Namen tega tečaja e-učenja je udeležencem omogočiti, da izboljšajo svoje znanje in spretnosti na področju:

 • Predstavitev in cilji zakonodaje EU glede preprečevanja, izkoreninjenja in nadzora transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE).
 • Določbe EU v zvezi z nadzorom in spremljanjem TSE, vključno s prijavljanjem sumljivih živali, testiranjem in sistemom poročanja EU.
 • Določbe EU v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje, ki jih je treba sprejeti po potrditvi prisotnosti TSE.
 • Določbe EU v zvezi s prepovedjo krmljenja, vključno z vzorčenjem in testiranjem.
 • Določbe EU o odstranjevanju in uničenju snovi s specifičnim tveganjem.
 • Določbe EU o dajanju na trg in uvozu živih živali in proizvodov iz prežvekovalcev.

Značilnosti

Dostop 365 dni
 • Povprečna predanost: 8 ur
Online
 • 6 enot
 • Samoplačni
 • Multimedijskih
Na voljo na:
 • Angleščini
 • Nemški
 • Francoski
 • Španščini
 • Portugalščini
 • Drugi jeziki

Registracija

 • Če ste vladni uradnik, se lahko prijavite z aplikacijo BTSF eLearning.
 • Če ste zaposleni v institucijah EU, se obrnite na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu in zaprosite za registracijo.
 • Za vsa druga vprašanja pošljite sporočilo na naslov HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ekipa BTSF ACADEMY pa vam bo z veseljem pomagala.
Preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij – modul e-učenja

Program usposabljanjaBTSF /Kurze o živalskih stranskih proizvodih transmisivne spongiformne encefalopatije.
Splošni cilji tečaja so:

 • Zagotoviti, da uradniki, ki so zadolženi za izvajanje nekaterih pravil EU o živalskih stranskih proizvodih in transmisivni spongiformni encefalopatiji, ta pravila enotno razumejo in temeljito poznajo;
 • Povečati učinkovitost pristojnih organov pri preverjanju skladnosti s pravnimi zahtevami na tem področju;
 • Za udeležence zagotoviti priložnost, da primerjajo pristope in strategije držav članic, da bi se opredelile in izmenjale dobre prakse.

Dodatni cilji predlaganega tečaja so, da udeleženci:

 • Zagotoviti, da udeleženci enotno razumejo preprečevanje, nadziranje in izkoreninjanje transmisivne spongiformne encefalopatije, živalske stranske proizvode ter nadzor krme, in sicer s predavanji, uradnimi predstavitvami, interaktivnimi urami za vprašanja in odgovore, vajami in delavnicami. Udeleženci bodo lahko razpravljali o dobrih praksah na teh področjih in si jih izmenjali;
 • Spodbuditi duh sodelovanja in preglednosti pri udeležencih, tako da bodo sodelovali v različnih delovnih skupinah in razpravah ter si izmenjali dobre prakse, pri čemer bodo ugotovili, da so prionske bolezni in tveganja, povezana z živalskimi stranskimi proizvodi, čezmejna vprašanja ter da morajo države članice in sosednje države sodelovati, če želijo tveganja čim bolj zmanjšati;
 • Za udeležence zagotoviti potrebna orodja in vire, da bodo lahko znanje, pridobljeno na tečaju usposabljanja, razširjali med sodelavci v svojih državah.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred prijavo preverite skladnost z merili.

 • Uradno osebje pristojnega nacionalnega organa, ustreznih vladnih ministrstev ali inšpekcijskih služb za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij in qnimalnih stranskih proizvodov.
 • Seznanjenost s preprečevanjem, nadzorom in izkoreninjanjem transmisivne spongiformne encefalopatije ter živalskimi stranskimi proizvodi.
 • Zavezanost k razširjanju pridobljenega znanja po koncu usposabljanja.
 • Aktivno znanje jezika usposabljanja (angleščina).
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugalska EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugalska EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb in Ljubljana Hrvaška in Slovenija EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennesu Francija EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb in Ljubljana Hrvaška in Slovenija EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugalska EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennesu Francija EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennesu Francija EN 12/12/2023
Prenosljive spongiformne encefalopatije – živalski stranski proizvodi