BTSF munkaértekezlet a tagjelölt országok állat-egészségügyi ellenőrzéseiről.

Az online munkaértekezlet célja, hogy elmagyarázza a Bizottságnak az uniós vívmányok jelölt általi végrehajtásának nyomon követésére szolgáló eszközeit és mechanizmusait.

Az online munkaértekezlet célja, hogy elmagyarázza a Bizottság eszközeit és mechanizmusait annak nyomon követésére, hogy a nyugat-balkáni tagjelölt és potenciális tagjelölt országok (a továbbiakban: tagjelölt országok) hogyan hajtják végre az uniós vívmányokat az EU-hoz való csatlakozás során, különös tekintettel az állategészségügyre.

A munkaértekezlet elő fogja segíteni az előrehaladásról és azokról a főbb technikai kihívásokról folytatott megbeszéléseket, amelyekkel a tagjelölt országok az uniós vívmányok végrehajtása során szembesülnek. Emellett lehetőséget biztosít az e téren bevált gyakorlatok megosztására is.

A tagjelölt országokra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések

A BTSF állat-egészségügyi jogi képzési programjának/tanfolyamának általános célkitűzései a következők:

 • a jegyzékbe foglalt betegségek és a jegyzékbe foglalt állatok rangsorolása és kategorizálása;
 • az állategészségüggyel kapcsolatos felelősségi körök;
 • a betegségek korai felismerése, bejelentése és jelentése, felügyelet, mentesítési programok és betegségtől mentes minősítés;
 • a betegségekkel kapcsolatos tudatosság, felkészültség és védekezés;
 • a létesítmények és szállítók nyilvántartásba vétele és engedélyezése, az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unión belüli mozgatása és nyomonkövethetősége;
 • az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése és az ilyen szállítmányok Unióból történő kivitele;
 • kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása egy tagállamban egy másik tagállamból vagy egy harmadik országból vagy területről;
 • a betegséggel kapcsolatos vészhelyzet esetén meghozandó vészhelyzeti intézkedések.

Ez a képzési program az alábbiakban ismertetett profilokhoz és pozíciókhoz készült. Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy jóváhagyása előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • A szárazföldi vagy víziállatok egészségével, a szárazföldi vagy víziállatok és szaporítóanyagok Unión belüli kereskedelmével, valamint az élő állatok, állati eredetű termékek és szaporítóanyagok behozatalával kapcsolatos központi vagy regionális szintű szakpolitikai döntéshozatalban, tervezésben és ellenőrzésben részt vevő, érintett illetékes hatóságok tisztviselői
 • Az ilyen ellenőrzési tevékenységekben részt vevő helyszíni ellenőrök és határállomások személyzete.

A résztvevőknek meg kell felelniük az alábbi minimumkövetelményeknek annak biztosítása érdekében, hogy követhessék és teljes mértékben részt vehessenek:

 • Az állategészségügyi rendeletről szóló (EU) 2016/429 rendeletet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusait ismerő, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező hivatalos személyzet.
 • Abban a helyzetben, hogy képzést nyújtson más kollégáknak, és megossza tapasztalatait a képzésen való részvételüket követően.
 • Képes megérteni és beszélni angolul annak érdekében, hogy aktívan részt vegyen a képzésen.
Ülés Kezdés dátuma Végdátum Város Ország
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettország
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Románia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Velence Olaszország
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Velence Olaszország
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Románia
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettország
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Románia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettország
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Velence Olaszország
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Velence Olaszország

Állategészségügyi jog

ABTSF állategészségügyről szóló munkaértekezlete – nemzeti szakértők képzése.

 • A munkaértekezlet célja, hogy felkészítse az állat-egészségügyi szakértőket arra a szerepre, amelyet az ellenőrzési vagy tényfeltáró látogatás előtt, alatt és után be kell tölteniük.
 • Az ellenőrzési folyamat 1. napon rendelkezésre bocsátott áttekintését követően a munkaértekezlet fő része azokra a gyakorlati tevékenységekre összpontosít, amelyekben a nemzeti szakértők várhatóan részt vesznek. Tekintettel arra, hogy a korábbi ellenőrzések során a résztvevők nagy része valószínűleg ellátta ezt a szerepet, a munkaértekezlet jelentős része a kérdések és válaszok, valamint a plenáris ülés megbeszéléseinek szentelt.
Állategészségügy – Nemzeti szakértők képzése

A kiskérődzők pestisével foglalkozó BTSF képzési program/tanfolyam általános célkitűzései arra irányultak, hogy növeljék a résztvevők kapacitását az állatbetegségekre való felkészültségre vonatkozó uniós jogszabályok megértése érdekében, hogy védelmet nyújtsanak bizonyos állatbetegségeknek az EU-ba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése ellen. A fő cél a vadon élő állatokban és növényekben a kedvtelésből tartott állatokban feltételezett események észlelésére és az azokra való reagálásra irányuló kapacitás növelése, valamint a vadon élő állatokkal és állatokkal foglalkozó ágazatok és az állattenyésztési ágazatok közötti koordináció fokozása.

