Osposobljavanje u okviru BTSF -a o Uredbi o službenim kontrolama

Cilj je ovog projekta poboljšati znanje i podići svijest o novim odredbama, režimima i pristupu koji se donose na temelju načela „Pametnija pravila za sigurniju hranu”.

Cilj je osposobljavanja u okviru programa BTSF u području Uredbe o službenim kontrolama širenje znanja i poboljšanje stručnih vještina u području označivanja hrane i informiranja.

Kriteriji za odabir sudionika su sljedeći:

  • Važnost za svakodnevni rad: sudionici bi prvenstveno trebali biti osoblje nadležnih tijela na radnom mjestu povezanom sa službenim kontrolama;
  • Dovoljna razina jezika: kako bi se osigurao prijenos znanja i prilika za razmjenu mišljenja, sudionici bi trebali vladati jezikom tečaja za koji su se prijavili, a ako nije drukčije navedeno, službeni jezik radionica bit će engleski.
  • Sposobnost dijeljenja iskustva: prednost će se dati sudionicima čije će im radno mjesto omogućiti da s kolegama podijele rezultate osposobljavanja.
  • Po mogućnosti službenici koji rade na tijelima za kontrolu hrane na razini središnje uprave ili na razini lokalne uprave i koji su odgovorni za razvoj, koordinaciju ili provedbu službenih planova praćenja i kontrola.
  • IT zahtjevi: sudionicima će biti potrebno prijenosno računalo s ažuriranim softverom, s kamerom i mikrofonom (ugrađenim ili vanjskim) i pouzdanom WIFI vezom.
Sjednici Datum početka Datum završetka Lokacija
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtualna
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtualna
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtualna
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtualna
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtualna
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtualna
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irska
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukurešt, Rumunjska
9 15/11/2022 18/11/2022 Rim, Italija
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lisabon, Portugal
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Latvija
13 28/11/2023 01/12/2023 Rim, Italija
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varšava, Poljska
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Španjolska
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Latvija
18 23/09/2024 26/09/2024 Lisabon, Portugal
19 12/11/2024 15/11/2024 Atena, Grčka
Uredba o službenim kontrolama

BTSFseminar oUredba o službenim kontrolama – opća pitanja.

Uredba (EU) 2017/625 (dalje u tekstu „ Uredba”) počela se primjenjivati 14. prosinca 2019. Uredba se odnosi na službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode kako bi se osigurala primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, sredstvima za zaštitu bilja i ekološkoj proizvodnji te ima šire područje primjene od prethodne Uredbe (EZ) 882/2004, koja je stavljena izvan snage.

Subjekti i nadležna tijela država članica imaju koristi od pojednostavnjenog okvira kojim se pravila o službenim kontrolama integriraju u jedinstvenu uredbu.

Uredba o službenim kontrolama – opća pitanja

SeminarBTSF -a o regulaciji službenih kontrola – kontrole uvoza.

Uredba (EU) 2017/625 (dalje u tekstu „ Uredba”) počela se primjenjivati 14. prosinca 2019. Uredba se odnosi na službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode kako bi se osigurala primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, sredstvima za zaštitu bilja i ekološkoj proizvodnji te ima šire područje primjene od prethodne Uredbe (EZ) 882/2004, koja je stavljena izvan snage.

Subjekti i nadležna tijela država članica imaju koristi od pojednostavnjenog okvira kojim se pravila o službenim kontrolama integriraju u jedinstvenu uredbu.

Uredba o službenim kontrolama – kontrole uvoza