Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Παρουσίαση και στόχοι του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση των ΜΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης ύποπτων ζώων, των δοκιμών και του συστήματος υποβολής εκθέσεων της ΕΕ.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα εξάλειψης που πρέπει να λαμβάνονται μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας ΜΣΕ.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και των δοκιμών.
 • Διατάξεις της ΕΕ για την αφαίρεση και την καταστροφή των ειδικών υλικών κινδύνου.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώντων ζώων και προϊόντων μηρυκαστικών.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 6 μονάδες
 • Αυτοπαραγεμισμένα
 • Πολυμέσων
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για τυχόν άλλες ερωτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει με χαρά.
Πρόληψη, έλεγχος και εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης
BTSF Training Programme/Course on Transmissible spongiform en...

BTSF Training Programme/Course on Transmissible spongiform encephalopathies animal by-products.
The overall objectives of the course are:

 • To provide for a common understanding and deep knowledge of certain EU ABP and TSE rules amongst officials in charge of implementing these rules.
 • To increase the efficacy of the competent authorities to verify the compliance with the legal requirements in this field.
 • To give the opportunity to the trainees to compare approaches and strategies of the Member States in order to identify and share best practices.

The additional objectives for the proposed course are:

 • For participants to gain a common understanding of prevention, control and eradication of TSEs, ABP and feed control through lectures, formal presentations, interactive question and answer sessions, exercises and workshops. Participants will have the opportunity to discuss and share best practice in these areas.
 • To engender a spirit of co-operation and transparency in participants by working in different working groups, discussions and sharing best practice recognizing that prion diseases and risks linked to ABPs are transboundary issues and co-operation between Member States and neighbouring countries will be necessary to minimize the risks.
 • To provide participants with the necessary tools and resources to disseminate the knowledge gained through the training course to colleagues in their home countries.

This training programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the criteria before applying.

 • Official staff from a National Competent Authority, Relevant Government Ministries or Inspection Services relevant to prevention, control and eradication of Transmissible spongiform encephalopathies and qnimal by-products.
 • Familiarity with prevention, control and eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies and Animal By-Products.
 • Compromise to disseminate the learning’s of the training once they finalize the training session.
 • Proficiency in the language of the training (English).
Session Start Date End Date City Country
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb & Ljubljana Croatia & Slovenia EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes France EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb & Ljubljana Croatia & Slovenia EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes France EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes France EN 12/12/2023
Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες — Ζωικά υποπροϊόντα