Този курс за електронно обучение има за цел да даде възможност на участниците да подобрят своите знания и умения в областта на:

 • Представяне и цели на законодателството на ЕС по отношение на превенцията, ликвидирането и контрола на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).
 • Разпоредби на ЕС, свързани с надзора и мониторинга на ТСЕ, включително уведомяване за съмнителни животни, изпитвания, система на ЕС за докладване.
 • Разпоредби на ЕС, свързани с мерките за ликвидиране, които трябва да бъдат предприети след потвърждаване на наличието на ТСЕ.
 • Разпоредби на ЕС, свързани със забраната на фуражите, включително вземането на проби и изпитването.
 • Разпоредби на ЕС за отстраняване и унищожаване на специфични рискови материали.
 • Разпоредби на ЕС относно пускането на пазара и вноса на живи животни и продукти от преживни животни.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 6 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:
 • Английски
 • Немски
 • Френски
 • Испански
 • Португалски
 • Други езици

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии — модул за електронно обучение
BTSF Training Programme/Course on Transmissible spongiform en...

BTSF Training Programme/Course on Transmissible spongiform encephalopathies animal by-products.
The overall objectives of the course are:

 • To provide for a common understanding and deep knowledge of certain EU ABP and TSE rules amongst officials in charge of implementing these rules.
 • To increase the efficacy of the competent authorities to verify the compliance with the legal requirements in this field.
 • To give the opportunity to the trainees to compare approaches and strategies of the Member States in order to identify and share best practices.

The additional objectives for the proposed course are:

 • For participants to gain a common understanding of prevention, control and eradication of TSEs, ABP and feed control through lectures, formal presentations, interactive question and answer sessions, exercises and workshops. Participants will have the opportunity to discuss and share best practice in these areas.
 • To engender a spirit of co-operation and transparency in participants by working in different working groups, discussions and sharing best practice recognizing that prion diseases and risks linked to ABPs are transboundary issues and co-operation between Member States and neighbouring countries will be necessary to minimize the risks.
 • To provide participants with the necessary tools and resources to disseminate the knowledge gained through the training course to colleagues in their home countries.

This training programme has been designed for the profiles and positions described below. Please verify compliance with the criteria before applying.

 • Official staff from a National Competent Authority, Relevant Government Ministries or Inspection Services relevant to prevention, control and eradication of Transmissible spongiform encephalopathies and qnimal by-products.
 • Familiarity with prevention, control and eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies and Animal By-Products.
 • Compromise to disseminate the learning’s of the training once they finalize the training session.
 • Proficiency in the language of the training (English).
Session Start Date End Date City Country
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugal EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugal EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb & Ljubljana Croatia & Slovenia EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes France EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb & Ljubljana Croatia & Slovenia EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugal EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes France EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes France EN 12/12/2023
Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии — странични животински продукти