Szkolenie w ramach programu BTSF w zakresie rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych

Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy na temat nowych przepisów, systemu i podejścia, które przyjmuje się w oparciu o zasady „bardziejszych przepisów na rzecz bezpieczniejszej żywności” oraz podnoszenie świadomości na temat nowych przepisów, zasad i podejścia.

Szkolenie w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” dotyczące rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie etykietowania i informacji na temat żywności.

Kryteria wyboru uczestników są następujące:

  • Związek z codzienną pracą: uczestnicy powinni w pierwszej kolejności być pracownikami właściwych organów zajmujących stanowisko związane z kontrolami urzędowymi;
  • Wystarczający poziom znajomości języka: aby zapewnić transfer wiedzy i możliwości wymiany poglądów, uczestnicy powinni opanować język szkolenia, na który się ubiegali, o ile nie określono inaczej, językiem urzędowym warsztatów będzie język angielski.
  • Umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami: priorytetowo traktowane będą uczestnicy, których stanowisko pozwoli im na podzielenie się wynikami sesji szkoleniowych z kolegami.
  • Najlepiej funkcjonariusze pracujący w organach kontroli żywności na szczeblu administracji centralnej lub na szczeblu administracji lokalnej, którzy są odpowiedzialni za opracowywanie, koordynację lub realizację planów urzędowego monitorowania i kontroli.
  • Wymogi informatyczne: uczestnicy będą potrzebowali laptopa z aktualnym oprogramowaniem, z kamerą i mikrofonem (zbudowanym lub zewnętrznym) oraz niezawodnego połączenia WIFI.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Lokalizacja
1 18/10/2021 22/10/2021 Wirtualna
2 06/12/2021 10/12/2021 Wirtualna
3 31/01/2022 04/02/2022 Wirtualna
4 07/03/2022 11/03/2022 Wirtualna
5 04/04/2022 08/04/2022 Wirtualna
6 30/05/2022 03/06/2022 Wirtualna
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irlandia
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukareszt, Rumunia
9 15/11/2022 18/11/2022 Rzym, Włochy
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lizbona, Portugalia
12 03/10/2023 06/10/2023 Ryga, Łotwa
13 28/11/2023 01/12/2023 Rzym, Włochy
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Warszawa, Polska
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Hiszpania
17 08/07/2024 11/07/2024 Ryga, Łotwa
18 23/09/2024 26/09/2024 Lizbona, Portugalia
19 12/11/2024 15/11/2024 Athens, Grecja
Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

BTSFseminarium na tematRozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych – kwestie ogólne.

W dniu 14 grudnia 2019 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie (UE) 2017/625 (zwane dalej „ rozporządzeniem”). Rozporządzenie dotyczy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, środków ochrony roślin, produkcji ekologicznej i ma szerszy zakres niż poprzednie rozporządzenie (WE) nr 882/2004, które zostało uchylone.

Podmioty i właściwe organy państw członkowskich korzystają z uproszczonych ram, które włączają przepisy dotyczące kontroli urzędowych do jednego rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych – kwestie ogólne

SeminariumBTSF na temat rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych – kontrole przywozu.

W dniu 14 grudnia 2019 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie (UE) 2017/625 (zwane dalej „ rozporządzeniem”). Rozporządzenie dotyczy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, środków ochrony roślin, produkcji ekologicznej i ma szerszy zakres niż poprzednie rozporządzenie (WE) nr 882/2004, które zostało uchylone.

Podmioty i właściwe organy państw członkowskich korzystają z uproszczonych ram, które włączają przepisy dotyczące kontroli urzędowych do jednego rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych – kontrole przywozu