BTSF - opplæringen om offentlig kontrollforordning

Målet med dette prosjektet er å forbedre kunnskapen og øke bevisstheten om de nye bestemmelsene, ordningen og tilnærmingen som er vedtatt basert på prinsippene "Smarterregler for tryggere mat".

BTSF - opplæringen i offentlig kontrollforordning tar sikte på å spre kunnskap og styrke faglige ferdigheter om merking og informasjon om mat.

Utvelgelseskriteriene for deltakerne er:

  • Relevans for det daglige arbeidet: deltakerne bør i første rekke være kompetente myndigheters personale med en stilling knyttet til offentlig kontroll.
  • Tilstrekkelig nivå av språk: for å sikre overføring av kunnskap og muligheter til å utveksle synspunkter, bør deltakerne mestre språket i opplæringsøkten de søkte på, hvis ikke spesifisert ellers vil det offisielle språket i verkstedene være engelsk.
  • Evne til å dele sine erfaringer: det vil bli gitt prioritet til deltakere hvis posisjon vil tillate dem å dele med kolleger resultatene av treningsøktene.
  • Fortrinnsvis offiserer som arbeider ved matkontrollmyndighetene på sentralt forvaltningsnivå eller lokalt forvaltningsnivå, og som har ansvar for utvikling, koordinering eller gjennomføring av de offisielle overvåkings- og kontrollplanene.
  • IT-krav: deltakerne vil trenge en bærbar PC med oppdatert programvare, med kamera og mikrofon (innebygd eller ekstern) og pålitelig WIFI-tilkobling.
Sesjon Startdato Sluttdato Beliggenhet
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuell
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuell
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuell
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuell
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuell
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuell
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irland
8 04/10/2022 07/10/2022 Bucureşti, Romania
9 15/11/2022 18/11/2022 Roma, Italia
10 06/12/2022 09/12/2022 Hotell i nærheten av Silema
11 24/01/2023 27/01/2023 Hotell i nærheten av Lisboa, Portugal
12 03/10/2023 06/10/2023 Eiendommer i Riga, Latvia
13 28/11/2023 01/12/2023 Roma, Italia
14 04/03/2024 07/03/2024 Hotell i nærheten av Sliema
15 15/04/2024 18/04/2024 Warszawa, Polen
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Spania
17 08/07/2024 11/07/2024 Eiendommer i Riga, Latvia
18 23/09/2024 26/09/2024 Hotell i nærheten av Lisboa, Portugal
19 12/11/2024 15/11/2024 Athen, Hellas
Offentlig kontrollregulering

BTSFseminar omOffentlig regulering — Generelle spørsmål.

14. desember 2019 fikk forordning (EU) 2017/625 (heretter forordning) anvendelse. Forordningen omhandler offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som utføres for å sikre anvendelse av næringsmiddel- og fôrvareregelverket, regler om dyrehelse og velferd, plantehelse, plantefarmasøytiske produkter, økologisk produksjon og har et bredere virkeområde enn forgjengeren, forordning (EF) 882/2004, som ble opphevet.

Driftsansvarlige og vedkommende myndigheter i medlemsstatene drar nytte av en forenklet ramme som integrerer offentlige kontrollregler i en enkelt forordning.

Offentlig kontrollregulering — Generelle spørsmål

BTSF seminar om offentlig kontrollforskrift — importkontroll.

14. desember 2019 fikk forordning (EU) 2017/625 (heretter forordning) anvendelse. Forordningen omhandler offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som utføres for å sikre anvendelse av næringsmiddel- og fôrvareregelverket, regler om dyrehelse og velferd, plantehelse, plantefarmasøytiske produkter, økologisk produksjon og har et bredere virkeområde enn forgjengeren, forordning (EF) 882/2004, som ble opphevet.

Driftsansvarlige og vedkommende myndigheter i medlemsstatene drar nytte av en forenklet ramme som integrerer offentlige kontrollregler i en enkelt forordning.

Offentlig kontrollregulering — importkontroll