De BTSF-opleiding over de verordening officiële controles

Het doel van dit project is de kennis te verbeteren en het bewustzijn te vergroten van de nieuwe bepalingen, regelingen en benaderingen die zijn vastgesteld op basis van de beginselen van „slimmere regels voor veiliger voedsel”.

De BTSF-opleiding over de verordening officiële controles is gericht op het verspreiden van kennis en het verbeteren van de beroepsvaardigheden op het gebied van voedseletikettering en -informatie.

De selectiecriteria voor deelnemers zijn:

  • Relevantie voor de dagelijkse werkzaamheden: de deelnemers moeten in de eerste plaats personeel van bevoegde autoriteiten zijn, met een functie op het gebied van officiële controles;
  • Voldoende taalniveau: met het oog op de overdracht van kennis en de mogelijkheid om van gedachten te wisselen, moeten de deelnemers de taal beheersen van de opleidingssessie waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld, tenzij anders vermeld, het Engels.
  • Vermogen om hun ervaringen te delen: prioriteit zal worden gegeven aan deelnemers wier positie hen in staat stelt de resultaten van de opleidingssessies met collega’s te delen.
  • Bij voorkeur ambtenaren die werkzaam zijn bij voedselcontrole-instanties op centraal bestuursniveau of op lokaal niveau en die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, coördinatie of uitvoering van de officiële monitoring- en controleplannen.
  • IT-vereisten: de deelnemers hebben een laptop nodig met actuele software, met camera en microfoon (ingebouwd of extern) en een betrouwbare WIFI-verbinding.
Zitting Startdatum Einddatum Plaats
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtueel
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtueel
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtueel
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtueel
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtueel
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtueel
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Ierland
8 04/10/2022 07/10/2022 Boekarest, Roemenië
9 15/11/2022 18/11/2022 Rome, Italië
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lissabon, Portugal
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Letland
13 28/11/2023 01/12/2023 Rome, Italië
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Warschau, Polen
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Spanje
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Letland
18 23/09/2024 26/09/2024 Lissabon, Portugal
19 12/11/2024 15/11/2024 Athene, Griekenland
Verordening officiële controles

BTSFseminar over het themaVerordening officiële controles — algemene kwesties.

Op 14 december 2019 is Verordening (EU) 2017/625 (hierna „de verordeninggenoemd) van toepassing geworden. De verordening heeft betrekking op officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, gewasbeschermingsmiddelen en biologische productie te waarborgen, en heeft een breder toepassingsgebied dan de vorige Verordening (EG) nr. 882/2004, die is ingetrokken.

Exploitanten en bevoegde autoriteiten van de lidstaten profiteren van een vereenvoudigd kader dat de regels voor officiële controles in één verordening integreert.

Verordening officiële controles — Algemene kwesties

BTSF-seminar over de verordening officiële controles — Invoercontroles.

Op 14 december 2019 is Verordening (EU) 2017/625 (hierna „de verordeninggenoemd) van toepassing geworden. De verordening heeft betrekking op officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, gewasbeschermingsmiddelen en biologische productie te waarborgen, en heeft een breder toepassingsgebied dan de vorige Verordening (EG) nr. 882/2004, die is ingetrokken.

Exploitanten en bevoegde autoriteiten van de lidstaten profiteren van een vereenvoudigd kader dat de regels voor officiële controles in één verordening integreert.

Verordening officiële controles — Invoercontroles