E-õppe kursuse eesmärk on võimaldada osalejatel parandada oma teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

 • Transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate ennetamist, likvideerimist ja tõrjet käsitlevate ELi õigusaktide tutvustus ja eesmärgid.
 • ELi sätted, mis käsitlevad TSEde seiret ja seiret, sealhulgas kahtlastest loomadest teatamist, testimist, ELi aruandlussüsteemi.
 • ELi sätted, mis on seotud pärast TSE esinemise kinnitamist võetavate likvideerimismeetmetega.
 • Söödakeeldu käsitlevad ELi sätted, sealhulgas proovide võtmine ja testimine.
 • ELi sätted määratletud riskiteguriga materjalide eemaldamise ja hävitamise kohta.
 • Elusloomade ja mäletsejaliste toodete turulelaskmist ja importi käsitlevad ELi sätted.

Kirjeldus

365 päeva juurdepääs
 • Keskmine läbimiseks vajalik aeg: 8 tundi
Veebis
 • 6 ühikut
 • Iseeneslik
 • Multimeedia
Kättesaadav aadressil:
 • Inglise
 • Saksa
 • Prantsuse
 • Hispaania
 • Portugali
 • Muud keeled

Kuidas registreeruda?

 • Kui olete valitsusametnik, võite taotluse esitada BTSF eLearning rakenduse kaudu.
 • Kui olete ELi institutsioonides töötav töötaja, võtke registreerumiseks ühendust aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Muude küsimuste korral saatke sõnum aadressile HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ja BTSF ACADEMY meeskonnal on hea meel Teid abistada.
Transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate ennetamine, tõrje ja likvideerimine – e-õppe moodul

BTSF koolitusprogramm/ transmissiivse spongioosse entsefalopaatia loomsete kõrvalsaaduste kursus.
Kursuse üldeesmärgid on järgmised:

 • Tagada ühine arusaamine ja põhjalikud teadmised teatavatest loomseid kõrvalsaadusi ja transmissiivset spongiformset entsefalopaatiat käsitlevatest ELi eeskirjadest nende eeskirjade rakendamise eest vastutavate ametnike seas;
 • Suurendada pädevate asutuste tõhusust õigusnõuetele vastavuse kontrollimisel selles valdkonnas;
 • Anda koolituses osalejatele võimalus võrrelda liikmesriikide lähenemisviise ja strateegiaid, et teha kindlaks parimad tavad ja neid jagada.

Kavandatud kursuse täiendavad eesmärgid on järgmised:

 • Anda osalejatele loengute, ametlike ettekannete, interaktiivse küsimuste ja vastuste vooru, harjutuste ja seminaride kaudu ühine arusaamine transmissiivse spongiformse entsefalopaatia ennetamisest, tõrjest ja likvideerimisest ning loomsete kõrvalsaaduste ja sööda kontrollist. Osalejatel on võimalus arutada ja jagada parimaid tavasid nendes valdkondades;
 • Soodustada osalejate koostöövaimu ja tegutsemise läbipaistvust, korraldades eri töörühmi ja arutelusid ning jagades parimaid tavasid, tunnistades, et transmissiivne spongiformne entsefalopaatia ja loomsete kõrvalsaadustega seotud riskid on piiriülesed küsimused ning riskide minimeerimiseks on vajalik EL liikmesriikide ja naaberriikide vaheline koostöö;
 • Anda osalejatele vajalikud vahendid ja ressursid, et levitada koolituskursusel saadud teadmisi kolleegidele päritoluriigis.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. (Kriteeriumide täitmist tuleks kontrollida enne kandideerimist):

 • Riikliku pädeva asutuse, asjaomaste valitsusasutuste või kontrollitalituste ametnikud, kes on seotud transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate ja qniimsete kõrvalsaaduste ennetamise, kontrolli ja likvideerimisega.
 • Transmissiivse spongiformse entsefalopaatia ennetamise, tõrje ja likvideerimise ning loomsete kõrvalsaaduste alased teadmised;
 • Osalejad nõustuvad levitama pärast õppesessiooni läbimist koolitusel õpitut;
 • Osalejad valdavad koolituse keelt (inglise keel).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal INGLISE KEEL 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal INGLISE KEEL 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb ja Ljubljana Horvaatia ja Sloveenia INGLISE KEEL 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Prantsusmaa INGLISE KEEL 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb ja Ljubljana Horvaatia ja Sloveenia INGLISE KEEL 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal INGLISE KEEL 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Prantsusmaa INGLISE KEEL 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Prantsusmaa INGLISE KEEL 12/12/2023
Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad – loomsed kõrvaltooted