Konkrét célkitűzések:

 • Az agrár-élelmiszeripari termékek nemzetközi kereskedelmi rendszerével (WTO, SPS) és a nemzetközi szabványügyi testületek szerepével kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok terjesztése, különös tekintettel a Codex munkájára.
 • A ragadós száj- és körömfájás jelenlegi állapotának bemutatása a vadon élő állatokban és növényekben, iránymutatás a ragadós száj- és körömfájás megelőzésére és az ellene való védekezésre vonatkozóan, a betegségek kitörésének kivizsgálása, az egységes egészségügyi megközelítés és az ágazatközi koordináció, a laboratóriumi diagnosztika, a kockázatelemzés és a helyszíni betegségmegfigyelési eszközök használata.
 • A régió országai kapacitásának megerősítése a vadon élő állatok és növények körében a PPR megfigyelése, a járványkitörések alapos kivizsgálása, valamint a vadon élő állatokban és növényekben élő PPR kezelésére irányuló kapacitás növelése.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • DG SANTE, HaDEA, vállalkozó, nemzeti kapcsolattartó pontok, tisztviselők, egyéb.
 • Meghívott országok: Algéria, Csád, Libia, Mauritánia, Marokkó és Tunézia
 • A magánszektor képviselői
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Marokkó

(Marokkó – online – muzulmán országként a pénteki ülésnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.)

A Covid19-világjárvány jelenlegi légkörében a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” (BTSF) kezdeményezés keretében tartott személyes munkaértekezletek végrehajtása során figyelembe kell venni a nemzetközi utazásra vonatkozó korlátozásokat. A munkaértekezlet programját ezért online platformon szervezik meg, a lehető legnagyobb mértékben élő interakcióval a résztvevők és az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság/BTSF oktatói között.

Regionális munkaértekezlet a kiskérődzők pestiséről

BTSF -képzés a nemzeti szakértők számára az új állat-egészségügyi jogszabályokról.

A 2016 márciusában elfogadott és 2016. április 21-én hatályba lépett, a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 rendelet [1] – az azt kiegészítő felhatalmazáson alapuló és végrehajtási szabályokkal együtt – új uniós állategészségügyi jogi keretet biztosít. Ez az új jogszabály 2021. április 21-től alkalmazandó.

E BTSF-képzés célja, hogy bemutassa az AHL tartalmát, valamint a főbb kiegészítő felhatalmazáson alapuló és végrehajtási szabályokat. A résztvevőknek meg kell ismerniük ennek az új jogszabálynak a tartalmát, szerkezetét, céljait és célkitűzéseit, a változásokat és a hatékony végrehajtással kapcsolatos gyakorlati szempontokat.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

Új állat-egészségügyi jogszabályok

BTSF -konferencia az új állat-egészségügyi jogszabályokról.

A 2016 márciusában elfogadott és 2016. április 21-én hatályba lépett, a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 rendelet (a továbbiakban: állategészségügyi rendelet) [1] az azt kiegészítő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási szabályokkal együtt új uniós állategészségügyi jogi keretet biztosít. Ez az új jogszabály 2021. április 21-től alkalmazandó.

E BTSF-képzés célja, hogy bemutassa az AHL tartalmát, valamint a főbb kiegészítő felhatalmazáson alapuló és végrehajtási szabályokat. A résztvevőknek meg kell ismerniük ezen új jogszabály tartalmát, szerkezetét, céljait és célkitűzéseit, az e jogszabály által bevezetett változásokat és a hatékony végrehajtás gyakorlati vonatkozásait [1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

Új állat-egészségügyi jogszabályok – Konferencia

A nyugat-balkáni országokban a BTSF állati melléktermékekre vonatkozó képzési programjának/tanfolyamának átfogó célkitűzései hangsúlyozzák az állati melléktermékek megfelelő gyűjtéséből, tárolásából, feldolgozásából és forgalomba hozatalából eredő gazdasági lehetőségeket és kihívásokat, valamint a BTSF-kezdeményezés átfogó stratégiáját, e képzés tekintetében a következő célkitűzéseket fogalmazták meg:

 • az uniós jogszabályoknak való megfelelés javítása/megerősítése.
 • felhívja a figyelmet az ÁMT-k biztonságos kezelésének fontosságára.
 • felhívja a figyelmet az ÁMT-k biztonságos feldolgozásából eredő gazdasági lehetőségekre.

A képzés középpontjában többek között a különböző lehetőségek bemutatása áll majd, amelyek a terület helyzetétől és mennyiségétől függően alkalmazhatók.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Az ÁMT-szabályok az EU-ban.
 • A szabályok végrehajtása és a kapcsolódó kihívások.
 • A gazdaságban elhullott állatok begyűjtésének és a betegségek kiselejtezésének megszervezése és pénzügyi vonatkozásai.
 • Az ÁMT-k gyűjtésére és feldolgozására szolgáló rendszer kiépítése
 • Kis léptékű, központosított és integrált megoldások az ÁMT-k kezelésére.
 • Állattenyésztés, megújuló energiaforrások.
 • Az ÁMT-k értékesítési csatornái.
 • Az ÁMT-k kezelése.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • Központi, regionális és helyi szintű illetékes hatóságok.
 • Különösen a nyugat-balkáni országok érdekelt felei, piaci szereplői és szövetségei.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 22/11/2022 24/11/2022 Zágráb Horvátország
Állati melléktermékek a nyugat-balkáni országokban