern) și cu conexiune WIFI fiabilă.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Locație
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuală
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuală
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuală
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuală
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuală
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuală
7 05/07/2022 08/07/2022 Asim, Irlanda
8 04/10/2022 07/10/2022 București, România
9 15/11/2022 18/11/2022 Roma, Italia
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lisabona, Portugalia
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Letonia
13 28/11/2023 01/12/2023 Roma, Italia
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varșovia, Polonia
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Spania
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Letonia
18 23/09/2024 26/09/2024 Lisabona, Portugalia
19 12/11/2024 15/11/2024 Atena, Grecia
Regulamentul privind controalele oficiale

BTSFseminar pe temaRegulamentul privind controalele oficiale – Aspecte generale.

La 14 decembrie 2019, Regulamentul (UE) 2017/625 (denumit în continuare „regulamentul) a devenit aplicabil. Regulamentul abordează controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, produsele de protecție a plantelor, producția ecologică și are un domeniu de aplicare mai larg decât cel anterior, Regulamentul (CE) nr. 882/2004, care a fost abrogat.

Operatorii și autoritățile competente din statele membre beneficiază de un cadru simplificat, care integrează normele de control oficial într-un singur regulament.

Regulamentul privind controalele oficiale – Aspecte generale

SeminarulBTSF privind Regulamentul privind controalele oficiale – controalele la import.

La 14 decembrie 2019, a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2017/625 (denumit în continuare „regulamentul). Regulamentul abordează controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, produsele de protecție a plantelor și producția ecologică și are un domeniu de aplicare mai larg decât cel anterior, Regulamentul (CE) nr. 882/2004, care a fost abrogat.

Operatorii și autoritățile competente din statele membre beneficiază de un cadru simplificat, care integrează normele privind controalele oficiale într-un singur regulament.

Regulamentul privind controalele oficiale – Controalele la import