BTSF:n koulutus virallista valvontaa koskevasta asetuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä ja lisätä tietoisuutta uusista säännöksistä, järjestelmästä ja lähestymistavasta, jotka perustuvat ”älykkäämmät säännöt elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -periaatteisiin.

Virallista valvontaa koskevaa asetusta koskevalla BTSF -koulutuksella pyritään levittämään tietoa ja parantamaan ammatillisia taitoja elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja -tiedotuksessa.

Osallistujien valintaperusteet ovat seuraavat:

  • Merkitys päivittäisen työn kannalta: osallistujien olisi oltava ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä, jolla on viralliseen valvontaan liittyvä asema;
  • Riittävä kielitaso: tietämyksen ja näkemystenvaihdon varmistamiseksi osallistujien olisi hallittava hakemuksen kohteena olevan koulutustilaisuuden kieli, ellei toisin mainita, työpajojen virallinen kieli on englanti.
  • Kyky jakaa kokemuksiaan: etusijalle asetetaan osallistujat, joiden asema mahdollistaa sen, että he voivat jakaa koulutustilaisuuksien tulokset kollegojensa kanssa.
  • Mieluiten elintarvikevalvontaviranomaisten keskushallinnon tasolla tai paikallishallinnon tasolla työskentelevät virkamiehet, jotka vastaavat virallisten seuranta- ja valvontasuunnitelmien kehittämisestä, koordinoinnista tai täytäntöönpanosta.
  • Tietotekniset vaatimukset: osallistujat tarvitsevat kannettavan tietokoneen, jossa on ajantasainen ohjelmisto, jossa on kamera ja mikrofoni (sisäänrakennettu tai ulkoinen) ja luotettava WIFI-yhteys.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Sijainti
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuaalinen
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuaalinen
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuaalinen
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuaalinen
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuaalinen
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuaalinen
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irlanti
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukaresti, Romania
9 15/11/2022 18/11/2022 Rooma, Italia
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lissabon, Portugali
12 03/10/2023 06/10/2023 Riika, Latvia
13 28/11/2023 01/12/2023 Rooma, Italia
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varsova, Puola
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Espanja
17 08/07/2024 11/07/2024 Riika, Latvia
18 23/09/2024 26/09/2024 Lissabon, Portugali
19 12/11/2024 15/11/2024 Ateena, Kreikka
Virallista valvontaa koskeva asetus

BTSFseminaari aiheestaVirallista valvontaa koskeva asetus – Yleiset kysymykset.

Asetusta (EU) 2017/625, jäljempänä ’ asetus’, alettiin soveltaa 14 päivänä joulukuuta 2019. Asetus koskee virallista valvontaa ja muita virallisia toimia, joita suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, ja sen soveltamisala on laajempi kuin edeltäjänsä, asetuksen (EY) N:o 882/2004, joka kumottiin.

Jäsenvaltioiden toimijoihin ja toimivaltaisiin viranomaisiin sovelletaan yksinkertaistettua kehystä, jossa virallista valvontaa koskevat säännöt yhdistetään yhdeksi asetukseksi.

Virallista valvontaa koskeva asetus – Yleiset kysymykset

BTSF:n seminaari virallista valvontaa koskevasta asetuksesta – tuontivalvonta.

Asetusta (EU) 2017/625, jäljempänä ’ asetus’, alettiin soveltaa 14 päivänä joulukuuta 2019. Asetuksessa käsitellään virallista valvontaa ja muita virallisia toimia, joilla varmistetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen soveltaminen, ja sen soveltamisala on laajempi kuin sen edeltäjä, asetus (EY) N:o 882/2004, joka kumottiin.

Toimijat ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyötyvät yksinkertaistetusta kehyksestä, jossa virallista valvontaa koskevat säännöt yhdistetään yhteen asetukseen.

Virallista valvontaa koskeva asetus – Tuontivalvonta