Cílem tohoto kurzu elektronického učení je umožnit účastníkům zlepšit jejich znalosti a dovednosti v oblasti:

 • Prezentace a cíle právních předpisů EU, pokud jde o prevenci, eradikaci a tlumení přenosných spongiformních encefalopatií (TSE).
 • Ustanovení EU týkající se dohledu nad TSE a jejich sledování, včetně oznamování podezřelých zvířat, testování, systému EU pro podávání zpráv.
 • Ustanovení EU týkající se eradikačních opatření, která mají být přijata po potvrzení výskytu TSE.
 • Ustanovení EU týkající se zákazu krmiv, včetně odběru vzorků a testování.
 • Předpisy EU o odstraňování a likvidaci specifikovaných rizikových materiálů.
 • Předpisy EU týkající se uvádění živých zvířat a produktů z přežvýkavců na trh a jejich dovozu.

Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba potřebná k absolvování kurzu: 8 hodin
Online
 • 6 jednotek
 • Samoocený
 • Multimediální
Dostupné jazyky:
 • Anglické
 • Německá
 • Francouzská
 • Španělština
 • Portugalština
 • Jiné jazyky

Jak se registrovat

 • Jste-li státním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Jste-li zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požádat o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a s potěšením Vám pomůže tým ACADEMY BTSF.
Prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií – e-learningový modul

Program odborné přípravy BTSF /cesty zaměřené na přenosné spongiformní encefalopatie na vedlejších produktech živočišného původu.
Obecné cíle kurzu jsou:

 • Zajistit společné pochopení a důkladné znalosti některých pravidel EU pro vedlejší produkty živočišného původu a přenosné spongiformní encefalopatie mezi úředníky odpovědnými za provádění těchto pravidel.
 • Zvýšit efektivnost příslušných orgánů za účelem ověřování souladu s právními požadavky v této oblasti.
 • Poskytnout školeným osobám příležitost porovnat přístupy a strategie členských států s cílem určit a sdílet osvědčené postupy.

Další cíle navrhovaného kurzu jsou tyto:

 • Zajistit, aby účastníci dosáhli společného porozumění v oblasti prevence, kontroly a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií, vedlejších produktů živočišného původu a kontroly krmiv prostřednictvím přednášek, formálních prezentací, interaktivních diskusí, cvičení a pracovních setkání. Účastníci budou mít příležitost rozebírat a sdílet osvědčené postupy v těchto oblastech.
 • Za účelem vytvoření ducha spolupráce a transparentnosti u účastníků, kteří pracují v různých pracovních skupinách, budou pro minimalizaci rizik nezbytné diskuse a sdílení osvědčených postupů s uznáním toho, že přenosné spongiformní encefalopatie a rizika spojená s vedlejšími produkty živočišného původu představují přeshraniční otázky, a spolupráce mezi členskými státy a sousedními zeměmi.
 • Poskytnout účastníkům potřebné nástroje a zdroje k šíření znalostí získaných prostřednictvím kurzů mezi kolegy v jejich domovských zemích.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním přihlášky ověřte, zda jsou splněna tato kritéria.

 • Úřední zaměstnanci příslušného vnitrostátního orgánu, příslušných ministerstev nebo inspekčních služeb příslušných pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií a vedlejších produktů z mnim.
 • Znalost prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií a vedlejších produktů živočišného původu.
 • Musí se zavázat k šíření získaných poznatků po dokončení vzdělávací lekce.
 • Znalost jazyka výcviku (angličtina).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugalsko EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugalsko EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Záhřeb a Lublaň Chorvatsko a Slovinsko EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Francie EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Záhřeb a Lublaň Chorvatsko a Slovinsko EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugalsko EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Francie EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Francie EN 12/12/2023
Přenosné spongiformní encefalopatie – vedlejší produkty živočišného původu