Formålet med dette e-læringskursus er at give deltagerne mulighed for at forbedre deres viden og færdigheder inden for:

 • Præsentation af og mål for EU-lovgivningen for så vidt angår forebyggelse, udryddelse og bekæmpelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE).
 • EU-bestemmelser vedrørende overvågning og overvågning af TSE, herunder anmeldelse af mistænkelige dyr, testning og EU's rapporteringssystem.
 • EU-bestemmelser vedrørende de udryddelsesforanstaltninger, der skal træffes efter bekræftelse af forekomst af TSE.
 • EU-bestemmelser vedrørende foderforbuddet, herunder prøveudtagning og testning.
 • EU-bestemmelser om fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale.
 • EU-bestemmelser om markedsføring og import af levende dyr og produkter fra drøvtyggere.

Funktioner

365 dages adgang
 • Gennemsnitligt engagement: Højst 8 timer
Online
 • 6 enheder
 • Selvpakket
 • Multimedier
Tilgængelig på:

Sådan registreres du

 • Hvis du er embedsmand i en offentlig forvaltning, kan du ansøge ved hjælp af "BTSF eLearning" -applikationen.
 • Hvis du er ansat i EU-institutionerne, kan du kontakte HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu for at anmode om registrering.
 • Hvis du har andre spørgsmål, bedes du sende en besked til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, og BTSF ACADEMY-teamet vil gerne hjælpe dig.
Forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af overførbare spongiforme encephalopatier — e-læringsmodul

BTSF-uddannelsesprogram /kursus i animalske biprodukter af transmissible spongiforme encephalopatier.
Kursets overordnede mål er:

 • At sikre en fælles forståelse af og indgående kendskab til visse af EU's ABP- og TSE-regler blandt de embedsmænd, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse regler.
 • At øge de kompetente myndigheders effektivitet med hensyn til at kontrollere overholdelsen af lovkravene på dette område.
 • At give praktikanterne mulighed for at sammenligne medlemsstaternes tilgange og strategier med henblik på at identificere og udveksle bedste praksis.

De yderligere mål for det foreslåede kursus er:

 • Deltagerne kan opnå en fælles forståelse af forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af TSE, ABP og foderkontrol gennem forelæsninger, formelle præsentationer, interaktive spørgsmål og svar, øvelser og workshopper. Deltagerne vil få mulighed for at drøfte og udveksle bedste praksis på disse områder.
 • For at skabe en ånd af samarbejde og gennemsigtighed hos deltagerne ved at arbejde i forskellige arbejdsgrupper, drøftelser og udveksling af bedste praksis i erkendelse af, at prionsygdomme og risici i forbindelse med animalske biprodukter er grænseoverskridende spørgsmål, og samarbejde mellem medlemsstater og nabolande vil være nødvendigt for at minimere risiciene.
 • At give deltagerne de nødvendige værktøjer og ressourcer til at formidle den viden, der er opnået gennem kurset, til kolleger i deres hjemland.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at kriterierne er opfyldt, inden de anvendes.

 • Officielt personale fra en national kompetent myndighed, relevante ministerier eller inspektionstjenester, der er relevante for forebyggelse, kontrol og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier og qnimale biprodukter.
 • Kendskab til forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af overførbare spongiforme encephalopatier og animalske biprodukter.
 • Kompromis om at udbrede læringen af uddannelsen, når de afslutter kurset.
 • Kendskab til undervisningssproget (engelsk).
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal DA 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal DA 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb ◻ Ljubljana Kroatien and Slovenien DA 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Frankrig DA 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb ◻ Ljubljana Kroatien and Slovenien DA 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal DA 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Frankrig DA 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Frankrig DA 12/12/2023
Transmissible spongiforme encephalopatier — animalske biprodukter