Cilj je ovog tečaja e-učenja omogućiti sudionicima da poboljšaju svoje znanje i vještine u području:

 • Predstavljanje i ciljevi prava EU-a u pogledu sprečavanja, iskorjenjivanja i kontrole transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE).
 • Odredbe EU-a koje se odnose na nadzor i praćenje TSE-a, uključujući obavješćivanje sumnjivih životinja, testiranje i sustav izvješćivanja EU-a.
 • Odredbe EU-a povezane s mjerama iskorjenjivanja koje treba poduzeti nakon potvrde prisutnosti TSE-a.
 • Odredbe EU-a povezane sa zabranom hrane za životinje, uključujući uzorkovanje i testiranje.
 • Odredbe EU-a za uklanjanje i uništavanje specificiranih rizičnih materijala.
 • Odredbe EU-a o stavljanju na tržište i uvozu živih životinja i proizvoda od preživača.

Značajke

365 dana pristupa
 • Prosječna namjena: 8 sati
Online
 • 6 jedinica
 • Samostalno
 • Multimedijalni
Dostupno na:
 • Hrvatski
 • Njemačka
 • Francuski
 • Španjolski
 • Portugalski
 • Drugi jezici

Kako se registrirati

Sprečavanje, kontrola i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija – modul e-učenja

Program osposobljavanjaBTSF -a/ Vorba o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama nusproizvoda životinjskog podrijetla.
Opći su ciljevi tečaja sljedeći:

 • Omogućiti zajedničko razumijevanje i detaljno poznavanje određenih pravila EU-a u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i transmisivne spongiformne encefalopatije među službenicima zaduženima za provedbu tih pravila,
 • Povećati učinkovitost nadležnih tijela u provjeri usklađenosti s pravnim zahtjevima iz tog područja,
 • Sudionicima osposobljavanja omogućiti uspoređivanje pristupa i strategija država članica kako bi mogli utvrditi i razmijeniti najbolje prakse.

Dodatni su ciljevi predloženog tečaja sljedeći:

 • Postizanje zajedničkog razumijevanja pitanja sprječavanja, kontrole i suzbijanja transmisivnih spongiformih encefalopatija, nusproizvoda životinjskog podrijetla i kontrole hrane za životinje kod sudionika tijekom predavanja, izlaganja, interaktivnih radionica s pitanjima i odgovorima, vježbi i radionica. Sudionici će imati priliku za međusobne rasprave i razmjenu najboljih praksi u tim područjima,
 • Potaknuti duh suradnje i transparentnosti kod sudionika radom u različitim radnim skupinama, održavanjem rasprava i razmjenom najboljih praksi, imajući na umu da su prionske bolesti i rizici povezani s nusproizvodima životinjskog podrijetla prekogranično pitanje te da će za smanjenje rizika biti potrebna suradnja među državama članicama i susjednim zemljama,
 • Pružiti sudionicima potrebne alate i resurse za širenje znanja stečenog na osposobljavanju među kolegama u matičnim zemljama.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije prijave provjerite ispunjavate li kriterije.

 • Službeno osoblje nacionalnog nadležnog tijela, relevantnih državnih ministarstava ili inspekcijskih službi relevantnih za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija i nusproizvoda.
 • Poznavanje aktivnosti sprječavanja, kontrole i suzbijanja transmisivnih spongiformnih encefalopatija i upotrebe nusproizvoda životinjskog podrijetla.
 • Obveza širenja naučenog kad po završetku osposobljavanja.
 • Moraju se znati služiti jezikom tečaja (engleski) na naprednoj razini.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal HR 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal HR 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb i Ljubljana Hrvatska i Slovenija HR 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Francuska HR 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb i Ljubljana Hrvatska i Slovenija HR 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal HR 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Francuska HR 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Francuska HR 12/12/2023
Transmisivne spongiformne encefalopatije – nusproizvodi životinjskog podrijetla