BTSF mācības par Oficiālo kontroļu regulu

Šā projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un palielināt informētību par jaunajiem noteikumiem, režīmu un pieeju, kas pieņemta, pamatojoties uz principiem “Mazāki noteikumi nekaitīgai pārtikai”.

BTSF apmācības par Oficiālo kontroļu regulu mērķis ir izplatīt zināšanas un uzlabot profesionālās prasmes pārtikas marķēšanas un informācijas jomā.

Dalībnieku atlases kritēriji ir šādi:

  • Saistība ar ikdienas darbu: dalībniekiem pirmām kārtām vajadzētu būt kompetento iestāžu darbiniekiem ar amatu, kas saistīts ar oficiālajām kontrolēm;
  • Pietiekams valodas līmenis: lai nodrošinātu zināšanu un viedokļu apmaiņas iespēju nodošanu, dalībniekiem jāpārvalda mācību sesijas valoda, uz kuru viņi pieteicās, un, ja nav norādīts citādi, semināru oficiālā valoda būs angļu valoda.
  • Spēja dalīties pieredzē: prioritāte tiks piešķirta dalībniekiem, kuru nostāja ļaus viņiem dalīties ar kolēģiem par mācību sesiju rezultātiem.
  • Vēlams, lai darbinieki, kas strādā pārtikas kontroles iestādēs centrālās pārvaldes līmenī vai vietējās pārvaldes līmenī un ir atbildīgi par oficiālo uzraudzības un kontroles plānu izstrādi, koordinēšanu vai īstenošanu.
  • It prasības: dalībniekiem būs vajadzīgs klēpjdators ar atjauninātu programmatūru ar kameru un mikrofonu (iebūvēts vai ārējs) un uzticams WIFI savienojums.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Atrašanās vieta
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuālo
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuālo
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuālo
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuālo
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuālo
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuālo
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Īrija
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukarestē, Rumānijā
9 15/11/2022 18/11/2022 Roma, Itālija
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lisabona (Portugālē)
12 03/10/2023 06/10/2023 Rīgā, Latvijā
13 28/11/2023 01/12/2023 Roma, Itālija
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varšavā, Polijā
16 28/05/2024 31/05/2024 Alikante, Spānija
17 08/07/2024 11/07/2024 Rīgā, Latvijā
18 23/09/2024 26/09/2024 Lisabona (Portugālē)
19 12/11/2024 15/11/2024 Atēnas, Grieķija
Oficiālo kontroļu regula

BTSFseminārsOficiālo kontroļu regula — vispārīgi jautājumi.

Regula (ES) 2017/625 (turpmāk “Regula”) kļuva piemērojama 2019.gada 14. decembrī. Regula attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, ko veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu aizsardzības līdzekļiem, bioloģisko ražošanu, un tai ir plašāka darbības joma nekā tās priekštecei Regulai (EK) Nr. 882/2004, kas tika atcelta.

Operatori un dalībvalstu kompetentās iestādes gūst labumu no vienkāršotas sistēmas, kas oficiālās kontroles noteikumus integrē vienā regulā.

Oficiālo kontroļu regula — vispārīgi jautājumi

BTSF seminārs par Oficiālo kontroļu regulu — importa kontrole.

2019. gada 14. decembrī sāka piemērot Regulu (ES) 2017/625 (turpmāk “regula”). Regula attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, ko veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu aizsardzības līdzekļiem un bioloģisko ražošanu, un tai ir plašāka darbības joma nekā tās priekštecei — Regulai (EK) Nr. 882/2004, kura tika atcelta.

Dalībvalstu operatori un kompetentās iestādes gūst labumu no vienkāršotas sistēmas, kas oficiālās kontroles noteikumus integrē vienā regulā.

Oficiālo kontroļu regula — Importa kontroles