Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ ametliku kontrolli määruseteemal

Projekti eesmärk on parandada teadmisi ja suurendada teadlikkust uutest sätetest, korrast ja lähenemisviisist, mis on vastu võetud põhimõtete „Arukamad eeskirjad ohutuma toidu nimel“ alusel.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ ametliku kontrolli määruse kohta on suunatud toidu märgistamise ja teabe alaste teadmiste levitamisele ning kutseoskuste parandamisele.

Osalejate valikukriteeriumid on järgmised:

  • Asjakohasus igapäevatöös: osalejad peaksid esmajärjekorras olema pädevate asutuste töötajad, kelle ametikoht on seotud ametliku kontrolliga;
  • Piisav keeleoskus: teadmiste edasiandmise ja arvamuste vahetamise võimaluste tagamiseks peaksid osalejad valdama õppesessiooni keelt, mille jaoks nad taotlesid, ning kui ei ole sätestatud teisiti, on seminaride ametlik keel inglise keel.
  • Oskus jagada oma kogemusi: eelistatakse osalejaid, kelle ametikoht võimaldab neil jagada kolleegidega koolituste tulemusi.
  • Eelistatavalt keskasutuse või kohaliku omavalitsuse tasandil toidukontrolliasutustes töötavad ametnikud, kes vastutavad ametlike seire- ja kontrollikavade väljatöötamise, koordineerimise või rakendamise eest.
  • IT-nõuded: osalejad vajavad ajakohase tarkvaraga sülearvutit, millel on kaamera ja mikrofon (sisse ehitatud või väljaspool seda) ning usaldusväärne WIFI-ühendus.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev Asukoht
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuaalne
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuaalne
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuaalne
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuaalne
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuaalne
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuaalne
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Iirimaa
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukarest, Rumeenia
9 15/11/2022 18/11/2022 Rooma, Itaalia
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lissabon, Portugal
12 03/10/2023 06/10/2023 Riia, Läti
13 28/11/2023 01/12/2023 Rooma, Itaalia
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varssavi, Poola
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Hispaania
17 08/07/2024 11/07/2024 Riia, Läti
18 23/09/2024 26/09/2024 Lissabon, Portugal
19 12/11/2024 15/11/2024 Ateena, Kreeka
Ametliku kontrolli määrus

BTSFseminar teemalAmetliku kontrolli määrus – üldküsimused.

14. detsembril 2019 hakati kohaldama määrust (EL) 2017/625 (edaspidi „määrus“). Määruses käsitletakse ametlikke kontrolle ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse selleks, et tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu, taimetervist, taimekaitsevahendeid ja mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevate eeskirjade kohaldamine, ning selle kohaldamisala on laiem kui selle eelkäijal, kehtetuks tunnistatud määrusel (EÜ) nr 882/2004.

Liikmesriikide ettevõtjad ja pädevad asutused saavad kasu lihtsustatud raamistikust, mis integreerib ametliku kontrolli eeskirjad ühte määrusesse.

Ametliku kontrolli määrus – üldküsimused

BTSF seminar teemal „ Ametliku kontrolli määrus – impordikontroll“.

14. detsembril 2019 hakati kohaldama määrust (EL) 2017/625 (edaspidi „määrus“). Määruses käsitletakse ametlikke kontrolle ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse selleks, et tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu, taimetervist, taimekaitsevahendeid ja mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevate eeskirjade kohaldamine, ning selle kohaldamisala on laiem kui selle eelkäijal, kehtetuks tunnistatud määrusel (EÜ) nr 882/2004.

Liikmesriikide ettevõtjad ja pädevad asutused saavad kasu lihtsustatud raamistikust, mis integreerib ametliku kontrolli eeskirjad ühte määrusesse.

Ametliku kontrolli määrus – impordikontroll