Deze eLearning-cursus is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun kennis en vaardigheden te verbeteren op het gebied van:

 • Presentatie en doelstellingen van de EU-wetgeving inzake preventie, uitroeiing en bestrijding van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s).
 • EU-bepalingen met betrekking tot het toezicht op en de monitoring van TSE’s, met inbegrip van de melding van verdachte dieren, tests en het EU-rapportagesysteem.
 • EU-bepalingen betreffende de uitroeiingsmaatregelen die moeten worden genomen na de bevestiging van de aanwezigheid van een TSE.
 • EU-bepalingen met betrekking tot het voederverbod, met inbegrip van bemonstering en tests.
 • EU-bepalingen voor het verwijderen en vernietigen van gespecificeerd risicomateriaal.
 • EU-bepalingen betreffende het in de handel brengen en de invoer van levende dieren en producten van herkauwers.

Kenmerken

365 dagen toegang
 • Gemiddelde toewijding: 8 uur
Online
 • 6 eenheden
 • Zelfverpakt
 • Multimedia
Beschikbaar op:

Inschrijven

 • Als u ambtenaar bent, kun je een aanvraag indienen met behulp van de applicatie BTSF eLearning.
 • Als u bij de EU-instellingen werkt, neem dan contact op met HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu om registratie aan te vragen.
 • Voor andere vragen kunt u een bericht sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu en het BTSF ACADEMY-team zal u kunnen helpen.
Preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën — eLearning-module

BTSF-opleidingsprogramma /cursus over dierlijke bijproducten van overdraagbare spongiforme encefalopathieën.
De algemene doelstellingen van de cursus zijn:

 • Het creëren van een algemeen inzicht in en diepgaande kennis van bepaalde EU-voorschriften over ABP’s en TSE’s onder functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het in praktijk brengen van die voorschriften;
 • Het vergroten van de effectiviteit van de bevoegde autoriteiten om de naleving van de wettelijke voorschriften op dit gebied te verifiëren;
 • Het bieden van de mogelijkheid aan de deelnemers om benaderingen en strategieën tussen de lidstaten te vergelijken met het oog op het in kaart brengen en uitwisselen van beste praktijken.

Aanvullende doelstellingen van de voorgestelde cursus:

 • Het bieden van een overkoepelend inzicht aan de deelnemers omtrent de preventie, bestrijding en uitroeiing van TSE’s en ABP’s en het vergroten van de kennis over diervoedercontroles via lezingen, formele presentaties, interactieve vraag-en-antwoordsessies, oefeningen en workshops. Deelnemers krijgen de gelegenheid om beste praktijken op deze gebieden te bespreken en uit te wisselen;
 • Het creëren van een sfeer die samenwerking tussen en transparantie onder de deelnemers bevordert door in verschillende werkgroepen te werken en door discussies en de uitwisseling van beste praktijken zodat wordt onderkend dat prionziekten en prionrisico’s die verband houden met ABP’s grensoverschrijdende problemen zijn. Dat betekent dat samenwerking tussen de lidstaten en buurlanden absoluut noodzakelijk is om de risico’s te minimaliseren;
 • Het beschikbaar stellen aan de deelnemers van de benodigde tools en methoden om de kennis die tijdens de opleiding is verworven, te verspreiden onder collega’s in hun eigen land.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer a.u.b. of u aan de criteria voldoet voordat u zich inschrijft.

 • Officieel personeel van een nationale bevoegde autoriteit, relevante ministeries of inspectiediensten die relevant zijn voor de preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en bijproducten.
 • Bekendheid met de preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en dierlijke bijproducten;
 • Bereid zijn om de resultaten en informatie van de opleiding verder te verspreiden nadat een cursus is afgerond;
 • Voor deelname is een goede beheersing vereist van de opleidingstaal (Engels).
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal NL 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal NL 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatië & Slovenië NL 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Frankrijk NL 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatië & Slovenië NL 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal NL 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Frankrijk NL 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Frankrijk NL 12/12/2023
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën — dierlijke bijproducten